Трагедія російського народу (по романі М. А. Шолохова «Тихий Дон») | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Трагедія російського народу (по романі М. А. Шолохова «Тихий Дон»)

Роман Шолохова «Тихий Дон» - одне із самих ви- добутків, щодаються, російської літератури. Шолохов одержав за нього Нобелівську премію, і це не просто так. У першу чергу цей роман вражає будь-якого чи-тателя своєю масштабністю й багатоплановістю. Де-Сять років, що становлять хронологічні рамки пове-ствования, охоплюють Першу світову війну, дві ре-волюции, громадянську війну. Історичний процес з’являється в живому русі мас народу, у послідовній зміні подій на біль-шом географічному просторі, чергуванні мир-ных, побутових і військових сцен, переплетенні индиви-дуальних людських доль

Це широке тло необ-ходимо Шолохову, щоб докладно вивчити самому й показати читачам проблеми національного буття російського народу, зрозуміти, які були джерела й причи-ны величезної трагедії, що розігралася в ті роки. На мій погляд, головну причину трагедії російського народу, що торкнулася буквально кожного в ті часи, Шолохов бачить у драматизмі самого цього переходу від старого, століттями укладу, що формувався, до нового ладу життя. Зіштовхуються два мири подань і вірувань, усе, що було раніше невід’ємною частиною життя людей, основою їхнього існування, раптово ру-шится, а до нового ще треба звикнути, у той час як не всі можуть навіть просто прийняти це нове. Цей пері-хід від минулого до будуидему Шолохов показує на прикладі козацтва, що гине як стан, по-скольку в новому укладі життя йому вже немає місця

Те, як складно й важко людям зрозуміти, заради чого ру-шится їхнє звичне життя, Шолохов показує на прикладі Григорія Мелехова, що узагальнило всі дурні прояву «нерівності», «пияцтва від влади» і від-бросившего разом з ними навіть те гарне, що могла б принести революція. У цьому його особисте лихо, така ж, як і багатьох тисяч інших схожих на нього людей у ті часи. У цьому й складається своєрідність таланта Шо-Лохова: йому вдалося домогтися рідкої гармонії й урав-новесить образ головного героя Григорія Мелехова й збірний образ народу

Мелехов втілює в собі народ, а весь народ складається з мільйонів таких же Ме-Леховых. Шолохов показує, як революція й громадянська війна вносять круті зміни в здавна склав-ся уклад козачих родин. Валять звичні родиннийі-ные зв’язки, народжуються нові мораль і моральність. Все це дуже сильно впливає на людей, що живуть у та-кие переломні моменти історії. Кожна людина повинен вирішувати для себе, до якій зі сторін йому примк-нуть, чиї ідеї сприйнятися

Але не завжди такі рішення даються легко, людина мислячий бачить недоліки це-го вибору, і йому, як і Григорію Мелехову, майже не-можливо однозначно прийняти ту або іншу сторону. У своєму романі-епопеї Шолохов розвиває й таку думку, як відповідальність особистості перед історією й історії перед особистістю. На його думку, кожна людина у своїх учинках впливає на майбутнє всього на-роду, тому нічого не можна робити, не усвідомлюючи пра-вильности свого вибору

Крім того, і історія відповідь-ственна перед кожною людиною, перед кожної лично-стью. Ніяка революційна необхідність не оправ-дывает всіх жертв, зламаних життів, зруйнованих родин. Шолохов розуміє це й хоче, щоб це поня-чи й читачі. Талант Шолохова визнаний у всім світі

«Шолохов відкрив Дон, як Колумб відкрив Америку», - такі і їм подібні визнання роблять письменники різних країн. І це цілком правильно, адже, відтворюючи побут і нра-ви російського козацтва, неповторні фарби Дону, усі права захищені 2001-2005 Шолохов розсовує границі своєї творчості до пла-нетарних масштабів

Збережи - » Трагедія російського народу (по романі М. А. Шолохова «Тихий Дон») . З'явився готовий твір.

Трагедія російського народу (по романі М. А. Шолохова «Тихий Дон»)

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.