Тема. «ПРИТЧА ПРО БЛУДНОГО СИНА», «ПРИТЧА ПРО СІЯЧА». Біблія - святе письмо і збірка літературних пам’яток | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Тема. «ПРИТЧА ПРО БЛУДНОГО СИНА», «ПРИТЧА ПРО СІЯЧА». Біблія - святе письмо і збірка літературних пам’яток

Варіант 1

1. Ознака характеру старшого сина із «Притчі про блудного сина».

А Швидкість.

Б Роздратованість. В Урівноваженість. Г Повільність.

2. Через що батько відмовляв молодшому синові у мандрівці?

(«Притча про блудного сина») Бо той:

А Не мав грошей.

Б Повсякчас хворів.

В Не вмів нічого робити.

Г Часто скаржився на погіршення стану здоров’я.

3. Яким видалося подорожуючому місто, куди він приїхав? («При­

тча про блудного сина»)

А Малолюдним. Б Старовинним.


В Напівзруйнованим. Г Веселим.

4. Ісус розповідав «Притчу про сіяча»…

А Біля храму.

Б У великій залі чоловічого монастиря.

В На березі річки.

Г На центральній площі міста.

5. Хто з героїв висловився: «В кого є, тому буде дано ще»? («При­

тча про сіяча»)

А Ісус.

Б Учень Бога.

В Сіяч.

Г Ісайя.

6. Ісус звертає увагу на те, що людина («Притча про сіяча») має

можливість…

А Вирушити у світову подорож. Б Засівати землю. В Влаштувати собі дозвілля. Г Бачити і чути.

7. Про який звичай розповіли мешканці міста подорожуючому?

(«Притча про блудного сина»)

А Найбагатший має усіх поїти-годувати. Б Хто вперше приїжджає, той відвідує храм. В Спочатку помолись, а потім починай гостювання. Г Щоб порозумітися з ними, необхідно випити свяченої води і покаятися у гріхах.

8. За що старший син дорікав батькові? («Притча про блудного

сина») Бо старий:

А 3 неповагою ставився до наймитів.

Б Був жадним і хитрим.

В З радістю прийняв блудного сина.

Г Не дозволяв йому одружитися на бідній дівчині.

9. Залишившись без грошей, герой твору «Притча про блудного

сина» вирішив спочатку продати…

А Коня.

Б Шовкову сорочку.

В Шапку.

Г Вуздечку.


6. Голодуючи, перебуваючи у скруті, герой («Притча про блудного сина») вагався у рішенні щодо повернення додому, бо:

А Соромився.

Б Вважав це непристойним.

В Боявся старшого брата, що той його вижене з дому. Г Не хотів чути плітки людей.

11. Розповідь про дні Божого Суду над людьми містить (Біблія —

Святе Письмо):

А Апокаліпсис. Б Книга Суддів. В Апостол. Г Псалтир.

12. Лікарем з учнів Христа був (Біблія — Святе Письмо):

А Даниїл.

Б Мойсей. В Петро.

Г Лука.

Варіант 2

1. З якою метою молодший син прагнув вирушити у подорож?

(«Притча про блудного сина»)

А Щоб віднайти красуню-молодицю і одружитися з нею.

Б Здобути квітку щастя. В Багато чому навчитися.

Г Побачити світ.

2. Фразеологізм, який використано у змісті легенди «Притча про

блудного сина».

А «Подався світ за очі».

Б «Бути чи не бути».

В «Щоб і комар носа не підточив».

Г «Пійматися на слизькому».

3. Навколо молодшого сина («Притча про блудного сина») по його

приїзду до міста зібрався народ…

А Бо дивувалися новому гостю.

Б Хотіли побачити багача.

В Той намагався їх розвеселити.

Г Йому не подобався чужинець, який завітав до них.

4. Молодшому синові («Притча про блудного сина») було приємно

почувати себе серед міського люду, бо вони вважали його…


А Найспритнішим у спортивних змаганнях.

Б Наймудрішим під час розв’язування важливих справ.

В Найбагатшим, враховуючи його зовнішність і наявність

Грошей. Г Найсильнішим, оскільки він зміг подолати хижого звіра.

5. Не маючи жодної копійки, молодший син («Притча про блудно­

го сина») улаштувався працювати…

А Кухарем.

Б Шевцем.

В Теслею.

Г Свинопасом.

6. Батько простив свого молодшого сина («Притча про блудного

сина»), оскільки той…

А Відпрацював гроші, які безрозсудливо пропиячив. Б Покаявся перед ним. В Допомагав жебракам. Г Був ще надто молодим.

7. Книги Нового Завіту після Ісуса Христа були написані мовою,

яка вважалася найрозповсюдженішою й найуживанішою на той

час (Біблія — Святе Письмо).

А Давньоєврейською. Б Арамейською.

В Грецькою.

Г Німецькою.

8. Швидко посходили ті зерна («Притча про сіяча»), які потрапили…

А На дорогу.

Б На камінь. В У тернину. Г На добру землю.

9. У чому Ісус звинувачував людей? («Притча про сіяча») У тому,

що вони…

А Не цікавилися тим, що відбувалося довкола них.

Б Стали жорстокими, злими і бездушними.

В Не читають Біблії.

Г Прагнуть збагатитися за рахунок інших.

10. Хто із зазначених осіб не брав участі в перекладі Біблії? А П. Куліш. Б І. Франко. В І. Нечуй-Левицький. Г І. Пулюй.


11. Який з крилатих виразів вважається біблійним? (Біблія — Свя­

те Письмо)

А «Грати першу скрипку». Б «Дивитись крізь пальці». В «Тягти кота за хвіст». Г «На ловця і звір біжить».

12. Письменник, у творчості якого використано сюжет «Притчі про

блудного сина».

А І. Франко. Б С. Васильченко. В М. Коцюбинський. Г Т. Шевченко.

Збережи - » Тема. «ПРИТЧА ПРО БЛУДНОГО СИНА», «ПРИТЧА ПРО СІЯЧА». Біблія - святе письмо і збірка літературних пам’яток . З'явився готовий твір.

Тема. «ПРИТЧА ПРО БЛУДНОГО СИНА», «ПРИТЧА ПРО СІЯЧА». Біблія - святе письмо і збірка літературних пам’яток

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.