Тема. І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ «НАТАЛКА ПОЛТАВКА». НАТАЛКА ЯК УОСОБЛЕННЯ КРАЩИХ РИС УКРАЇНСЬКОЇ жінки. Роль і функція пісень у драмі | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Тема. І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ «НАТАЛКА ПОЛТАВКА». НАТАЛКА ЯК УОСОБЛЕННЯ КРАЩИХ РИС УКРАЇНСЬКОЇ жінки. Роль і функція пісень у драмі

1. Що, на думку возного, не є «поміхою по вступленію в законний

брак»?

А Старість.

Б Бідність.

В Освіченість.

Г Пияцтво.

2. Хто із «женихів» Наталки був підканцеляристом у суді?

А Восьмачок.

Б Скоробреха.

В Тахтауловський дячок.

Г Пан Щипавка.


3. Як Наталка охарактеризувала своє бідне життя, висловлюючись

виборному?

А «Як горох при дорозі…хто не схоче, той не вскубне».

Б «Ніхто не віда, як хто обіда».

В «Щи миле, то і те запостиле».

Г «Багатство дме, а нещастя гне».

4. Хто з героїв є виконавцем пісні «Гомін, гомін, по діброві»?

А Микола. Б Петро. В Наталка. Г Виборний.

5. Виборний постійно застерігає Наталку…

А Від лихої слави про неї на селі.

Б Того, що вона може умерти сідою панною.

В Необдуманого рішення щодо служби її в церкві.

Г її прагнення зустрітися з Петром.

6. Відмовляючи у залицянні «многим женихам», Наталка підно­

сила їм…

А Обгорілого глека. Б Обтріпану хустку. В Солоного хліба. Г Печеного кабака.

7. Що, на думку виборного, є «од бога гріх, а од людей сором»?

А Пияцтво.

Б Крадіжка.

В Брехня.

Г Знущання над бідними.

8. Пісня Г. Сковороди, яку І. Котляревський переробив і викорис­тав у творі.

А «Кто серцем чист и душею». Б «Ой тьі, птичко жолтобоко». В «Голова всяка свой имеет смьісл». Г «Всякому городу прав и права».

9. Горпина Терпелиха повсякчас дорікає своїй дочці…

А За лінь.

Б Невміння вести домашнє господарство.

В Непокірність.

Г її прагнення вирушити на пошуки Петра.


10. Кому з героїв твору належить думка, що Наталці потрібно чоло­

віка, який «умів хліб робити і щоб жінку свою з матір’ю годував

і зодягав»?

А Миколі. Б Петру. В Возному. Г Виборному.

11. Пісня, яку виконав виборний, звертаючи увагу на те, що возно­

му необхідно вже одружуватися.

А «Ой під вишнею, під черешнею».

Б «У сусіда хата біла».

В «Всякому городу нрав і права».

Г «Дід рудий, баба руда».

12. Прислів’я, яке використав возний у власній мові стосовно вір­

ності Полтавки в очікуванні Петра?

А «Лучче синиця в жмені, як журавель в небі». Б «Лучче живий хорунжий, як мертвий сотник». В «Куди серце летить, туди й око глядить». Г «Силою не буть милою».

Збережи - » Тема. І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ «НАТАЛКА ПОЛТАВКА». НАТАЛКА ЯК УОСОБЛЕННЯ КРАЩИХ РИС УКРАЇНСЬКОЇ жінки. Роль і функція пісень у драмі . З'явився готовий твір.

Тема. І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ «НАТАЛКА ПОЛТАВКА». НАТАЛКА ЯК УОСОБЛЕННЯ КРАЩИХ РИС УКРАЇНСЬКОЇ жінки. Роль і функція пісень у драмі

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.