Що таке наказ (наказ), порядок його віддачі й виконання | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Що таке наказ (наказ), порядок його віддачі й виконання

Наказ - розпорядження командира (начальника), звернене до підлеглих і потребуючого обов’язкового виконання певних дій, дотримання тих або інших правил або устанавливающее який-небудь порядок, положення

Наказ може бути відданий письмово, усно або по технічних засобах зв’язку одному або групі військовослужбовців. Письмовий наказ є основним розпорядницьким службовим документом (правовим актом) військового керування, видаваним на правах єдиноначальності командирами військових частин (начальниками установ). Усні накази віддаються всіма командирами (начальниками).

Наказ - форма доведення командиром (начальником) завдань до підлеглих по приватних питаннях. Наказ віддається в письмовому виді або усно. Письмовий наказ є розпорядницьким службовим документом, видаваним начальником штабу від імені командира військової частини або військовим комендантом гарнізону від імені начальника гарнізону

Наказ (наказ) повинен відповідати вимогам законів і військових уставів

Командир (начальник) перед віддачею наказу зобов’язаний всебічно оцінити обстановку й передбачити заходи щодо забезпечення його виконання. Він відповідає за відданий наказ і його наслідки за відповідність наказу законодавству, а також за зловживання владою й перевищення влади або службових повноважень у віддається приказе, що, і за неприйняття мер по його виконанню. Наказ повинен бути сформульований ясно, не допускати двоякого тлумачення й не викликати сумніву в підпорядкованого

Накази віддаються в порядку підпорядкованості. При гострій потребі старший начальник може віддати наказ підлеглому, минаючи його безпосереднього начальника. У такому випадку він сповіщає про це безпосередньому начальникові підлеглого або наказує підпорядкованому самий доповісти своєму безпосередньому начальникові

Наказ командира (начальника) повинен бути виконаний беззаперечно, точно й у строк. Військовослужбовець, одержавши наказ, відповідає: “Є” - і потім виконує його.

При необхідності переконатися в правильному розумінні відданого їм наказу командир (начальник) може зажадати короткого його повторення, військовослужбовець, що одержав наказ, - звернутися до командира (начальникові) із проханням повторити його.

Про виконання отриманого наказу військовослужбовець зобов’язаний доповісти начальникові, що віддав наказ, і своєму безпосередньому начальникові

Військовослужбовцеві не можуть віддаватися накази й розпорядження, ставитися завдання, що не мають відносини до військової служби або спрямовані на порушення закону

Якщо військовослужбовець, що виконує наказ, одержить від іншого начальника, старшого по службовому становищу, новий наказ, що перешкодить виконати перший, він доповідає про це начальникові, що віддав другий наказ, і у випадку його підтвердження виконує останній

новий наказ, ЩоВіддав, сповіщає про це начальникові, що віддав перший наказ

Військовослужбовець із метою успішного виконання поставленої йому завдання зобов’язаний проявляти розумну ініціативу. Вона особливо необхідна, коли отриманий наказ не відповідає різко, що змінилася обстановці, а умови такі, що вчасно одержати новий наказ немає можливості

Прибулий у військову частину старшому командирові (начальникові) представляється тільки командир частини. Інші особи представляються лише при безпосереднім звертанні до них старшого командира (начальника), називаючи свою військову посаду, військове звання й прізвище

Військовослужбовці представляються своїм безпосереднім начальникам:

- при призначенні на військову посаду;

- при здачі військової посади;

- при присвоєнні військового звання;

- при нагородженні орденом або медаллю;

- при вибутті у відрядження, на лікування або у відпустку й по поверненні

Представляючись своєму безпосередньому начальникові, військовослужбовці називають свою військову посаду, військове звання, прізвище й причину подання

Наприклад: “Товариш майор. Командир 1-й мотострілкової роти капітан Іванов. Представляюся з нагоди присвоєння мені військового звання капітан”.

Офіцери й прапорщики, новопризначені в полк, представляються командирові полку й потім його заступникам, а після одержання призначення в роту - командирові батальйону, командирові роти і їх заступникам

Командир полку представляє знову прибулих офіцерів офіцерському складу полку на найближчій нараді офіцерів або побудові полку

При інспектуванні (перевірці) військової частини її командир представляється прибулій особі, призначеному для керівництва проведенням інспектування (перевірки), якщо він складається у військовому званні, рівному з командиром частини, або по званню старше його; якщо що інспектує (проверяющий) по званню молодше командира військової частини, то він представляється командирові військової частини

Перед початком інспектування (перевірки) командир військової частини представляє що інспектує (проверяющему) командирів инспектируемих ( щоперевіряються) підрозділів

При відвідуванні що інспектує (проверяющим) підрозділів командири цих підрозділів зустрічають його й доповідають йому

Якщо що інспектує (проверяющий) прибуває в підрозділ разом з командиром військової частини, то командир підрозділу доповідає що інспектує (проверяющему) у тому випадку, якщо останній складається в рівному військовому званні з командиром військової частини або по званню старше його.

Якщо під час інспектування (перевірки) прибувають старший командир (начальник), те доповідає йому командир військової частини (підрозділу), а що інспектує (проверяющий) представляється

При відвідуванні військової частини (корабля) Президентом Російської Федерації, міністром оборони Російської Федерації і його заступників, головнокомандуючими видами Збройних Сил, членами Уряду Російської Федерації командир військової частини (корабля) зустрічає, доповідає й супроводжує цих осіб, що прибули в розташування військової частини (на корабель), а при прибутті за запрошенням у військову частину (на корабель) учасників Великої Вітчизняної війни, воїнів-інтернаціоналістів, ветеранів Збройних Сил, заслужених діячів науки, культури й мистецтва, представників громадських організацій Росії, іноземних держав і інших почесних відвідувачів командир військової частини (корабля) зустрічає їх, представляється їм і супроводжує, не доповідаючись

На згадку про відвідування військової частини (корабля) почесними відвідувачами їм представляється для відповідного запису Книга почесних відвідувачів

При прибутті у військову частину (підрозділ) військовослужбовців для виконання окремих службових доручень старших командирів (начальників) командир військової частини (підрозділу) представляється лише старшим по військовому званню. В інших випадках прибулі представляються командирові військової частини (підрозділу) і доповідають про мету свого прибуття

Всі вказівки що інспектують (проверяющих) або військовослужбовців, що виконують окремі службові доручення старших командирів (начальників), передаються через командира військової частини

Названі особи зобов’язані повідомити командира військової частини (підрозділу) про результати інспектування (перевірки) або виконання покладеного на них службового доручення

При проведенні опитування військовослужбовців військової частини (підрозділу) що інспектують (проверяющие) керуються вимогами

Збережи - » Що таке наказ (наказ), порядок його віддачі й виконання . З'явився готовий твір.

Що таке наказ (наказ), порядок його віддачі й виконання

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.