Традиції М. В. Гоголя і М. Є. Салтикова-Щедріна в сатирі В. В. Маяковського | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Традиції М. В. Гоголя і М. Є. Салтикова-Щедріна в сатирі В. В. Маяковського

Поет В. В. Маяковський увійшов у нашу свідомість, у нашу культуру переважно як «агітатор, горлан, ватажок». Він дійсно ступнув до нас «через ліричні томики, як живий з живими говорячи». Його поезія голосна, невгамовна, шалена. Ритм, рима, крок, марш - всі ці слова асоціюються із творчістю поета і виражають його. Це дійсно поет-гігант. І щира оцінка його творчості ще спереду, тому що він занадто великий, об’ємна, його поезія ніяк не вміщається у вузький і тісний світ наших думок і турбот. Маяковський - поет різнобічний. Він міг писати про усе, що хвилювало його, рівною мірою талановито і незвичайно.

Тому його поезія так багатолика - від плакатів РОСТУ з короткими і влучними підписами до поеми про цілу країну («Добре!»), від антивоєнних віршів початку XX століття до ніжних, піднесених поем про кохання (« Флейта-хребет»). Не обходив він у своїй творчості і тему викриття вульгарності, міщанства, обивательщини, бюрократизму. Тут Маяковський вірний традиціям російської літератури, тому що продовжує лінію, почату ще Фонвізіним, Грибоєдовим, Гоголем і Салтиковим-Щедріним. Якщо розглянути вірші Маяковського «Про погань» і «Прозасідавшієся», то можна помітити, що поет широко використовує цілий спектр комічних прийомів для опису бюрократів і міщан, чиї бажання не простираються далі «тихоокеанських галіфіщ» і прагнення «фігуряти» у новому платті «на балі в Реввійськраді». Поет використовує і разючі епітети, і помітні порівняння, і несподівані алегорії, але особливо яскраво розкриває суть пороку за допомогою гіперболи, сарказму, гротеску. Для приклада проведемо паралель між «Прозасідавшімися» і «Ревізором». І вірш Маяковського, і п’єса Гоголя являють собою закінчені літературні твори із зав’язкою, кульмінацією і розв’язкою. Початок обох добутків гіперболічний: в одному це безнадійні спроби чиновників потрапити на кілька засідань відразу, де обговорюється «покупка склянки чорнила», а в іншому добутку чиновники від страху визнають у Хлєстакові ревізора. Кульмінація являє собою гротеск. У «Прозасідавшіхся»:

І бачу,

Сидять людей половини.

О, бісовщина! Де ж половина інша?

У декількох рядках Маяковський довів ситуацію до абсурду. Більше плавний перехід до кульмінації у «Ревізорі», але по своїй абсурдності вона не уступає «Прозасідавшімся» і характеризується, наприклад, такими ситуаціями, як унтер-офіцерша, яка сама себе висікла, Бобчинський, що просить довести до відома його імператорської величності, що в «такому-то місті живе Петро Іванович Бобчинський». У «Ревізорі» Гоголь відбив свою віру в силу і справедливість вищої влади, у неминучість покарання. Розв’язка «Прозасідавшіхся» іронічна, що, імовірно, говорить про те, що Маяковський розумів живучість, незруйновність бюрократизму. Якщо говорити про вірш Маяковського «Про погань», то тут ми знайдемо і гротеск в образі ожилого Маркса, що призиває згорнути голови міщанським канаркам, і гіперболічний епітет «тихоокеанські галіфіща», і саркастичне вираження «мурло міщанина», і порівняння «зади, міцні, як умивальники». Поет без стиснення вживає ці тропи і стилістичні фігури, розглядаючи обивательський побут, що «страшніше Врангеля».

Цей вірш можна співвіднести з пафосом творчості Салтикова-Щедріна. У його добутках сарказм, гротеск і гіпербола зустрічаються буквально на кожній сторінці, особливо у «Дикому поміщику», «Повісті про те, як один мужик двох генералів прокормив», «Історії одного міста».

У своїх творах Салтиков-Щедрін часто використовував прийом фантастики. До подібного прийому прибігав і Маяковський у п’єсі «Клоп», де П’єр Скрипкін переноситься у майбутнє. В. В. Маяковський додержувався традицій Гоголя і Салтикова-Щедріна не тільки у використанні літературних прийомів, але і у самій тематиці сатиричних добутків, спрямованих проти відсталості мислення, бюрократичного і міщанського побуту та обивательської вульгарності. Традиції російської сатири надалі продовжені і розвинені такими майстрами слова, як М. Булгаков, І. Ільф і Є.Петров, Фазіль Іскандер та іншими.

Збережи - » Традиції М. В. Гоголя і М. Є. Салтикова-Щедріна в сатирі В. В. Маяковського . З'явився готовий твір.

Традиції М. В. Гоголя і М. Є. Салтикова-Щедріна в сатирі В. В. Маяковського

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.