Тема. І. Квітка-основ’яненко. «Маруся» - перша українська повість НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Тема. І. Квітка-основ’яненко. «Маруся» - перша українська повість НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Уперше Василь познайомився з Марусею…

А Під час збирання у лісі грибів і ягід.

Б Перебуваючи на ярмарку.

В На одному із весіль.

Г Коли вона прийшла по воду до річки.

2. Коханий героїні — сирота, бідний парубок, який працював

у місті…

А Шевцем.

Б Свитником.

В Кравцем.

Г Ковалем.

3. Найбільше Маруся полюбляла…

А Читати книжки.

Б Відвідувати церкву.

В Господарювати по хаті.

Г Перебувати на вечорницях.


4. На загадку про себе сирота подарував коханій…

А Горішки.

Б Намисто. В Хустку. Г Черевики.

5. Через що Наум Дрот спочатку не дав дозволу на одруження Ва­

силя з Марусею? Оскільки хлопець був:

А Сиротою і дуже бідним.

Б Вимушений йти в солдати.

В Уже засватаний на іншій дівчині.

Г Кріпаком.

6. Церковне свято, яке згадується у повісті.

А Вербна неділя.

Б Великдень. В Пречиста. Г Спас.

7. Кульмінацією твору «Маруся»…

А Є служба Василя в монастирі.

Б Хвороба Марусі.

В Смерть героїні.

Г Страждання Василя через втрату коханої.

8. Кого автор «Марусі» так характеризує: «На вигадки, на при­

кладки — поперед усіх… тільки його й чути, від нього весь ре­

гіт іде»?

А Василя. Б Наума Дрота. В Левка Цьомкала. Г Купця-залізняка.

9. Основний конфлікт твору має характер…

А Психологічний.

Б Національний. В Побутовий. Г Соціальний.

10. Хто з письменників звернувся до Г. Квітки, написавши: «Ваша «Маруся» так мені про вас розказала, що я вас навиліт знаю»? А І. Котляревський. Б М. Гоголь. В Є. Гребінка. Г Т. Шевченко.


11. Укажіть хибне твердження.

А Опис поведінки Марусі має фольклорну основу.

Б Устами Наума Дрота Г. Квітка-Основ’яненко першим в українській літературі правдиво висловився про гірку долю кріпаків.

В Процес праці у повісті «Маруся» не описаний, а лише на­звані різні її види.

Г На образах Марусі й Василя позначився вплив сентимен­талізму.

12. Свою героїню повісті «Маруся» Г. Квітка порівнював…

А 3 Лаурою.

Б Джульєттою. В Афродітою. Г Венерою.

Збережи - » Тема. І. Квітка-основ’яненко. «Маруся» - перша українська повість НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ . З'явився готовий твір.

Тема. І. Квітка-основ’яненко. «Маруся» - перша українська повість НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.