Тема, ідейний задум та жанр «Слова про Ігорів похід» | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Тема, ідейний задум та жанр «Слова про Ігорів похід»

Автор «Слова про Ігорів похід» розповідає про похід новгород-сіверського князя у яскравих, емоційно насичених, розгорнутих образних картинах. Другорядний історичний епізод в авторському зображенні набуває вигляду драматичної дії всенародного значення, яка змушує замислитись над сучасним та майбутнім рідного краю. «Слово про Ігорів похід» перейняте глибоким патріотичним пафосом, щирим уболіванням автора за долю свого народу. Авторські переживання надзвичайно різноманітні: від сумних і скорботних до піднесених

І патетичних. Уболівання за долю рідного краю, глибокий патріотизм визначають ідейний задум твору. Його тематичну основу становить тема батьківщини, якій підпорядковані основні мотиви. Щоб найповніше виразити тему, автор постійно змінює місце дії, переносить його від Ігоревого війська до половецького степу, звідти до Києва, в різні руські міста, до Путивлю, знов у половецьку землю, звідти на Русь — до Києва. Він звертається до сучасного й минулого, навіть до передбачення майбутнього. Так досягається ефект об’ємного, панорамного зображення, який дозволяє змалювати цілісний образ рідної землі та її історичної долі.

Своєрідність і неповторність цього твору не дозволяє дати йому якусь чітку жанрову характеристику. Лише умовно «Слово про Ігорів похід» можна визначити як героїчну поему.

Поетичний стиль «Слова про Ігорів похід» поєднав елементи книжної та народної традицій. Особливою прикметою твору є його символізм. Рух половецького війська передається як наближення чорних хмар, що закривають чотири сонця — чотирьох князів, учасників походу. Битва позначається символом весільного бенкету, на якому проливається криваве вино. Бойові дії символічно співвідносяться з посівом і молотьбою тощо. Важливою ознакою поетики «Слова про Ігорів похід» є фольклорні порівняння: Боян — соловей, Всеволод — буй-тур, Ярославна — зозуля, половці — чорні ворони. Широко використані також запозичені з народної поезії постійні епітети (чисте поле, сірі вовки, гострі мечі, синє море).

Збережи - » Тема, ідейний задум та жанр «Слова про Ігорів похід» . З'явився готовий твір.

Тема, ідейний задум та жанр «Слова про Ігорів похід»

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.