ТЕма. Т. Шевченко. «причинна», «лілея» | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

ТЕма. Т. Шевченко. «причинна», «лілея»

Варіант 1

1. Художній прийом, який використав поет, починаючи свій твір

«Лілея».

А Гіпербола.

Б Риторичне запитання.

В Звертання.

Г Анафора.

2. «Братиком» у баладі «Лілея», якому героїня розповідає про тра­

гедію власного життя…

А Є могутній дуб. Б Розкішний бузок. В Королевий цвіт. Г Місячний промінь.

3. Якої шкоди завдали люди багатію, коли той «поїхав десь дале­

ко»? («Лілея») Вони йому:

А Припинили сплачувати податки і постійно грабувати його

Маєток. Б Спалили будинок. В Покалічили худобу. Г Знищили озимину на панських землях.

4. Лілея воскресла після смерті і тим самим…

А Довела, що є сильною істотою.

Б Прагнула підтвердити свою зверхність над злом і жорсто­кістю. В Розвеселила гай. Г Відродила віру, надію і любов.

5. З яким питанням наприкінці твору «Лілея» звернулася квітка

до «братика»?


А «Для чого мені веселити людей, які завдали мені багато шкоди?»

Б «Чи маю я право бути пошанованою після стількох прини­жень і знущань?»

В «Чому милосердний, святий Боже, не захистив мене і мою матінку?»

Г «Як мені жити далі, залишившись самою-самісенькою си­ротою?»

6. Чим у сюжеті балади «Лілея» є цей уривок: «А мене пан / Взяв

догодувати. / Я виросла, викохалась / У білих палатах. / Я не

знала, що байстря я, / Що його дитина» ?

А Ліричним відступом. Б Епілогом. В Прологом. Г Зав’язкою.

7. Сюжет балади «Причинна» містить…

А Один ліричний відступ.

Б Пролог та епілог. В Два прологи. Г Постпозицію.

8. Для чого дівчина звернулася до ворожки? («Причинна»)

А Намагалася протистояти русалкам.

Б Хотіла бути причинною.

В Щоб швидше дочекатися милого.

Г Прагнула помститися людям, що ображали її.

9. Дівчина «сумує, воркує, білим світом нудить» («Причинна»), наче:

А Ластівка.

Б Синичка. В Голубка. Г Солов’їха.

10. Які тропи використано в цьому уривку: «Широкий Дніпр не гомо­

нить, / Розбивши вітер чорні хмари, / Ліг біля моря одпочить»?

(«Причинна»)

А Епітет і метафору.

Б Метафору та алегорію.

В Алегорію та порівняння.

Г Порівняння та гіперболу.

11. За народною уявою, русалки — це дівчата або жінки (« Причин­

на»), які:


А Не дотримувалися заповідей Бога. Б Були прокляті матерями. В Під час купання втопилися. Г Зрадили чоловіків.

12. Русалки знову поверталися до води («Причинна»)… А Коли загавкав собака. Б Піднявся вітер і розпочався дощ. В Закукурікали півні. Г Закувала зозуленька.

Варіант 2

1. У панських палатах Лілею («Лілея») вітали і називали…

А Святою квіткою.

Б Цвітом краси і духмяності. В Королівною.

Г Царівною.

2. Мати героїні («Лілея») до пана виявляла…

А Повагу і чемність.

Б Стриманість і байдужість.

В Ненависть і презирство.

Г Полум’яну любов і щирість.

3. Як познущалися селяни з панської сироти? («Лілея») Вони:

А Над нею вчинили самосуд.

Б Зацькували її прокльонами.

В Примусили привселюдно вибачатися.

Г Ледве не втопили дівчину в річці.

4. Селянські дівчата називали героїню («Лілея»):

А Білосніжкою.

Б Сніжним сяйвом. В Білявочкою. Г Снігоцвітом.

5. Як реагував Королевий цвіт на розповідь Лілеї про свої стра­

ждання? («Лілея»)

А Схилив свою головоньку до личенька квітки.

Б Плакав і співчував сестрі.

В Не виявляв будь-яких емоцій.

Г Цілував їй рученьки.

6. Укажіть троп, яскраво виражений в уривку з твору Т. Шевченка

«Лілея»: «А весною, мов на диво, / На мене дивились».


А Гіпербола. Б Порівняння. В Метафора. Г Алегорія.

7. Через що русалки були небезпечними для людей? («Причинна»)

Вони могли:

А Оповити марою.

Б Налякати.

В Перетворити молодь на старців.

Г Залоскотати до смерті.

8. «За що ж ти караєш її молоду?» — з цим питанням звертається

автор у творі «Причинна»…

А До ворожки.

Б Матінки-русалки.

В Чорнобрового молодця.

Г Бога.

9. З якої причини, на думку героїні балади, досі не повернувся її

коханий? («Причинна»)

А Він вирішив присвятити все своє життя військовій службі.

Б Через чари ворожки.

В Бо, може, іншу покохав.

Г У зв’язку з важкою хворобою.

10. Який ворог українців «ходив, де чорніє гай над водою»? («При­

чинна»)

А Татари. Б Половці. В Печеніги. Г Ляхи.

11. Міфічні істоти («Причинна») вилізали вночі з Дніпра на берег…

А Щоб згадати своє життя, коли вони були людьми.

Б Погрітися під місячним сяйвом.

В Зустрітися з ворожкою.

Г Побачити і залоскотати козака.

10. «Причинна» споріднюється з фантастикою фольклорною, народ­ною, яку так майстерно ще до Т. Шевченка використав у своїй творчості

А Г. Квітка-Основ’яненко. Б П. Гулак-Артемовський. В М. Шашкевич. Г М. Гоголь.


Збережи - » ТЕма. Т. Шевченко. «причинна», «лілея» . З'явився готовий твір.

ТЕма. Т. Шевченко. «причинна», «лілея»

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.