Румунія | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Румунія

Зміст

1. Румунія Федеративна держава

2. Політико-географічне положення, економіко-географічне положення

2.1. Вплив економіко^-географічне положення на розвиток промисловості

2.2. Зміна положення країни в часі

2.3. Особливості населення

2.4. На що спрямовано демографічну політику

3.1. Природні ресурси і їхнє використання

3.2. Оцінка природно-ресурсного потенціалу

4. Загальна характеристика господарства

4.1. Причини, що роблять вплив на господарський розвиток

4.2 Географія основних виробничих комплексів і галузей

4.3 Спеціалізація сільськогосподарського виробництва

4.4 Розвиток транспортного виробництва

5. Соціально-економічний розвиток усередині країни й причини обуславливающие нерівномірність розвитку районів

6. Зовнішньоекономічні зв’язки

Румунія Унітарна держава

В адміністративному відношенні країна ділиться на повіти (жудеци) , міста й комуни. На території Румунії — 40 повітів, на правах повіту й Бухарест (площа повіту становить у середньому 6074 Кв. км із населенням понад 530 тис. чола.) , 236 міст, 2705 комун (у комуну входить одне або кілька сіл, вона нараховує в середньому 4500 жителів) , 47 міст страни—муниципии.

Політико-географічне положення, економіко-географічне положення

Республіка Румунія розташована на південно-сході Центральної Європи, у басейні Нижнього Дунаю. Границі її визначені мирним договором 1947 р., їхня загальна довжина—3190,3 Км. На сході Румунія обмивається Чорним морем, довжина морських границь—244 Км. На півночі й північному сході граничить із Молдовою (1325,9 Км) , На северо-заході-з Угорщиною (444,8 Км) , На юго-сході-з Югославією (544,3 Км) , На півдні-з Болгарією (631,3 Км) . Територія Румунії — 237,5 тис. Кв. км. Близько 30% загальної площі-гори, 37%- пагорби й плато, 33% - рівнини. Клімат - помірковано континентальний.

На 1 січня 1993 р. Населення Румунії становило 22,5 млн. жителів. По чисельності населення Румунії займає 8-е місце в Європі й 31-е у світі. Румунія належить до числа щодо густонаселених країн: середня щільність населення—94,1 чел. на 1 Кв. км. Румуни становлять близько 90% населення, угорці-7,7, німці-1,6%.

2.1. Вплив економіко^-географічне положення на розвиток промисловості

Природні умови Румунії більше різноманітні, чим сусідніх Угорщини й південних частин України, що лежать на тій же широті. Головна гірська система Румунії розташована в центральній частині країни, а не на периферії, як, наприклад, у сусідній Югославії. Звідси випливає ряд характерних для Румунії особливостей у розміщенні мінеральних, гідроенергетичних і ґрунтово-рослинних ресурсів, що роблять великий вплив на географію населення й господарства. Основні поклади корисних копалин і гідроенергоресурсів, ліси й луги зосереджені в центральній, гористій частині Румунії, а основні масиви зручних для обробки найцінніших ґрунтів розташовані в рівнинних периферійних частинах країни.

Румунія має більші ресурси й можливостями для створення різнобічно розвитий промисловості. Ці ресурси стали широко використовуватися. Зросла концентрація виробництва на великих, оснащених більше доконаним устаткуванням підприємствах. Уже в 1981 р. понад 600 заводів і фабрик нараховували більш ніж по 100000 робітників. У них було ськонцентровано майже 2/5 промислових робітників і валової промислової продукції країни.

2.2. Зміна положення країни в часі

Територія незалежної Румунської держави формувалася в умовах ськладної багатовікової боротьби між Туреччиною, Австро-Угорщиною, а потім і Росією за політичне й економічне панування в Південно-східній Європі. З особою силою ця боротьба розгорнулася в XIX - початку XX в.

У середні століття на території сучасної Румунії існувало кілька феодальних держав. Деякі з них підпали під панування Угорщини, а пізніше - Австрії (Трансільванія, Банат) , а інші в XV - XVI вв. - під панування Туреччини (Добруджа, Валахія, Молдова) . Перемоги Росії над Туреччиною під час воєн кінця XVIII - початку XIX в. сприяли ослабленню позицій Туреччини на румунській території.

