Створення образа Моби Дика | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Створення образа Моби Дика

Другим, рівним по значимості Ахаву, виступає образ Білого киту, що виступає у двоякій ролі: у ролі киту й у ролі символу долі, долі. На початку оповідання білий кит символ страху, його бояться всі китобої, що слили своєю хоробрістю. Потім він стає метою полювання Ахава, що постраждав у сутичці з ним, у самому ж кінці він стає вершителем правосуддя, що карає покусившихся на свята святі на саму суть миру, що борються зі злом по суті ставшими самим цим злом

У романі для створення цього образа зустрічаються різні за структурою словосполучення : «crooked jaw», «murderous monster», багаточленні: «a peculiar snow-white wrinkled forehead», «a high pyramidical white hump». Серед двочленних словосполучень є клишированние й концептуально^-концептуально^-обумовлені: «submerged trunk», «great whale», «wrinkled brow», «noble whale»outblown rumours» і коннотативние: «white elephant», «transparent skin».

У романі при створенні цього образа клишированние й концептуальні є не численними й служать, в основному, для передачі інформації про тім як виглядає кит, його фізичні особливості, думок деяких людей про нього. Наприклад, «wite-headed whale», «sikle-shape jaw», «snow-white brow», «thick-lipped leviathan». Всі ці словосполучення містять складно похідний прикметник. Значення двох основ у кожному складному прикметнику тісно зв’язуються, що веде до більше конкретного опису. Всі ці словосполучення допомагають авторові створити чіткий портрет киту

У романі дуже важливу роль грають коннотативние словосполучення. Протягом роману багато разів кити називаються їхньою старозавітною назвою «leviathans». І це не випадково. Тим самим роль Білого киту рівняється з тими трьома, які по доданню тримали на своїх спинах Землю. І білизна в цьому випадку виступає не як те, що він альбінос, а говорить про його якийсь зв’язок з його праотцями, на яких тримався мир. Не зрячи ж автор присвячує целую главу обговоренню білизни взагалі й киту вчастности.

Деякі словосполучення допомагають авторові створити якийсь «грізний» образ киту. Частина з них є мотивованими словосполученнями, що включають прикметники із суфіксом «-y», наприклад: «stuffy atmosphere», «mighty Leviathan», «deadly assault», «first assailant». Ці словосполучення створюють подання про кит, як про щось громіздкому, великому й агресивному. І вже не береться в розрахунок, що бути таким його змусили самі люди, які за ним полюють

Але відношення до киту міняється, коли ми бачимо інший образ того ж киту. «Peaceble gush of mystic fountain», «smoky mountain mist», «a milky-way wake of gleaming foam» - тут уже ми бачимо киту як би в якімсь таємничому серпанку, він перетворює й стає казковим. Фонтан завжди притягає увага глядача звий загадковістю, а туман асоціюється у свідомості із застоєм, нескінченною невідомістю, що не змінюється, певним умиротворенням. Примітний тут і той факт, що автор помічає подібність спіненої водии, що кит залишає за собою із чумацьким шляхом. Тим самим він як би ставить киту в розряд небесних правителів, які велять «молочним шляхом» на небі. Клишированное словосполучення «milky way» підсилює значення й образність другого атрибутивного словосполучення в цьому тандемі

Невмотивовані словосполучення також відіграють важливу роль у створенні атмосфери властивій вечірній палубі корабля, де всі матроси не можуть говорити ні про що крім майбутній погоні за китом. Наприклад, словосполучення «hushed murmur». Це словосполучення побудоване на оксюмороні. Іменник «murmur» є поетичним описом вечірнього шуму на палубі. Інше словосполучення "hot streets" не тільки описує атмосферу на океанських дорогах, але також указує на те, що вони часто використаються морськими мешканцями і їх переслідувачами

Важливу роль грає словосполучення "departing sun". Використання дієприкметника "departing" підкреслює рух сонця. Захід тут стає символом смерті, що наближається. Уживання такого словосполучення в значенні заходу є метафоричним.

