Тема. Драматургія. Шкільна драма «Владимир» Прокоповича | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Тема. Драматургія. Шкільна драма «Владимир» Прокоповича

1. Драматичний твір, у якому найбільше збережено структуру мо­раліте.

А Ф. Прокопович «Володимир».

Б Г. Кониський «Воскресеніє мертвих».

В «Милість Божа» невідомого автора.

Г М. Довгалевський «Комическое дєйствіє».

2. Жанр драматургії давньої української літератури, у творі якого

інсценізувалося народження, смерть і воскресіння Христа.

А Історична драма. Б Міракль. В Містерія. Г Мораліте.

3. Для міракля як жанру шкільної драми характерно…

А Розповіді про «чуда», здійснені Богородицею, про життя

Святих. Б Відтворення політичних подій того часу. В Інсценізація про народження, смерть і воскресіння Христа. Г Пропагування ідей християнської моралі.

4. Герой мораліте…

А Мужній і відчайдушний. Б Надто набожний.


В Пасивний і слабкий.

Г Здатний заради інших піти на самогубство.

5. Авторами шкільних драм були учні та викладачі…

А Духовних семінарій.

Б Навчальних закладів, які засновані православними брат­ствами. В Острозької академії. Г Києво-Могилянської академії.

6. Найдавніші згадки про українські драматичні вистави є у тво­рах…

А Г. Кониського. Б І. Вишенського. В І. Величковського. Г С. Климовського.

7. До жанру шкільної драматургії не належить…

А Апокриф.

Б Містерія.

В Історична драма.

Г Міракля.

8. Трагікомедію «Владимир» Ф. Прокопович присвятив…

А Б. Хмельницькому.

Б Петру І.

В І. Мазепі.

Г Усім православним християнам.

9. У чому полягає ідейне спрямування драми «Владимир» профе­

сора київської академії?

А Засудження діяльності Петра І.

Б Схвалення пропозиції жреців зберегти одночасно як язич­ництво, так і християнство.

В Уславленні Володимира, який упровадив християнство на Русі.

Г Засудженні прагнень Мстислава Хороброго.

10. У другій частині драми «Владимир»…

А Жеривіл звертається по допомогу до злих духів.

Б Володимир вирішує порадитися із синами Борисом і Глібом.

В Тінь князя Ярополка застерігає жерців від зазіхань Воло­димира.

Г Відбувається розмова між Жериволом і грецьким філосо­фом.


11. Ф. Прокопович у трагікомедії «Владимир»…

А Описав реальні події того часу.

Б Намагався відтворити власні теоретичні погляди.

В Уникав застосування елементів бароко.

Г Поєднав ознаки шкільної драми і вертепу.

12. Вертепну драму спопуляризували…

А Викладачі Києво-Могилянської академії.

Б Кобзарі і бандуристи.

В Мандрівні дяки.

Г Священики православ’я.

Збережи - » Тема. Драматургія. Шкільна драма «Владимир» Прокоповича . З'явився готовий твір.

Тема. Драматургія. Шкільна драма «Владимир» Прокоповича

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.