Спорудження для механічного очищення стічних вод | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Спорудження для механічного очищення стічних вод

Ґрати, призначені для затримки великих забруднень у стічній воді, установлюють на шляху руху рідини. Ґрати складаються з похило або вертикально встановлених паралельних металевих стрижнів, укріплених на металевій рамі. Нахил ґрат найчастіше становить 60—80° до обрію. У прозорах ґрати рухаються зубці граблей, що зміцнюються на рухливому шарнірно-пластинчастому ланцюзі. Ланцюг приводиться в рух двигуном через привід з, шестерною передачею. Покидьки, зняті зі стрижнів ґрати підняті граблями на рухливу стрічку, направляються в дробарку для їхнього роздрібнення. По діючих нормативах, механічне очищення ґрат і дроблення покидьків потрібно робити при кількості відходів більше 0,1 м 3 /сут.

На станціях для очищення міських стічних вод установлюють ґрати зі стрижнями, розташованими на відстані 16 мм друг від друга. Стрижні ґрат звичайно виконують із металевих смуг круглої, квадратної, прямокутної або іншої форми. Найбільше поширення одержали стрижні прямокутного перетину зі смугової сталі 60х10 мм, тому що покидьки на них не заклинюються й легко знімаються граблями.

Ґрати-Дробарки, які одночасно затримують тверді частки, що перебувають у воді, і перемелюють їх. Принцип дії установки полягає в наступному. Ґрати-Дробарку встановлюють у камері із круговим рухом стічних вод або на трубопроводі. Барабан, що приводиться в рух електродвигуном через коробку передач, затримує покидьків у прозорах шириною 8-10 мм. Потім ці покидьки подаються обертовим барабаном до ріжучих гребенів, які й перемелюють тверді частки. Останні в здрібненому виді надходять знову в стічну воду

Песколовки

Песколовки призначені для затримки мінеральних домішок, що втримуються в стічній воді. Необхідність попереднього виділення мінеральних домішок обумовлюється тим, що при роздільному виділенні зі стічної рідини мінеральних і органічних забруднень полегшуються умови експлуатації споруджень, призначених для подальшої обробки води й осаду ¬- відстійників, метантенков і др.

Принцип дії песколовки заснований на тім, що під впливом сил ваги частки, питома вага яких більше, ніж питома вага води, у міру руху їх разом з водою в резервуарі випадають на дно. Песколовки повинні бути розраховані на таку швидкість руху води, при якій випадають тільки найбільш важкі мінеральні забруднення, дрібні ж органічні частки не повинні осісти. Песколовки звичайно розраховуються на затримку піску крупностью 0,25 мм і більше. Установлено, що при горизонтальному русі води в песколовке швидкість повинна бути не більше 0,3 і не менш 0,15 м/с. При швидкості руху більше 0,3 м/с пісок не буде встигати осаджуватися в песколовке, при швидкості менш 0,15 м/с у песколовке будуть осаджуватися органічні домішки, що вкрай небажано.

Горизонтальні песколовки в які вода рухається в горизонтальному напрямку, із прямолінійним або круговим рухом води

Горизонтальна песколовка складається з робочої частини, де рухається потік, і осадової, призначення якої - збирати й зберігати пісок, що випав, до його видалення

Як показав досвід, у добре працюючих горизонтальних песколовках можна затримати 65-75 % всіх мінеральних забруднень, що втримуються в стічній воді

При надходженні в песколовку міських стічних вод, у складі яких перебувають переважно побутові води, кількість затриманого в песколовке піску на одну людину становить 0,02 л/сут. при вологості осаду 60% і об’ємній масі його 1,5 т/м 3 .

Песколовки очищають різними способами. При незначних витратах стічних вод, що надходять на станцію, песколовки можна очищати насосом, що откачивает пісок з водою із приямка, розташованого в головній частині песколовки. На очисних станціях пісок з песколовки звичайно видаляють за допомогою гідроелеваторів і спеціальних механізмів - шнеків, шкребків і др.

