Штучний відбір | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Штучний відбір

В основі природного й штучного відбору лежить спадкоємна мінливість організмів. У результаті природного добору створюються нові форми живих істот - види, і при штучному відборі - нові сорти рослин і породи тварин

Штучний відбір - метод селекції, здійснюваний людиною з метою створення порід тварин і сортів рослин. Селекціонер відбирає особин з вигідними ознаками й відбраковує інших. Породи й сорти, створені шляхом штучного відбору, можуть існувати тільки завдяки турботам людини, у дикій природі вони гинуть. Штучний відбір виник зовсім недавно - з тих часів, коли людин став розводити свійських тварина й займатися землеробством. Відбір особин з потрібними людині спадкоємними змінами приводить до створення зовсім нових, ніколи раніше не існуючих у природі організмів. Ці форми мають ознаки й властивості, пристосованими до інтересів людини

Штучний відбір може бути як стихійним (несвідомим), так і методичним (масовим або індивідуальним). У навчанні Ч. Дарвіна про штучний відбір узагальнена тисячолітня практика людини, і це навчання стало теоретичною основою сучасної селекції

Селекція - наука, що розробляє теорію й методи виведення й поліпшення порід тварин, сортів рослин і штамів мікроорганізмів. Селекція - це еволюція, що направляється волею людини. Теоретичними основами селекції служать еволюційна теорія, генетика, молекулярна біологія, екологія, економіка, географія сільського господарства

Методи селекції, їхня суть:

1. Масовий відбір - виділення групи особин, обладаемих бажаними ознаками (як правило, застосовується багаторазово в ряді поколінь).

2. Індивідуальний відбір - виділення окремих особин з бажаними ознаками. Найбільше застосуємо для тваринних і самопильних рослин

3. Межлинейная гібридизація - схрещування двох чистих ліній для одержання гетерозису (гетерозис - явище дуже високої плідності й життєстійкості в першому гібридному поколінні)

4. Віддалена гібридизація - схрещування неблизкородственних форм і навіть різних видів. Застосовують для одержання незвичайних комбінацій генів для наступного відбору

5. Полиплоидия - збільшення числа хромосомних наборів. Використовують у селекції рослин для підвищення врожайності й подолання безплідності при міжвидовому схрещуванні

6. Клітинна інженерія - вирощування кліток поза організмом (у культурі тканини). Дозволяє проводити гібридизацію соматичних (нестатевих) кліток

7. Генетична інженерія (штучна перебудова генома). Дозволяє вбудовувати в геном організму одного виду гени іншого виду

Збережи - » Штучний відбір . З'явився готовий твір.

Штучний відбір

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.