Тема. Т. ШЕВЧЕНКО «ГАЙДАМАКИ» | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Тема. Т. ШЕВЧЕНКО «ГАЙДАМАКИ»

Варіант 1

1. Стародавнє місто, яке згадує Т. Шевченко, розпочинаючи поему.

А Єгипет.

Б Стамбул.

В Вавілон.

Г Кафа.

2. Ліричний герой поеми буде «Білолицему»…

А Розповідати цікаві пригоди з власного життя.

Б Сповідувати власні гріхи.

В Писати твори про героїчне минуле.

Г Співати думу.

3. Звертаючись до гайдамаків, поет пропонує їм…

А Вирушити на пошуки долі. Б Згадати славне минуле. В Осмислити власну життєву мету. Г Згадати козацькі літописи.

4. Ляхи у поемі порівнюються…

А Із жорстокими псами. Б Вельможною панею. В Чорними воронами. Г Смердючим болотом.

5. Якої роботи не виконував Ярема у пана?

А Прибирав у хаті.

Б Косив траву для худоби.

В Носив воду.

Г Годував свійських птахів.

6. Народний ватажок, про якого Ярема згадував у пісні.

А П. Конашевич-Сагайдачний. Б Є. Зборовський. В І. Підкова. Г С. Наливайко.

7. Хазяїн Галайди завідував…

А Корчмою.

Б Хлібопекарнею.


В Продуктовою лавкою. Г Театром.

8. Добре підпивши, ляхи примусили Лейбу…

А Танцювати гопака.

Б Співати літанію.

В Організувати музикантів.

Г Декламувати вірша.

9. Лейба порадив ляхам здобути грошей…

А У коморі гетьмана.

Б Костьолі титаря.

В Чоловічому монастирі.

Г Гаю під старим дубом.

10. Визначте художні засоби в уривку: Зорі сяють серед неба, / Го­

рить білолиций, / Верба слуха соловейка, / Дивиться в кри­

ницю».

А Анафора і гіпербола. Б Порівняння і метонімія. В Синекдоха й оксиморон. Г Метафора й епітет.

11. «Вернися до мене, до моєї хати, або хоч приснися… не хочеться

спать»,— так спрямоване звернення Яреми,…

А До власної долі. Б Чорнобривої красуні. В Щасливої зіроньки. Г Любої матінки.

12. Кого козаки так характеризують»: «Мудра голова сидить собі

в хуторі, ніби не знає нічого, а дивишся — скрізь…»?

А Б. Хмельницького. Б М. Залізняка. В І. Ґонту. Г А. Головатого.

Варіант 2

1. Про що співав Ярема, перебуваючи ввечері «попід гаєм»?

А Про красу зоряного неба.

Б Нещасливе власне життя.

В Свою невимовну любов до коханої.

Г Ймовірність перемоги козаків у боротьбі з ляхами.


2. Митець не може визначити меж…

А Для творчих здібностей кобзарів.

Б Краю.

В Світла.

Г Духовного збагачення кожної віруючої людини.

3. Про кого Т. Шевченко зазначив, що вони на бенкеті, наче на

раді?

А Гетьманів. Б Сотників. В Панів. Г Отаманів.

4. Король Польщі, який хотів шляхтичам добра, «як дітям мати».

А Сигізмунд-Август.

Б Генріх Валуа.

В Станіслав Понятовський.

Г Стефан Баторій.

5. Поет, характеризуючи наймита, зазначив, що герой хоч і сирота…

А Але розумний.

Б Кмітливий і винахідливий.

В Багатий.

Г Має неабиякий талант складати вірші.

6. За наказом жида, Галайда вирушив…

А У ліс по дрова.

Б Ремонтувати човни на узбережжі річки. В На поле жито жати. Г У Вільшану.

7. Потрапивши до жида через зламані двері, конфедерати наполе­

гливо розпитували його…

А Про дочку.

Б Ярему.

В Шлях до Умані.

Г Тих, хто цурався католицької віри.

8. Жид запевняв конфедератів, що він багатий…

А На власну ласку.

Б Уміння розвеселити шановне товариство. В Доброзичливість і шану. Г Фантазію.

9. Свій твір письменник присвятив людині, яка безпосередньо бра­ла участь у його викупі з кріпацтва.


А В. Григоровичу. Б К. Брюллову. В В. Жуковському. Г І. Сошенку.

10. Зустрівшись на побаченні з Оксаною, Галайда мріяв, як він з ко­ханою…

А Будуть щасливо жити.

Б Не наймитуватимуть у панів.

В Вирушать у подорож славетними шляхами гайдамаччини.

Г Ніколи не горюватимуть.

11. На думку Т. Шевченка, Чигирин будували…

А Солдати царської армії.

Б Полонені турки і татари.

В Гетьмани.

Г Люди різних національностей.

12. Назва пісні, яку виконував Волох гайдамакам перед повстан­ням.

А «Ой Дніпре, мій, Дніпре…».

Б «Гетьмани, гетьмани, якби то ви встали».

В «Літа орел, літа сизий».

Г «У гаю, гаю вітру немає».

Збережи - » Тема. Т. ШЕВЧЕНКО «ГАЙДАМАКИ» . З'явився готовий твір.

Тема. Т. ШЕВЧЕНКО «ГАЙДАМАКИ»

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.