ТЕма. Біблія. Легенди «про створення світу», «ПРО ПОТОП НА ЗЕМЛІ», «ПРО ПЕРШИХ ЛЮДЕЙ Адама і Єву» | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

ТЕма. Біблія. Легенди «про створення світу», «ПРО ПОТОП НА ЗЕМЛІ», «ПРО ПЕРШИХ ЛЮДЕЙ Адама і Єву»

Варіант 1

1. Місце зібрання води («Про створення світу») Бог назвав…

А Морем.

Б Озером.

В Річкою.

Г Ставком.

2. День, на який було створено («Про створення світу») «земну

звірину за родом її, і худобу за родом її».

А Третій. Б П’ятий. В Шостий. Г Четвертий.

3. Поруч із світилами («Про створення світу») Господь «вчи­

нив»…

А Тварин.

Б Морську рибу.

В Людину.

Г Зорі.

4. У давнину казали («Про перших людей Адама і Єву»), начебто

всю нашу землю створив великий, всемогущий Бог…

А Перун.

Б Зевс.

В Ягве.

Г Посейдон.

5. Бог створив Адама («Про перших людей Адама і Єву»)…

А 3 піску.

Б Глини. В Каменя. Г Вапняка.


6. Письменник, який використав у своїх творах мотив повернення

білого голуба, що сповіщав про кінець Всесвітнього потопу…

А Т. Шевченко. Б І. Франко.

В Г. Сковорода.

Г С. Васильченко.

7. За словами Змія («Про перших людей Адама і Єву»), той, хто з’їсть яблуко із забороненого дерева…

А Помре.

Б Стане мудрим і всемогутнім.

В Потрапить в інший світ.

Г Буде сильним і мужнім.

8. Де Бог створив чудесний райський сад? («Про перших людей

Адама і Єву»)

А На заході.

Б Горі Арарат.

В Узбережжі самої великої річки.

Г Сході.

9. З’явившись на землі («Про потоп на землі»), люди спочатку на­

вчилися…

А Шити одяг.

Б Ловити рибу.

В Сіяти хліб.

Г Вирощувати виноград.

10. Ім’я Ной («Про потоп на землі») буквально означає…

А Веселий.

Б Сумний.

В Той, хто заспокоює.

Г Справедливий.

11. Жінку для Адама Бог створив (« Про перших людей Адама і Єву »)…

А 3 гілки дерева.

Б Слонової кістки.

В Гірського каміння.

Г Ребра першого чоловіка.

12. Скільки днів і ночей ішов дощ, затоплюючи землю? («Про потоп на

землі»)

А Сорок.

Б Сім.

В Сто.

Г П’ятдесят.


Варіант 2

1. На третій день («Про створення світу») Господь вчинив…

А Небо.

Б Птахів і риб.

В Два великих світла,

Г Дерева і траву.

2. Добром («Про створення світу») Бог назвав…

А Воду на землі.

Б Перших людей.

В Світло,

Г Сонце і луну.

3. Бог відділив світило від темряви («Про створення світу»), бо воно,

на його погляд…

А Чарівне. Б Добре. В Яскраве. Г Сяюче.

4. Едем у легенді «Про перших людей Адама і Єву» — це…

А Чудесний, райський сад.

Б Місце, де лікувалися люди. В Річка зі свяченою водою. Г Земля, де нічого не росло.

5. Після Адама («Про перших людей Адама і Єву») на землі було

створено…

А Дерева.

Б Гори.

В Звірів і птахів.

Г Моря і ріки.

6. Побачивши вперше жінку («Про перших людей Адама і Єву»),

Адам проголосив…

А «Яка ти прекрасна!» Б «Я захоплююсь тобою!» В «Ти мені так потрібна!» Г «Як це чудово!»

7. Раніше («Про перших людей Адама і Єву») забороненим плодом

вважали…

А Гранат.

Б Банан.


В Грушу. Г Яблуко.

8. Єва (« Про перших людей Адама і Єву ») у буквальному перекладі

означає…

А Прекрасна. Б Мудра. В Жива. Г Працьовита.

9. Через що люди ставали нерозумними і лихими? («Про потоп на

землі»)

А Коли мали багато грошей.

Б Пили вино.

В Отримували владу над іншими.

Г Не виявляли бажання навчатися.

10. Гора Арарат, що згадується в легенді «Про потоп на землі», зна­

ходиться на сучасній території…

А Німеччини. Б Франції. В Польщі. Г Туреччини.

11. На думку Господа («Про потоп на землі»), Ной був…

А Розумним і винахідливим.

Б Праведним.

В Хитрим і підступним.

Г Ледачим.

12. Перед потопом («Про потоп на землі») Бог звелів Ноєві збудува­

ти…

А Літак.

Б Корабель.

В Багатоповерховий дім.

Г Вежу.

Збережи - » ТЕма. Біблія. Легенди «про створення світу», «ПРО ПОТОП НА ЗЕМЛІ», «ПРО ПЕРШИХ ЛЮДЕЙ Адама і Єву» . З'явився готовий твір.

ТЕма. Біблія. Легенди «про створення світу», «ПРО ПОТОП НА ЗЕМЛІ», «ПРО ПЕРШИХ ЛЮДЕЙ Адама і Єву»

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.