Відстійники

Відстійники застосовують для попереднього очищення стічних вод, якщо по місцевих умовах потрібно їхнє біологічне очищення, або як самостійні спорудження, якщо по санітарних умовах цілком достатньо виділити зі стічних вод тільки механічної домішки

Залежно від призначення відстійники підрозділяються на первинні, які встановлюють до споруджень біологічної обробки стічних вод, і вторинні, які встановлюють після цих споруджень

По конструктивних ознаках відстійники підрозділяються на горизонтальні, вертикальні й радіальні. До відстійників умовно можуть бути віднесені й осветлители, у яких одночасно з відстоюванням відбувається фільтрація стічних вод через шар зважених речовин

Радіальні відстійники. Різновидом горизонтального відстійника є радіальний відстійник, що представляє собою круглий неглибокий резервуар, вода в якому рухається від центра до периферії. Радіальні відстійники влаштовують із випуском води знизу або зверху; і в тім, і в іншому випадку вода надходить у відстійник по центральній трубі, а прояснена вода зливається в круговий жолоб, звідки вона приділяється по трубах або лоткам. осад, Що Випав на дно, згрібається до центра шкребками, укріпленими на рухливій фермі, і надходить у приямок, з якого під тиском стовпа води висотою 1,5 м віддаляється по трубах або відсмоктується плунжерними насосами

Тривалість відстоювання залежно від способу наступного біологічного очищення коливається від 0,5 до 1,5 ч. Вологість осаду, що вивантажується, дорівнює 95 % при самопливному видаленні й 93 % при видаленні насосами. Звичайно радіальні відстійники компонуються в блоки із чотирьох відстійників

Иловие площадки

Сброженний осад, що вивантажується з метантенков, двох’ярусних відстійників або інших споруджень, має високу вологість; наприклад, із двох’ярусних відстійників осад виходить із вологістю близько 90 %, з метантенков - 96-97 %. Для подальшого використання осад повинен бути піддадуть сушінню. Існують різні прийоми сушіння осаду; найпоширеніший - сушіння на илових площадках, де осад повинен бути підсушений у середньому до вологості 75%, внаслідок чого його обсяг зменшується в 3-8 раз

Використовують иловие площадки на природній підставі, природній підставі із дренажем, на штучній асфальтобетонній підставі із дренажем з відстоюванням і поверхневим видаленням иловой води, площадки-ущільнювачі

Иловие площадки складаються зі спланованих ділянок землі (карт), оточених з усіх боків земляними валками. Осад наливається на карти илових площадок періодично шарами 0, 2-0,25 м. У міру підсихання осад втрачає частину вологи в основному за рахунок випару, а частина вологи фільтрується через ґрунт. Осад, підсушений до вологості 75%, легко поринає на транспортні засоби й відвозиться до місця використання

Иловие площадки встановлені на природній підставі. Рівень ґрунтових вод залягає на глибині не менш 1,5 м від поверхні карт і в тих випадках, коли по санітарних умовах допускається проникання иловой води в ґрунт. При меншій глибині залягання ґрунтових вод варто знижувати їх рівень

Розміри карт приймають залежно від місцевих умов, забезпечуючи зручності для експлуатації. Ширину окремих карт призначають 10-40, довжину - 100-150, робочу глибину шаруючи осаду - 0, 7-1 м, а висоту огороджувальних валів на 0,3 м вище робітника рівня. Розміри однієї карти призначають із таким розрахунком, щоб при випуску осаду за один раз вся карта була заповнена шаром осаду не більше 0,25 м у літню пору й 0,5 м взимнее.

Висушений осад занурюють у машини й відвозять для використання як добриво в прилеглі фермерські господарства

ЩоВиділилася иловая вода збирається й перекачуємося на очисні спорудження. Кількість иловой води становить 30-50 % обсягу осаду, що збезводнюється

Аеротенки

Pages: 1 2

Збережи - » Спорудження для механічного очищення стічних вод . З'явився готовий твір.

Спорудження для механічного очищення стічних вод

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.