Тести по географії | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Тести по географії

Розділ: Населення

1. Період аграрної цивілізації характеризувався:

A) Порівняно низьким приростом населення

Б) Низьким рівнем народжуваності

В) Високим рівнем народжуваності й порівняно високим приростом населення

Г) Високим рівнем народжуваності й низьким приростом населення

Д) Наявністю полігамії

2. Найвищими у світовій історії темпи приросту населення біля (близько 20%) минулого в

A) На початку 60-х років

Б) На початку 40-х років

В) На початку 90-х років

Г) На початку століття

Д) Наприкінці минулого століття

3. Що таке демографічний вибух:

A) Страхаюче перенаселення землі

Б) Різке зниження смертності

В) Різке збільшення народжуваності при високій смертності

Г) Різке зниження народжуваності при низької смертності

Д) Різке збільшення приросту населення

4. Чим обумовлений рівень народжуваності:

A) Біологічними законами

Б) Соціальними законами

В) Біологічними й соціальними законами

Г) Економічними законами

Д) Жодне з перерахованих вище

5. У першій фазі демографічного переходу, тобто висока народжуваність і висока смертність, перебувають країни:

A) Латинської Америки

Б) Азії

В) Всієї Африки

Г) Центральної частини Африки

Д) На даний момент таких країн немає

6. У другій фазі демографічного переходу, тобто висока народжуваність і середня смертність, перебувають країни:

A) Латинської Америки й Азії

Б) Тільки Азії

В) Африки

Г) Центральної частини Африки

Д) На даний момент таких країн немає

7. Яка країна не попадає під визначення третьої фази демографічного переходу, тобто низька народжуваність і низька смертність:

A) Японія

Б) Албанія

В) КНР

Г) Росія

Д) Україна

8. Знайти виключення. ФРН, Угорщина, Данія, Росія:

A) Росія

Б) ФРН

В) Угорщина

Г) Данія

Д) Виключень немає

9. Для яких країн характерний перший тип відтворення населення, тобто висока народжуваність, зменшення смертності й високі темпи росту населення:

A) Для країн Східної Європи

Б) Для країн Азії й Латинської Америки

В) Для Росії

Г) Для КНР

Д) Ні для яких з перерахованих вище

10. Для яких країн характерний другий тип відтворення населення, тобто середні або низькі показники народжуваності, різке зменшення смертності й уповільнення темпів росту населення:

A) Для країн Східної Європи

Б) Для країн Азії

В) Для країн Латинської Америки

Г) Для країн Африки

Д) Ні для яких з перерахованих вище

11. Китайсько-тибетська сім’я є:

A) Другий по чисельності

Б) Першої по чисельності

В) Третьої по чисельності

Г) Обхвативающей найбільшу територію земної кулі

12. Найпоширенішими мовами миру є (у порядку убування кількості носіїв) :

A) Китайський, англійський, росіянин, іспанський

Б) Англійський, китайський, іспанський, росіянин

В) Китайський, англійський, іспанський, росіянин

Г) Китайський, іспанський, англійський, росіянин

Д) Китайський, іспанський, росіянин, англійський  

13. Знайдіть виключення серед національних религий:

A) Буддизм

Б) Індуїзм

В) Конфуціанство

Г) Синтоїзм

Д) Іудаїзм

14. Знайдіть виключення серед світових религий:

A) Іудаїзм

Б) Буддизм

В) Християнство

Г) Іслам

15. Найпоширеніша з нижчеперелічених релігія - це:

A) Буддизм

Б) Індуїзм

В) Конфуціанство

Г) Синтоїзм

Д) Іудаїзм

16. Укажіть у представленому спиську країну, у якій переважна релігія - католицизм.

А) США

Б) Австралія

В) Марокко

Г) Швеція

Д) Бразилія

17. Укажіть у представленому спиську країну, у якій переважна релігія - православ’я.

A) Чехія

Б) Албанія

В) Словаччина

Г) Нігерія

Д) Македонія

18. Укажіть у представленому спиську країну, у якій переважна релігія - буддизм.

А) Індія

Б) Індонезія

В) Бангладеш

Г) Пакистан

Д) Монголія

19. Співвідношення між працездатною частиною населення й не працюючими називається:

A) Демографічним навантаженням

Б) Економічно активним розходженням

В) Трудовим розходженням

20. У якій півкулі зосереджено більше населення:

A) У Східному

Б) У Західному

В) У Північному

Г) У Південному

Д) Сильних розходжень у чисельності не спостерігається

21. У якій півкулі проживає найменше людей:

A) У Східному

Б) У Західному

В) У Північному

Г) У Південному

22. Що таке агломерація:

A) Не впорядковане ськупчення міст

Б) Ськупчення дрібних міст навколо великого міста

В) Ськупчення селищ навколо дрібного міста

Г) Ськупчення дрібних міст навколо одного або декількох більших міст, тобто имеющих одне або трохи “ядер”

23. Мегаполіс:

A) Гігантське ськупчення агломерацій і міст чітко розмежованих між собою

Б) Гігантське ськупчення агломерацій і міст слившихся між собою

В) Гігантське ськупчення дрібних міст

24. Урбанізація:

A) Ріст міст

Б) Ріст міського населення

В) Ріст міст, міського населення й посилення їхньої ролі

Г) Ріст міст і міського населення

Д) Поширення міського способу життя

25. Яка з перерахованих нижче країн має найвищу щільність населення:

A) Бангладеш

Б) Непал

В) Китай

Г) Індія

Д) ФРН

26. Укажіть більше точну відповідь. Внутрішні міграції:

A) Переселення із села в місто

Б) Переїзд на освоювані землі

В) Переселення із села в місто й переїзд на освоювані землі

Г) Переселення з району в район

Д) Точної відповіді немає

27. Укажіть абсолютний приріст населення Землі в 1990-х роках:

А) 20-30 млн. чіл.

Б) 60-70 млн. чіл.

В) 90-110 млн. чіл.

Г) 120-130 млн. чіл.

28. Найбільша по чисельності населення країна Африки:

А) Єгипет

Б) Ефіопія

В) ПАР

Г) Нігерія

Д) Конго

29. Група, у якій всі країни мають низьку щільність населення:

А) Оман, Парагвай, Бельгія

Б) В’єтнам, Лаос, Камбоджа

В) США, Японія, Німеччина

Г) Росія, Лівія, Монголія

30. Укажіть серед регіонів миру з найбільшою чисельністю населення:

А) Південна Америка

Б) Північна Америка

В) Латинська Америка

Г) Океанія

Д) Австралія

Збережи - » Тести по географії . З'явився готовий твір.

Тести по географії

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.