СПРОБА ЗІСТАВНОГО АНАЛІЗУ ДЕЯКИХ ПОЛЬСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ ПРИЙМЕННИКІВ | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

СПРОБА ЗІСТАВНОГО АНАЛІЗУ ДЕЯКИХ ПОЛЬСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ ПРИЙМЕННИКІВ

Вивчення прийменників польської і української мов у зіставному аспекті ще не було предметом дослідницьких студій. Цю частину мови вивчали окремо в кожній із мов (наприклад, у польській лінгвістиці це представлено працями Р. Пшибильської, Б. Мілевської, Т. Жеберек, М. Гроховського, Ч. Ляхура, Й. Оконьової та ін.; в українській мові свої студії цій проблематиці присвятили І. Р. Вихованець, З. І. Іваненко, Б. Кобилянський, О. В. Бучаков). Проте на сьогодні як в польському, так і українському мовознавстві бракує досліджень, присвячених зіставному аналізові української і польської прийменникових систем, відтак видається доцільною спроба здійснити такий аналіз цієї частини мови насамперед з огляду на спорідненість мов: з одного боку маємо прийменникові конструкції ідентичні в обох мовах, з іншого – суттєво відмінні. Звідси і випливає мета нашої розвідки: виявити спільні і відмінні характеристики (на граматичному і семантичному рівнях) польських і українських прийменників, а також простежити особливості їхнього функціонування.

Як і в польській, так і в українській мовах маємо прийменники, що можуть поєднуватися з кількома відмінками іменних частин мови, і такі, що керують тільки одним відмінком. Це і первинні, і вторинні прийменники. Останніми вважаються елементи (одиниці) різного походження і типу будови, часто такі самі, як лексеми, що належать до інших частин мови [Milewska 2003, c. 54]). Наприклад:

З Родовим відмінком У польській мові вживаються Bez, Dla, Do, Od, U, Z KołO, Obok, SpośRóD, WśRóD, Podczas, Naprzeciwko, WzdłUż, Wokół, DookołA, Blisko, Naprzeciw, W PobliżU – в польській мові, Без, біля, Для, до, від (Од), у / в, з (Зі, із), За, Всередині, посеред, посередині, серед, зверху, біля, коло, поблизу, неподалік, недалеко, поодаль, поміж, проти, навпроти, супроти, позаду, поряд, збоку, збоку від, край, з-за, в бік, впродовж, близько, протягом, з приводу, з нагоди, відповідно до – в українській тощо. Пор.

Bez – без:

Za Oknami MignęłA Postać Pana Zawiadowcy, Wszedł Do Kancelarii Tak Jak Stał, Jak Zbiegł Z GołęBnika, Bez Czapki, Teraz Zasalutował I Zameldował Stację [Hrabal, 50] i Людина без книги – як риба без води [Прислів’я, 150];

Dla – для:

ByłA To Najcenniejsza I NajwyżSza Nagroda Dla WykłAdowcóW [Dzieje, 160] i У документі зазначалося, що їхня Діяльність дає поживу для «буржуазної пропаганди», що в статтях їхніх ідеологів (І. Дзюби та І. Світличного) «однобічно, а іноді й політично неправильно трактувалися літературні та історично-суспільні явища» [Касьянов, 29 – 30].

Проте не завжди український Для = польському Dla. Наприклад, словосполученню Крем для рук У польській мові відповідатиме Krem Do K (відмінок зберігається, але змінюється прийменник).

Do – до:

Dowodem Uznania Dla OsiąGnięć Naukowych Uniwersytetu JagiellońSkiego Był Udział Uczonych Angielskich, Skandynawskich, Niemieckich, Austriackich I Z NiektóRych UniwersytetóW Francuskich W Obchodach Jubileuszowych 500-Lecia Odnowienia Uczelni Oraz Wyrazy Skierowane Do SpołEcznośCi Akademickiej Przez Prof. Hermanna Osthoffa Z Heidelbergu I Prof. Edwarda Suessa, Prezesa Austriackiej Akademii Nauk [Dzieje, 160 – 161] i У пресі почалося «обговорення» рішень наради, яке звелося до переспівування останніх з акцентом на ідеологічне цькування невгодних [Касьянов, 24 – 25];

ОD – від:

…To Czyż Takie Nastawienie Duszy Nie Dzie Odrywać Od StałEgo Przebywania W Niewidzianej BożEj ObecnośCi I Od Wylewania Duszy Przed Bogiem We Asnych Potrzebach? [Opowieści,173] і Відрізана скиба від хліба – вже її не притулиш [Прислів’я, 73];

U – у / В:

Dopiero Po Tym, Jak WyjechałEś, ZrozumiałAm, żE Przez Te Ostatnie Lata, Co Ty U Nas Mieszkasz, Ogromnie Się Do сIebie PrzywiąZałAm [Iwaszkiewicz, t. 1, 437] i Ігор у тебе великий жартівник: попрохав незнайому дівчину чи жінку потелефонувати з автомата, а сам ось-ось приїде [Дмитренко, 92] та – Валю, зготуй, а ми, Ігоре, сідаймо на диван – це така дивовижна річ: в мене завжди відчуття, ніби вмощуюсь лебедеві на шию, а він її поволі нахиляє, нахиляє [Дмитренко, 93].

Pages: 1 2 3 4 5 6

Збережи - » СПРОБА ЗІСТАВНОГО АНАЛІЗУ ДЕЯКИХ ПОЛЬСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ ПРИЙМЕННИКІВ . З'явився готовий твір.

СПРОБА ЗІСТАВНОГО АНАЛІЗУ ДЕЯКИХ ПОЛЬСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ ПРИЙМЕННИКІВ

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.