Складне Речення | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Складне Речення

Варіант 1

1. Укажіть ознаки складного речення.

А Має одну граматичну основу.

Б Може мати сурядний, підрядний, безсполучниковий зв’язки. В Частини завжди залежать одна від одної. Г Рівноправні частини не існують на рівні підрядного зв’язку.

2. У якому реченні розділові знаки стоять правильно?

А Що правда на світі є, Зачіплянка в цьому не раз переконалась з’явилась таблиця на соборі. (О. Гончар).


Б Молодий узяв Катрю під руку й повів до хати вузеньким коридором, бо хуторяни не дуже розступалися кожному хотілося подивитись на приїжджих зблизька (Г. Тютюнник).

В Справді вдома ще спала б, а тут встає до схід сонця, тут саме життя підіймає, бо рано починається трудовий день тих, хто споруджує канал (О. Гончар).

Г Заснула хвиля у броді, заснув і присілок над бродом. А до нього ніяк не дотягне своє снування той волохатий, що так дитинство нагадує, сон — перед жнивами він завжди тільки скрадається за Данилком, а коли й прихопить його, то лише на якусь часинку (М. Стельмах).

3. У якому реченні розділові знаки розставлені правильно?

А Ось так воно й виходить: коли хтось високо злетить, то

Неодмінно низько сяде (М. Стельмах).

Б Буває ж так що людину тягне, настійливо тягне кудись, — ось так і його тягнуло з тої миті, як тільки він побачив із степу це бойове судно що, мов сама його мрія, силуетно застигло на обрії… (О. Гончар).

В День був такий самий, нічого не приніс, абатство завалене шматтям туману завмерло, ждало, прислухалося (П. Загре-бельний).

Г З рушницею полюють перепілок восени, коли вже просо вклоняється хазяїнові повними китицями пшоняної каші, а навкруги проса — куди оком кинеш, — самі стерні та копи та скирти… (О. Вишня).

4. Які розділові знаки слід поставити замість цифр у реченні В кух

ні затихла
1 Потім знов зачалась балачка 2 Але Трохим вже

не мішався
3 Він мовчки сидів і постукував пальцями по столі

(В. Винниченко)?

А Кома.

Б Тире.

В Двокрапка.

Г Крапка з комою.

Відповідь: 1-А, 2-А, 3-В.

5. З’ясуйте, де складнопідрядне речення з підрядним мети.

А Слова натягувать, як луки, щоб вчасно збити на льоту

Нерозшифрованої муки невідворотну німоту. Б Чи я ж того хотів, що сталось. В Якове, а щоб тобі пусто було. Г Наші тихенько йдуть; аби ж тільки їх не помітили.


6. Укажіть складнопідрядне речення з підрядним місця.

А Не живе ледачий, де кипить робота.

Б Веди мене ти сам, як ти хочеш.

В Я керував стерном, до певної мети мій човен плив. Г Певно, Якове, зостанемось ми вдвох з тобою, бо всі поляжуть.

7. Позначте складнопідрядне речення з підрядним з’ясувальним.

А І ніяк ми не вгадаєм, що зробилось з нашим краєм.

Б Та перед смертю дітям повтори ту казку, що лишилася, як

Спомин. В Я син твій, син, що йшов за тебе на смерть. Г Аж власний світ у ній почне рости, у якому будуть теж

Сонця і зорі.

8. Зазначте складнопідрядне речення причини.

А Ні, певно, ти поліг в курганах, бо ти не міг би буть в кай

данах.

Б Везли, щоб там в краях холодних згноїти велетнів народних.

В То колють коней шаблями в морди і під боки, щоб роз’ярить.

Г Веди мене мерщій —я смерть вже чую.

9. Виконайте повний синтаксичний розбір речення, розставте роз

ділові знаки Непомітно наче риба в глибині пропливають літа

не вловити їх неводом ні вороними кіньми догнати і не прийдуть

вони до тебе як ті далекі родичі в гості
(За М. Стельмахом).

Варіант 2

1. Зазначте просте речення.

А А там нижче розступились скелі, які то розпалися на роздоллі ніби високими будинками, то полягали довгими рядками.

Б У нього майже немає творів, куди пейзаж не входив би, як обов’язковий елемент.

