Тема. «повість минулих літ» - історична книга і збірка епічних творів | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Тема. «повість минулих літ» - історична книга і збірка епічних творів

1. Літописи належать насамперед до літератури…

А Біблійної.

Б Історичної.

В Публіцистичної.

Г Наукової.

2. Що допомагає сприйняти ідейний зміст «Повісті минулих літ»

у зв’язку з відсутністю єдиної композиції?

А Доступна мова.

Б Доречне використання художніх засобів.

В Хронологічний виклад подій.

Г Застосування у творі біблійних легенд.

3. Біблійна легенда, якою починається історична книга Нестора

Літописця, про:

А Створення світу.

Б Перших людей Адаму і Єву.

В Потоп на землі.

Г Вавилонську вежу.

4. Дата, яка першою зазначена у творі.

А 852р.

Б 998р. В 1113р. Г 1377р.

5. З яким проханням мешканці Києва звернулися до Святослава

(«Повість минулих літ»)?


А Щоб він дозволив функціонування духовної семінарії. Б Відмінив додатковий податок. В Повернувся з походів і захистив їх від печенегів. Г Припинив міжусобні війни.

6. Нестор Літописець, на відміну від інших ченців…

А Розташував відомості в літописі у хронологічній послідов­ності.

Б Дав назву «Повісті…».

В Вилучив зі свого літописного твору окремі біблійні ле­генди.

Г Вважав уведення християнства на Русі поспішною справою.

7. Монах-чернець у «Повісті…» на прикладі сказання про Бориса

і Гліба…

А Возвеличив слов’янський рід.

Б Схвалив християнство.

В Пишався історичним минулим Київської Русі.

Г Засудив смуту та міжусобні війни.

8. Літопис Нестора — видатний твір світової літератури, його ви­

користовували в ХУ-ХУІ ст. історики…

А Польщі і Німеччини. Б Болгарії та Угорщини. В Туреччини і Франції. Г Англії й Іспанії.

9. Літописні події є основою…

А Для «Слова про мудрість».

Б «Слова про похід Ігоря Святославовича».

В «Ізборника Святослава».

Г «Псалтиря».

10. Подія у «Повісті минулих літ», яка вперше датована.

А Похід Олега на Царгород.

Б Облога Києва печенігами.

В Перемога Святослава над хозарами.

Г Заснування Києва трьома братами.

11. Для сина якого князя була здійснена одна із редакцій «Пові­сті…»?

А Ярослава. Б Ігоря. В Володимира. Г Святослава.


12. У літописі відчувається широкий кругозір Нестора, його глибо­ке знання про: А Ораторське мистецтво. Б Культуру тих народів, які намагалися завоювати Київську

Русь. В Справжнє виникнення Землі. Г Слов’янську та грецьку літератури.

Збережи - » Тема. «повість минулих літ» - історична книга і збірка епічних творів . З'явився готовий твір.

Тема. «повість минулих літ» - історична книга і збірка епічних творів

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.