Тема. Т. Шевченко «і мертвим, і живим, І ненародженим | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Тема. Т. Шевченко «і мертвим, і живим, І ненародженим

1. За що поет дорікає панству?

А Вони багато їдять і сплять.

Б Не читають класичної літератури.

В Правдою торгують і Бога зневажають.

Г Байдужі до долі дітей-сиріт.

2. Т. Шевченко називає Україну…

А Великою руїною.

Б Пограбованою і приниженою.

В Квітучим раєм.

Г Дівчиною-красунею.

3. Поет у творі критично ставиться до тих, хто:

А Не цікавиться історичним минулим рідного краю.

Б Намагається виїхати за кордон.

В Зневажає мову.

Г Відцурався від народних традицій.

4. Емігрувавши за кордон, українці розшукують там…

А Нові помешкання.

Б Добро.

В Райський куток.

Г Чарівне диво.

5. Україна у творі порівнюється…

А Із тихим раєм.

Б Кутком світла і тепла. В Дивовижною планетою. Г Дівочою красою.

6. На думку Т. Шевченка, правду, силу і волю можна відчути ви­

ключно…

А На небі.

Б У чужому краю.

В У рідній країні.

Г Неподалік від місця, де ти народився.

7. Неповторним для українців у світі…

А Є Сибір.

Б Дніпро.


В Дивний рай. Г Міф про волю.

8. Тарас Григорович у творі, звертаючись до співвітчизників, за­

кликає їх…

А Поважати один одного.

Б Писати художні твори про минувшину.

В Вирушити за кордон на пошук щасливої долі.

Г Чужому навчатися і свого не цуратися.

9. Зазначаючи про майбутнє покоління, поет…

А Гнівається на них через їх неосвіченість.

Б Просить не дурити дітей.

В Висловлює занепокоєність з приводу їх поневолення. Г Вважає марною справу щодо національного виховання ді­тей і молоді.

10. Якби вчились українці так, як треба, то вони були…

А Належним чином освіченими.

Б Шанованими людьми серед інших народів.

В Не цуралися здобутками пращурів.

Г Мудрими.

11. Історію Т. Шевченко вважає…

А Поемою вільного народу.

Б Заплутаною і чітко не обґрунтованою. В Домислом і упередженням кожного. Г Недоопрацьованою суспільством.

12. Знаючи всі мови слов’янського люду, письменник дорікає тепе­

рішньому поколінню в тому, що воно…

А Намагається залишити Україну і виїхати за кордон.

Б Не вивчає рідної мови.

В Говорить суржиком.

Г Не складало віршів і пісень українською.

Збережи - » Тема. Т. Шевченко «і мертвим, і живим, І ненародженим . З'явився готовий твір.

Тема. Т. Шевченко «і мертвим, і живим, І ненародженим

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.