В Пильне око його фіксує всі деталі — освітлення, барви, обриси поверхні землі, рослинність, усю різноманітність деревного покриву.

Г Під час поїздок до Корсуня він показував дітям пам’ятні місця, де народні герої Наливайко та Богдан Хмельницький билися з польською шляхтою.


2. Укажіть складносурядне речення.

А Спинилось літо на порозі і дише полум’ям на все, і грому

Дальнього погрози повітря стомлене несе.

Б Характерно, що критики відразу ж помітили багатство і красу мови творів Панаса Мирного.

В Більше нічого не сказав Чіпка, не поклонився навіть старшині волосній, а повернувся — і пішов, похнюпившись, додому.

Г Зосталася Мотря сама-сама, як палець, з своєю нерозважною думкою.

3. Позначте складнопідрядне речення.

А Стоїть він на току з ціпом і бачить: приходить десятник

З волості.

Б Покотились з очей сльози, як горох, закапали аж на долівку.

В Там кололи свиней, і несамовитий крик їх розносився по всьому селу.

Г На завтра, як чуть стало сіріти, зібралися коло волості та взяли старшину з собою і пішли до пана в Красногорку.

4. Які розділові знаки слід поставити замість цифр у реченні Стеж

ка зненацька повернула праворуч
1 Обминаючи круту гору 2 І тоді

стало чути
3 Як весело видзвонює у тиші вода (О. Донченко)?

А Кома.

Б Тире.

В Двокрапка.

Г Крапка з комою.

Відповідь: 1-А, 2-А, 3-А.

5. З’ясуйте, де складнопідрядне речення з підрядним озна

чальним.

А А проте тієї сили, духу, що зрива на ноги, в нас нема

І манівцями ми блукаєм без дороги. Б Василь Семенович поблід, як крейда. В Сонце стояло над головою, як сковорода, розкалене, та наче

Вогнем пекло. Г Стара виразка, розкопирсана нечистими руками, защеміла

В Чіпчинім серці.

6. Назвіть складнопідрядні речення з підрядним часу.

Б Саме в той час, як Юрій та Сірко добували Чигирин, геть

ман Виговський скликав козацькі полки на раду під Гер-манівною.


А І що орел, коли його орлина зграя не рве з землі в блакить

Ясного дня. В Дощ одразу перестав, неначе хто закрив несподівано хмари. Г Дівчата співають, бо ж хлопці танцюють.

7. Назвіть складнопідрядні речення з підрядним умови.

А А жінці хто потрібен, якщо вона — поет.

Б Ти, сину, зараз помреш, бо кров’ю стік.

В Може, доведеться тобі побувать у Медведівці, коли дощи-

тиме.

Г А не чуєш, ніде тепленька не тече?

8. Укажіть складнопідрядні речення з кількома підрядними.

А Менше говори — більше почуєш.

Б Коли пісні мойого краю пливуть у рідних голосах, мені здається, що збираю цілющі трави я в лугах.

В Коли в похід виходила батава, її піснями плакала Полтава. Г День був хороший, світило сонце — чисте й золотисте.

9. Виконайте повний синтаксичний розбір речення, розставте роз

ділові знаки Чесність помирає коли продається (Ж. Санд).

Орфографічний Практикум

Варіант 1

1. Як слід писати сполучник Не(Наче)Б(То)? А Разом. Б Окремо. В Через дефіс.

2. Як слід писати займенник Аби(Що)? А Разом. Б Окремо. В Через дефіс.

3. Як слід писати слово Ні(Про)Що? А Разом. Б Окремо. В Через дефіс.

4. Як слід писати слово Будуєть(Ся)? А Разом. Б Окремо. В Через дефіс.


5. Як слід писати слово Ані(Який)? А Разом. Б Окремо. В Через дефіс.

6. Як слід писати слово Чи(Мало)? А Разом. Б Окремо. В Через дефіс.

7. Як слід писати прийменник Під(Кінець)? А Разом. Б Окремо. В Через дефіс.

8. Як слід писати прийменник Під(Дав)? А Разом. Б Окремо. В Через дефіс.

Pages: 1 2

Збережи - » Складне Речення . З'явився готовий твір.

Складне Речення

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.