Румунія | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Румунія

Частка району (в % ог загального республіканського підсумку)

Південь

Захід

Центр і Північ

Північний схід

Південний схід

Усього

Територія

У тис. кв. км.

71

45

55

38

29

238

B %

30

19

23

16

12

100

Населення

Млн. чіл.

2,7

2,7

3,8

3,0

1,7

18,4

B %

39

15

21

16

9

100

Валова промислова продукція

40

19

24

10

7

100

Виробництво електроенергії

31

26

23

15

5

100

Видобуток нафти

82

18

100

Виплавка стали

4

91

4

1

100

Рілля

37

17

16

15

15

100

Виноградники

46

9

7

14

24

100

Сади

51

16

20

7

6

100

Лісу

26

22

28

19

5

100

Збір

Зерна

41

18

13

12

16

100

Цукрового буряка

28

23

24

19

6

100

Соняшника

38

11

9

20

22

100

Поголів’я

Великого рогато худоби

30

16

27

18

9

100

Свиней

32

23

22

13

10

100

Овець

30

14

21

16

19

100

6. Зовнішньоекономічні зв’язки

Народне господарство Румунії усе ширше утягується в міжнародний обмін. Вирішальну роль у цьому грає розширення й поглиблення міжнародного поділу праці.

Успіхи, досягнуті Румунією в післявоєнні роки в області індустріалізації, обумовили більші зміни в структурі її зовнішньої торгівлі.

В експорті ці зміни ськладаються, насамперед, у збільшенні частки готових промислових виробів. Швидко, що розвивається індустрія, забезпечує постійне збільшення експорту встаткування (особливо для нафтової, хімічної, цементної промисловості) , засобів транспорту (вантажні вагони й цистерни, річкові й морські судна) , сільськогосподарських машин (трактори й ін.) . За період 1978-1989 р. частка продукції машинобудування у вартості експорту виросла з 0,8% до 16% і продовжує збільшуватися. Усе більше розширюється експорт продукції хімічної промисловості (кальцинована й каустична сода, газова сажа, фармацевтичні товари й ін.) . Дуже важливими статтями експорту продовжують залишатися нафтопродукти й продукція лісової промисловості. Щорічно вивозиться біля половини вироблених у країні нафтопродуктів (порядку 6 млн. т) , головним чином бензину й дизельного палива. Експортується також близько 1/4 вироблених у країні пиломатеріалів (на 2/3 хвойні й на 1/3 листяних порід) , багато фанери, меблів. При цьому усе більше підвищується рівень промислової переробки експортованих нафтових і лісових продуктів. У більших кількостях Румунія стала вивозити цемент і шибку (близько 1/3 від їхнього виробництва) . Вона Основні зміни в структурі імпорту ськладаються в збільшенні частки промислової сировини й напівфабрикатів (насамперед залізна руда, кокс, апатитовий концентрат, бавовна) і в зниженні частки готових промислових виробів. Причому серед імпортованої готової промислової продукції зросла питома вага машин і комплектного устаткування для заводів, і зменшилася частка товарів, що мають другорядне значення.

Pages: 1 2 3

Збережи - » Румунія . З'явився готовий твір.

Румунія

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.