Структура й організація череди | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Структура й організація череди

У господарстві розрізняють виробничу й племінну групи маткового поголів’я. Виходячи із завдань по вибракуванню тварин і ремонту череди в племінній групі встановлюється необхідна кількість корів і телок. Розрізняють просте й розширене відтворення: при розширеному відтворенні в племінній групі перебуває до 70% корів, а при простому відтворенні - 50-60%. Структура й правильне відтворення череди є одним з головних факторів, що визначають його організацію вхозяйстве.

Відтворення череди . Збільшення поголів’я худоби в господарстві визначається: 1) плідністю корів, і 2) строками їхнього використання. Полова зрілість тварин залежить від породних особливостей, умов вирощування, змісти й годівлі. Бички й телки скоростиглих порід відрізняються більше раннім настанням полової зрілості, на відміну від них же пізньостиглих порід. Також, більше раніше полове дозрівання спостерігається в телиць молочних порід. Настання полової зрілості й ріст молодняку може затримуватися через недостатню або неповноцінну годівлю

На розвиток функції полової системи впливають також кліматичні умови, такі як тривалість світлового дня, вологість і температура повітря й т.п.). У місцевостях південних широт полове дозрівання у тварин наступає раніше, ніж у північних широтах. У нормальних умовах вирощування, полова зрілість у телиць наступає у віці 6-9 місяців, у бичків - 7-8 місяців. Починаючи з 5-місячного віку телиць містять окремо від бичків. Фізіологічна зрілість телиць наступає приблизно у віці 15-18 місяців, у бичків - 14-15 місяців. У цьому віці їх можна починати використовувати для відтворення череди

Дослідженнями встановлено, що економічно найбільше доцільно починати використовувати телиць для відтворення починаючи з 16-19 місячного віку, з огляду на скоростиглість. Більше ранній початок використання затримує ріст і розвиток тварин і може відбитися на їхню полову активність у майбутньому. Раннє запліднення часто приводить до ускладнень: важким отеленням, народженню слабких телят і т.п. Удої корів, отелившихся у віці до двох років, як правило більше низькі, чим удої корів, отелившихся у віці 25-28 місяців

Подовження періоду вирощування телок через недостатню годівлю й запліднення їх у більше старшому віці також неприпустимі, тому що затримується ріст поголів’я худоби, збільшується число повторних запліднень (злучок). У господарських умовах термін запліднення телиць установлюють, керуючись їхнім віком і розвитком. Живаючи маса телиць до початку використання для відтворення повинна бути не менш 60-70% маси дорослих корів у череді, і не нижче 290- 320 кг для дрібних порід і 340- 350 кг для великих

Підлоговий цикл у телиць і корів повторюється періодично в середньому через 20-21 днів, з коливаннями +20 (-8) днів. Полове полювання триває в середньому 12-18 годин з коливаннями від 3 до 36 годин. У телиць вона звичайно коротше, ніж у корів. Запліднення корів пристосовують звичайно до середини й кінця полового полювання, що дає запліднюваність 60-80 відсотків. Установлено, що запліднюваність корів до кінця літа звичайно трохи вище, ніж у зимово-весняний період

При встановленні строків запліднення корів після отелення враховують стан тварин, рівень їхньої продуктивності, а також конкретні умови господарства. Оскільки запліднення корів відбувається тільки після закінчення інволюції матки, запліднення пристосовують на цей термін. По даним ряду дослідників, після нормально минулого отелення, інволюція матки в більшості корів закінчується протягом 28 днів, за умови правильної годівлі й змісту. Затримування інволюції може відбуватися внаслідок неблагополучного отелення, родильного парезу, а також неповноцінної годівлі або неправильного модержания.