Великі територіальні зміни на користь Румунії відбулися в підсумку першої світової війни. У її територію були включені області, розташовані до півночі й заходу від Карпатської гірської дуги й протягом тривалого часу, що перебували під пануванням Австро-Угорщині: Трансільванія, східні частини Бана-Та й Кришани, Марамуреш і Буковина. Крім того, реакційні правлячі кола буржуазної Румунії, ськориставшись тимчасовими труднощами ще незміцнілої Радянської Росії, в 1918 р. окупували розташовану між ріками Прут і Дністер територію Бессарабії. У підсумку після першої світової війни територія й населення Румунії більш ніж подвоїлися.

Під час другої світової війни румунська реакція надала територію й ресурси країни в розпорядження фашистської Німеччини для ведення війни проти Радянського Союзу.

Відповідно до мирного договору, укладеному в лютому 1947 р. у Парижу, у післявоєнній Румунії встановилися границі, що існували до початку 1941 р. Рішення Віденського арбітражу 1940 р. були ськасовані, і між Румунією й Угорщиною була відновлена колишня границя.

Сучасна Румунія, як по площі, так і по населенню (близько 19 млн. чоловік в 1963 р.) ставиться до європейських держав середньої величини. Вона займає компактну територію округлої форми, найбільш зручну для організації внутрішніх зв’язків. Максимальна довжина країни - 480 км із півночі на південь і 640 км із заходу на схід.

2.3. Особливості населення

З майже 19 млн. жителів Румунії (в 1963 р.) понад 16 млн. (близько 86%) становили румуни. Крім них у Румунії живуть більше 1,6 млн. угорців і 0,4 млн. німців. Менш значні групи населення становлять євреї, цигани й представники слов’янських народів (у тому числі понад 100 тис. українців і росіян) . Після другої світової війни населення Румунії стало більше однорідним. Це відбулося тому, що частина німців і болгар емігрувала відповідно в Німеччину й Болгарію, а число євреїв і циган різко ськоротилося в результаті звірств фашистів. Найбільш однорідним населенням відрізняється Валахія й Молдова, де румуни становлять 97-98%. У західних областях, тривалий час, що перебували в ськладі Угорщини й Австрії, близько 1/3 населення доводиться на частку національних меншостей. У країні проживають також українці, росіяни, серби, хорвати, словени, болгари, євреї, татари, турки, цигани. Із загального числа населення 49,1%- чоловіка й 50,9%- жінки.

2.4. На що спрямовано демографічну політику

Демографічна політика держави спрямована на збільшення числа населення.

Вжиті заходи сприяли зниженню загальної смертності населення: в 1982 р. вона ськлала 10 на 1000 жителів, в 1938 р. - 19,1. Показник дитячої смертності понизився більш ніж на 70% у порівнянні із середнім рівнем останніх 30 років. В 1982 р. народжуваність ськлала 8,5 на 1000 жителів.

У результаті мер по охороні здоров’я й поліпшення матеріального становища трудящих середня тривалість життя в країні збільшилася з 42 років в 1938 р. майже до 70 років до початку 1983 р.

3.1. Природні ресурси і їхнє використання

Природні ресурси Румунії різноманітні. У межах Румунії перебуває біля половини великої європейської гірської системи Карпат, які займають понад 2/5 площі країни. Це один з головних факторів, що обумовлюють порайонні кліматичні й ґрунтово-рослинні розходження на більшій частині її території. Більше 30% території Румунії лежить - на висоті понад 800 м над рівнем моря. Передгір’я Карпат і плато, розташовані по зовнішній і внутрішньої столонам Карпатської гірської дуги на висоті від 200 до 800 м, займають 37%, а рівнини й низовини (нижче 200 м) - 33% території Румунії.

Покладу кам’яної солі могли б багато років задовольняти потреби всієї Європи. Більші запаси природного газу, нафті й кам’яній солі в Румунії здобувають особливо важливе значення в умовах поглиблення міжнародного соціалістичного поділу праці, тому що, наприклад, сусіднім соціалістичним країнам - Угорщини й Болгарії-Бракує саме цих коштовних видів енергетичної й хімічної сировини.

У багатьох місцях Румунії залягають вугілля, але їхні загальні запаси невеликі (порядку 6-7 млрд. т) і представлені переважно лігнітами. Кам’яних вугіль мало.

Численні поклади й рудних копалин; і хоча родовищ із великими запасами мало, у сумі вони створюють необхідну основу для повного задоволення потреб країни у свинці, цинку, марганці, алюмінії й здатні забезпечити значну частину потреби в міді.

Pages: 1 2 3

Збережи - » Румунія . З'явився готовий твір.

Румунія

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.