Система уроків «Дамаскин» Милорада Павича | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Система уроків «Дамаскин» Милорада Павича

Тема. Перший письменник третього тисячоліття серб Милорад Павич. Оповідання “Дамаскин”: риси постмодернізму в ньому.

Мета: ознайомити з М. Павичем як особистістю, його світосприйняттям та творчою манерою, розкрити художньо-стильові особливості літератури постмодернізму, зокрема оповідання «Дамаскин», як новий підхід до художнього освоєння світу, ознайомити з нелінійністю сюжету твору і фактами візантійської та поствізантійської культури, історичними фактами та особами, що знайшли відображення в тексті; виховувати естетичні смаки.

Обладнання: зображення храмів; ікона «Троєруч-ниця», духовний спів. Епіграф.

Гадаю, що Бог осипав мене безмежною милістю, подарувавши мені радість писання, але тією ж мірою і покарав мене, либонь, що через ту ж таки радість.

Милорад Павич

Хоч я і робив усі свої переклади з цікавістю і задоволенням, все ж це забрало в мене не один рік молодості й чимало енергії. Людина це закрита посудина, і те, що з неї витече, назад уже не увійде. Тому я не раджу письменникам перекладати. Це - втрата крові.

…Головним нашим критерієм у процесі вибору текстів ‘ для читання, текстів нашої любові, взагалі не є питання літературнихжанрівчиформ. Проблема значно глибша | і складніша… Насправді важливо тільки те, чи потрібен вам цей текст, чи ні. Ви увійдете в нього і побачите, чи вирішує він ваші проблеми, тобто чи тамує ваш інтелектуальний авітаміноз…

Література - це складова частина одного більшого феномена, це частина краси у світі.

майбутнє має одну велику перевагу — воно ніколи не буває таким, яким ви собі його уявляєте.

…письменник не повинен бути пророком. Я не люблю пророків. Найбільше зла завжди бувало від різних пророків, які вели людство до так званого кращого майбутнього.

Бесіда.

—Які з цих висловлювань та думок Павича вас найбільше зацікавили? Чому? Прокоментуйте їх. Вислов іть своє судження.

—Які думки та асоціації вони викликали у вас? Розкажіть про них.

Запис у зошит основних фактів біографії письменника.

Робота з підручником (читання статті підручника про письменника).

Слово вчителя про особливості постмодернізму (визначення, базові філософські положення про світ, істину, людину, пізнання. Погляди постструктуралістів: ! Ж. Лакана,Ж. Делеза.М. Фуко,Ж. Дерріда, Р Варта). ; Основні риси літератури постмодернізму:

нове поняття тексту - інтертекстуальність;

стирання різниці між текстом та контекстом! мовою та метамовою;

нелінійний принцип організації тексту асиметричність, поліфонічність;

відмова від права на істину множинність не істин;

використання реконструйованого знаку-симулякра (подоби, видимості):

смерть автора (скриптор) та ін,

Літературознавча робота. З’ясування понять: сюжет, композиція, лейтмотив, поліфонія, текст, інтертекст

Гра «Створіть структуру тексту». «Скласти» всі можливі варіанти побудови тексту із ком

понентів та розподілити за розділами становлення героя: в експозиції(1 — 6 розділи), зав’язці, розв’язці, епілозі, конфліктах — із собою, з іншими; у гармонії з собою, зі

світом. Врахувати авторську позицію або її відсутність, фінал або його відсутність.

Захист учнями своєї ідеї побудови тексту.

Збережи - » Система уроків «Дамаскин» Милорада Павича . З'явився готовий твір.

Система уроків «Дамаскин» Милорада Павича

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.