При низької запліднюваності корів у перший місяць після отелення збільшується повторність запліднень, а отже збільшується вартість запліднення кожної тварини. Порушення відтворної функції у тварин приносить господарству значний збиток. У практиці зоотехніки тимчасово марними (яловими) уважають корів, що не запліднилися протягом 90 днів після отелення, внаслідок чого межотельний період у таких корів подовжується. Причиною яловості може бути придбана або вроджена безплідність. Уроджена безплідність непереборна, тому така тварина вибраковують. Уроджена безплідність зустрічається рідко. Безплідність корів може наступити внаслідок захворювання полових органів (бруцельоз, виброз, метрит і ін.). Хворих тварин, якщо їх неьзя вилікувати, також вибраковують. Порушення відтворної здатності часто явяется наслідком неправильної годівлі, змісти й використання тварин; тимчасова безплідність буває при недоліку в організмі тваринних мінеральних речовин (кальцію й фосфору) а також мікроелементів

Структура череди . Під структурою череди розуміють процентне співвідношення полових і вікових груп тварин у господарстві. Виділяють групи:

- бики-виробники;

- корови;

- ялівки;

- телки старше одного року

- телки до року;

- бички старше одного року;

- бички до року

Внаслідок одержання приплоду, перекладу тварин з однієї групи в іншу, вибракування й здачі худоби на забій, співвідношення полових і вікових груп тварин у череді змінюється. Структура череди визначається на початок року з урахуванням напрямку господарства, його призначення й природних особливостей зони розведення. Від прийнятої структури череди залежать темпи відтворення поголів’я, а також кількість одержуваної продукції

У молочному скотарстві в міру зростання частки корів у череді збільшується кількість приплоду й валовий надій молока, одночасно скорочується чисельність молодняку, тому що його реалізують у більше ранньому віці. При зменшенні частки молодняку обмежуються можливості для розширеного відтворення череди.. У неплемінних господарствах, особливо в районах збуту молока в цільному виді, у череді може бути до 60-65% корів при вирощуванні ремонтних телиць безпосередньо в господарстві. При поглибленій спеціалізації молочного скотарства й при вирощуванні ремонтного молодняку в інших господарствах частку корів підвищують до 80-85%. У цьому випадку значно зростає виробництво молока й вихід молочної продукції в середньому на одну голову

У великих приміських господарствах молодняк, призначений для ремонту череди, передають в 15-денному віці в спеціальні радгоспи по вирощуванню телиць. Із цих радгоспів ялівок на 4-6 місяці тільності повертають господарствам-власникам. Весь же сверхремонтний молодняк передають в откормочние господарства

У господарствах, розташованих у районах, віддалених від промислових центрів, де крім виробництва молока є умови для вирощування молодняку на м’ясо до 18-місячного віку, у череді може бути 40-50% корів. Залежно від строків використання тварин і відсотка їхнього вибракування змінюється кількість що залишається дя ремонту молодняку. Ніж коротше строк використання корів і вище відсоток їхнього вибракування, тим більше варто залишати телиць для ремонту череди. У молочному скотарстві вибракування корів звичайно становить 15-20%, а в спеціалізованих господарствах - до 25%.

У племінних господарствах частка корів у череді змінюється з урахуванням строків реалізації племінного молодняку. Чим у більше ранньому віці реалізують молодняк, тим більше корів може бути в череді. При реалізації племінного молодняку у віці 12 місяців, у племінних чередах залишають до 50% корів. Для більше швидкого поліпшення якості череди, доцільно збільшувати кількість ремонтного молодняку з таким розрахунком, щоб щорічно перекладати в групу корів 20-25% ялівок і вибраковувати частина корів по показниках продуктивності за 1 лактацію

При визначенні структури череди число тварин у молодших вікових групах (ялівки, молодняк старше року й до року) повинне бути трохи більше, ніж це необхідно для ремонту, щоб мати можливість вибраковувати відстаючих у розвитку тварин. При наявності в череді 60-65% корів для забезпечення нормального відтворення на 100 корів необхідно мати 15-17% ялівок, 18-20% телок старше одного року й 22-25% телок до року. При меншому числі корів у череді частина молодняку залишають понад ремонт для реалізації на м’ясо у віці старше 12 місяців

Pages: 1 2

Збережи - » Структура й організація череди . З'явився готовий твір.

Структура й організація череди

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.