Коннотативние словосполучення використається автором для додання більше яскравих образів своєму героєві. Деякі словосполучення описують внутрішній стан Білого киту. Наприклад, словосполучення "strange wrath", "hot anger" описують його в момент, коли він атакуємо «Пекодом». Іменники "wrath" і "anger" є синонімами. Словосполучення "hot anger" побудоване на метафорі. За допомогою цих словосполучень автор описує силу почуттів і емоцій, що захлиснули його. Усвідомлення безвихідності будить у ньому злість і ненависть до своїх переслідувачів

Ряд коннотативних словосполучень використається автором для опису киту фізичного. Наприклад, словосполучення "a heavy building" уживається автором при описі його статури. Воно будується на порівнянні й допомагає представити зовнішність цього киту, якісь фізичні характеристики , крім його білизни. Словосполучення "cold creature" дає подання про його характер. Кити гігантські океанські одинаки. Словосполучення "quiet existence" описує спосіб життя цієї істоти (ці словосполучення надалі обіграються автором у складні й збільшують цей образ: "a silent cold creature", "cold quiet voice").

У даному романі автор використає свій улюблений прийом опису героїв через одну частину тіла. Описуючи киту, він говорить про його горб - "a high white pyramidical hump". Це словосполучення описує білі кольори китового горба. "Білі горб" є символом стародавності, ветхозаветности, природности (цей образ збільшується клишированним словосполученням "white hump and head", "white great-grand God", які описують загальну білизну й таку ж старість, старість праотцов). Всі ці словосполучення створюють образ тихого, закритого у своєму світі морської істоти, що був не заподіював ні кому ніякої шкоди й у той же час служив символом природи, як би беручи свій початок із самого створення миру

Багаточленні коннотативние словосполучення також допомагають авторові в створенні образів. Наприклад, через словосполучення «open-doored marble tomb» і «long, narrow marble trunk» частково повторює опис киту. Цей повтор указує на зовнішню подібність киту й труни, тим самим автор показує в киті могилу й забуття для всіх посягнувших на його. Повтор прикметника «marble» в обох словосполученнях на німу красу й повне забуття ввечности.

Інший приклад висвечивает трохи інший аспект. «Planetary ever-contracting circles» словосполучення теж досить незвичайне. Планети, як відомо перебувають на орбіті яка постійна й не змінюється. Але автор через нього показав сталість киту, що пливе по колу, а той вир, що він утворив, затяг усіх у морську безодню

Деякі словосполучення описують внутрішній стан киту, його настрій і бажання. Наприклад, словосполучення "a warm tender impulse" побудоване на оксюмороні. Слово "impulse" асоціюється зі швидким різким рухом або бажанням. Уживання прикметників "warm" і "tender" у даному словосполученні здається парадоксальним. У самий останній момент перед тим як піти на дно й віднести за собою всіх на дно, здавалося , що в киту виникло бажання дати людям одуматися, дати їм останній шанс

У романі, для опису киту, застосовуються, також, і словосполучення типу «A+N+prep+N» і «A+A+N+prep+N» наприклад «wrenched hideousness of his jaw» або «more wonderous phenomenon of breaching». Використання іменників із суфіксом «-ness» надає словосполученням додаткову красу й виразність

Всі багаточленні словосполучення є коннотативними. Наприклад словосполучення «creamed like new milk» побудовано на основі метафори, «a warm tender impulse» на оксюмороні, «grand God» — «independent lord» на контрасті. Слід зазначити, що контраст є одним із провідних прийомів автора в даному романі. Явне прирахування киту до божественної істоти, а його супротивника Ахава до пекельного будується на контрасті. Цей прийом використається при описі внутрішнього стану персонажа й навколишньої погоди, природи, у змісті стану океану. Використання цих стилістичних засобів більш барвисто й незвичайно описує героїв і навколишню їх дійсність

Ще один приклад словосполучення побудованого на метафорі - це «grim mountain» використається автором при описі поводження киту. Слід зазначити, що цей образ грає в романі досить важливу роль. Гори завжди асоціюються зі спокоєм, миром, стабільністю й сталістю. Вони мають магічну силу. У деяких індійських племен існує поверие, що боги живуть на вершині гори. Створивши образ жорстокої «гори», автор як би персоніфікує його, наділяє його якостями властивій людині

Певний рух присутнє й у словосполученні «fluttering uncertainty», першим компонентом якого є перший дієприкметник, утворене від дієслова «flutter»(«пурхати»). Дане словосполучення описує стан моря, під час погоні, що передається всім її учасникам

Pages: 1 2

Збережи - » Створення образа Моби Дика . З'явився готовий твір.

Створення образа Моби Дика

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.