Технічні засоби спостереження (ТСН) | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Технічні засоби спостереження (ТСН)

Технічні засоби спостереження (ТСН) призначені для забезпечення безпеки на охоронюваному об’єкті. Вони дозволяють одному або декільком спостерігачам одночасно стежити за одним або багатьма об’єктами, що перебувають часом на значній відстані як друг від друга, так і від місця спостереження

У цей час ТСН не є екзотикою. Вартість найбільш простих систем дозволяє їх використовувати в якості, наприклад, вічка

Існує цілий ряд застосувань ТСН у наукових дослідженнях і в промисловості, наприклад, для контролю за технологічними процесами й керування ними. При цьому спостереження можуть вироблятися в умовах дуже низької освітленості й будь-який не прийнятної для знаходження людей середовища

ТСН підрозділяються на дві основні категорії:

Засобу дистанційного спостереження (телевізійні системи спостереження)

Засобу безпосереднього спостереження

Нижче наведені описи й основні характеристики засобів спостереження

2. Системи телевізійного спостереження

Hаиболее проста система телевізійного спостереження включає телевізійну камеру й монітор. Камера може бути підключена безпосередньо до телевізора або монітора. При цьому ви можете, наприклад, спостерігати за своєю дитиною, що грає в сусідній кімнаті, автомобілем біля будинку й т.д

Для невеликого об’єкта охорони досить не більше чотирьох-п’яти камер. Використовуючи монітор з убудованим комутатором і вдало розташувавши камери, Ви забезпечите цілодобове спостереження за охоронюваною територією

Камери можуть розташовуватися усередині приміщення на поворотних пристроях. При цьому в денний час вони можуть використовуватися для контролю в торговельному залі, а ввечері й уночі - для контролю охоронюваної території

Кількість одночасно відображуваних камер повинне бути обмежено. При збільшенні кількості моніторів операторові важко стежити за всіма змінами. У багатокамерних системах використовуються додаткові пристрої

До додаткових пристроїв ставляться детектори руху, які аналізують зміни зображення, наприклад, переміщення будь-якого предмета в поле зору камери й сигналізують операторові про цьому

Для дистанційного керування камерами використовуються поворотні пристрої. Вони дозволяють збільшити огляд камери за допомогою її повороту у двох площинах. Керування поворотними пристроями може здійснюватися джойстиком

Для одночасного одержання декількох зображень (до 16) на екрані одного монітора використовуються квадратори (”дільники екрана”). Квадратори перетворять сигнали від декількох відеокамер у зображення, що відображається на одному моніторі. При цьому зображення від будь-якої камери можна оперативно розгорнути на весь екран. Квадратори одержали свою назву через те, що перші моделі ділили екран на 4 вікна й у кожному відображалася одна з камер. Для послідовного висновку на екран зображення від декількох камер у системах телевізійного спостереження використовуються мультиплексори (комутатори). У режимі перегляду вони послідовно підключають камери до монітора. Для оперативної роботи оператор має можливість вивести на екран будь-яке зображення або виключити будь-яку камеру. Періодичність перемикання й час спостереження зображення задається для всіх камер одночасно. Hа великих об’єктах число камер може становити кілька десятків. Для підвищення ефективності роботи оператора використовують матричні комутатори. Вони дозволяють створити гнучку й нарощувану систему безпеки, у яку можуть входити не тільки компоненти телевізійних систем, але й системи сигналізації й контролю доступу. Запис відеозображення може здійснюватися на спеціалізовані відеомагнітофони в традиційних системах або в цифровій формі за допомогою комп’ютера. Спеціалізовані відеомагнітофони дозволяють записувати зображення через кілька кадрів ( старт-стопний режим). У результаті час запису збільшується. Hа звичайній касеті VHS (180 мінут) тривалість запису може становити до 960 годин. Всі пристрої поєднуються в систему, що забезпечує можливість оперативного спостереження. Керування системами телевізійного спостереження залежно від їхньої складності й обстановки на об’єкті може бути автоматичним або ручним. Комп’ютерні системи телевізійного спостереження володіють рядом особливостей, які в різних ситуаціях можуть грати як позитивну, так і негативну роль. Перерозподіл функцій між програмними й апаратними засобами приводить до того, що комп’ютерні системи не завжди можуть забезпечити швидке перемикання режимів. Крім того, підвищуються вимоги до оператора - уміння працювати з комп’ютером і графічним інтерфейсом

2.1 Елементи систем телевізійного спостереження

Якість зображення визначається, насамперед, телевізійною камерою. Вона являє собою закінчений пристрій, що будучи підключеним до відеовходу монітора або телевізора дозволяє спостерігати зображення на екрані на значній відстані від об’єкта зйомки. У цей час випускаються відеокамери для систем телевізійного спостереження (включаючи модифікації), що відрізняються: характером зображення (чорно-білою або кольорове); чіткістю зображення; світлочутливістю (мінімальною робочою освітленістю об’єкта зйомки); можливістю цифрової обробки відеосигналу; припустимими кліматичними умовами роботи; напругою харчування. З метою забезпечення якісної роботи в умовах змінної яскравості зображення й різних рівнів фонових засветок сучасні телекамери, для систем телевізійного спостереження, оснащуються підсистемами компенсації цих впливів. Камери з ручним регулюванням або взагалі без відповідної підсистеми випускаються в основному для наукових додатків. З метою збільшення сектора огляду, телевізійні камери встановлюють на поворотні пристрої з горизонтальним або з горизонтальним і вертикальним скануванням. При повороті камери варто враховувати можливі реакції систем компенсації зовнішніх впливів (засветка, вплив імпульсних джерел штучного висвітлення й т.д.). При установці на вулиці, телекамери містяться в спеціальні захисні корпуси. Другим важливим елементом систем відеоспостереження є відеомонітор. Він повинен забезпечувати високу довгострокову стабільність і не вимагати регулярного калібрування. Hадежность також залежить від того, наскільки оптимальні схемні рішення, міцна й зручна механічна конструкція

На додаток до основних пристроїв обробки широко застосовуються різні допоміжні пристрої: кабельні підсилювачі - для компенсації втрат у кабелі при передачі відеосигналу на відстань до 2 км; разветвители, що дозволяють до однієї телекамери підключати кілька моніторів, відеомагнітофонів і т.п.; генератори допоміжної текстової інформації (дати, часу, номера або ідентифікатора камери й т.п.)

2.1.1. Відеокамери ТВСН

Pages: 1 2 3 4

Збережи - » Технічні засоби спостереження (ТСН) . З'явився готовий твір.

Технічні засоби спостереження (ТСН)

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.