Словосполучення | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Словосполучення

Варіант 1

1. Укажіть неправильне твердження.

А Словосполучення складається з граматично нерівноправ

них слів, з яких одне — головне, а друге — залежне.

Б У словосполученнях між словами встановлюється підрядний зв’язок.

В Словосполучення бувають безприйменникові і прийменникові.

Г Словосполученнями можуть бути однорідні члени речення, однакові слова, фразеологізми, склад граматичної основи.

2. Укажіть словосполучення. А Робити вчасно, зустріти радісно, ні риба ні м’ясо. Б Яблучний сік, яблуневий сад, яблука і груші. В Придбати товар, засидітися вдома, згаяти час. Г Мити посуд, дуже талановитий, надто чистий, сходить сонце.

3. Зазначте синтаксичні одиниці. А Тільки словосполучення. Б Тільки речення. В Розділові знаки. Г Словосполучення, речення.

4. Які варіанти не можна використати для утворення словосполучення зі словом Світло? А Яскраве. Б Небесне.


В Надзвичайне. Г Загасло.

5. Зазначте прислівникове словосполучення. А Сміливий хлопець. Б Відважний хлопець. В Надзвичайно приємно. Г Зізнатись у злочині.

6. Укажіть дієслівне словосполучення. А Прекрасний незнайомець. Б Спати на траві. В Дуже голосно. Г Добрий вчинок.

7. Зазначте неправильне твердження. А Узгодження — такий спосіб зв’язку, при якому залежне

Слово ставиться у тих же формах, що і головне.

Б Керування — такий спосіб зв’язку, при якому залежне слово ставиться в тому відмінку (з прийменником чи без прийменника), якого вимагає головне слово.

В Прилягання — такий спосіб зв’язку, при якому залежне незмінюване слово з’єднується з головним лише за змістом.

Г Вид і тип словосполучення визначаються за залежним словом у словосполученні, відповідно до його частиномовної приналежності.

8. Укажіть усі можливі словосполучення в реченні Добре тоді від

почив у садибі вранці та ввечері Іванко.

А Добре відпочив, у садибі відпочив, відпочив Іванко, добре

У садибі, добре вранці, тоді відпочив, добре ввечері.

Б У садибі вранці, вранці та вечері, добре відпочив, відпочив у садибі, добре вранці, відпочив тоді.

В Добре відпочив, відпочив Іванко, відпочив у садибі, тоді відпочив, добре вранці, добре ввечері.

Г Добре відпочив, відпочив у садибі, відпочив вранці, відпочив ввечері, тоді відпочив.

9. Укажіть правильно перекладені словосполучення.

А Вихід на сцену, балакати по телефону, вчитися на рідній

Мові. Б Подякувати всіх, зрозуміти на справі, увійти в становище.


В Просити до столу, готуватися до прибирання, видавати по рахунку.

Г Ділова пропозиція, стосовно справи, перекласти українською, звернутися за проханням.

10. Зазначте іменне словосполучення. А Малий обсяг. Б Мало написано. В Віддати заяву. Г Мало-мало.

11. Напишіть десять дієслівних словосполучень (тип зв’язку — керування).

Варіант 2

1. Укажіть правильне твердження.

А Словосполучення складається з граматично нерівноправ

них слів, з яких одне — головне, а друге — залежне.

Б У словосполученнях між словами встановлюється сурядний

Зв’язок. В Фразеологізми є синтаксичними словосполученнями. Г Словосполученнями можуть бути однорідні члени речення,

Однакові слова, склад граматичної основи.

2. Укажіть синтаксичні словосполучення.

А Гучно ввімкнути, зустріти радісно, піймати облизня.

Б Яблучний сік, яблуневий сад, яблука і груші, гучно кро

кувати.

В Придбати товар, засидітися вдома, згаяти час, чарівний

День. Г Мити посуд, дуже талановитий, надто чистий, сходить

Сонце.

3. Зазначте синтаксичні одиниці. А Тільки словосполучення. Б Тільки речення. В Розділові знаки, члени речення. Г Словосполучення, речення.

4. Доберіть можливі варіанти для утворення словосполучення зі словом День. А Святковий. Б .., який запам’ятався.


В Ніч і… Г Настав.

5. Укажіть правильно перекладені словосполучення.

А Вихід на сцену, папери у справі, вчитися на рідній мові,

Економічна криза.

Б Подякувати всіх, зрозуміти на справі, цими днями, народний добробут.

В Просити до столу, готуватися до прибирання, завдати болю, бути як свідок.

Г Електричне освітлення, інша річ, безпорадне становище, звернутися за проханням.

6. Зазначте неправильне твердження.

А Узгодження — такий спосіб зв’язку, при якому залежне

Слово ставиться у тих же формах, що і головне.

Б Керування — такий спосіб зв’язку, при якому залежне слово ставиться в тому відмінку (з прийменником чи без прийменника), якого вимагає головне слово.

В Прилягання — такий спосіб зв’язку, при якому залежне незмінюване слово з’єднується з головним лише за змістом.

Г Вид і тип словосполучення визначаються за залежним словом у словосполученні, відповідно до його частиномовної приналежності.

7. Укажіть дієслівне словосполучення. А Швидко бігти. Б Дитяче ліжко. В Косовиця на лугах. Г Складна контрольна.

8. Укажіть всі можливі словосполучення в реченні Відтоді милуються собою в дзеркалах не тільки люди (Т. Кінько). А Відтоді милуються, милуються люди, не тільки люди. Б Милуються собою, відтоді милуються, милуються не

Тільки люди, милуються в дзеркалах. В Люди милуються, милуються собою, відтоді милуються. Г Милуються не тільки люди, не тільки милуються, відтоді

Милуються.

9. Зазначте прислівникове словосполучення.

А Сміливий вчинок.

Б Відважний розум.


В Ближче до світла. Г Викрити брехню.

10. Зазначте іменне словосполучення. А Добрий дідусь. Б Мало сказано. В Віддати зошит. Г Більш талановитий.

11. Напишіть п’ять дієслівних словосполучень (тип зв’язку — прилягання).

Збережи - » Словосполучення . З'явився готовий твір.

Словосполучення

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.