Складіть роздум на тему: «Книга і комп'ютер. За чим майбутнє?» | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Складіть роздум на тему: «Книга і комп'ютер. За чим майбутнє?»

Необхідність висловлювати і передавати інфор­мацію спричинилася до появи мови, писемності, мис­тецтва, книгодрукування, телебачення, обчислюваль­ної техніки. Завдяки технічному прогресу виникли певні засоби комунікації, а разом з ними — й цінності. Першим проривом у цьому напрямі стала книга, яку споконвіку любили і поважали. Недаремно народ каже: «Книга вчить, як на світі жить», «Книга —джерело життя», «З книгою жити — з добром дружи­ти». Про роль книги в житті людини писали і майстри поетичного слова. Наприклад, Іван Франко казав:

Книги — морська глибина, Хто в них пірне аж до дна, Той, хоч і труду мав досить, Дивнії перли виносить.

Тривалий час книга була єдиним і основним джерелом інформації. Пізніше долучилася друкована періодика, потім — телеграф, радіо, телебачення і, нарешті, інтернет. Тож на початку XXI століття книга і комп’ютер є найавторитетнішими джерелами інфо­рмації. Сьогодні світ переживає процес бурхливої ін­форматизації. Сучасний комп’ютер пише музику і ві­рші, малює, грає у шахи, розмовляє. Недавнє досяг­нення комп’ютерних технологій — «жива» книга (Living Book), за допомогою якої можна не лише чи­тати текст і переглядати малюнки, а й чути голоси персонажів, «оживляти» ілюстрації, грати в цікаві іг­ри. Основною проблемою сьогодні є проблема ви­бору. Як відрізнити потрібну інформацію від непо­трібної, глибоку від поверхневої, корисну від беззмі­стовної та шкідливої?! Доволі часто знання худож­ньої літератури обмежують гортанням детективів. Уміння вибирати книгу чи знаходити інформацію за допомогою комп’ютера — справжнє мистецтво, яким потрібно оволодіти. Знання не дає людині щастя і мудрості, не рятує від самотності — людині потрібна людина. Книга і комп’ютер — поки що основні джерела інформації, які мирно співіснують, доповнюють одне одного. А що буде далі, на мою думку, покаже час. (250 слів)

Збережи - » Складіть роздум на тему: «Книга і комп'ютер. За чим майбутнє?» . З'явився готовий твір.

Складіть роздум на тему: «Книга і комп'ютер. За чим майбутнє?»

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.