Рослинний покрив Республіки Саха (Якутія) | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Рослинний покрив Республіки Саха (Якутія)

Рослинний покрив Республіки Саха (Якутія), як і будь-якого великого району, досить неоднорідний. На території республіки чітко проявляється широтна зональність і меридіональні зміни. На 40% території, зайнятий гірськими спорудженнями, добре виражена висотна поясность. Крім сучасних фізико-географічних умов на характер рослинності наклали відбиток розходження у віці регіонів, особливо - складні процеси четвертинного періоду. Різноманітні антропогенні впливи також позначилися на особливостях рослинного покриву, викликавши появу пирогенних, пасторальних, техногенних і інших вторинних угруповань

На території республіки поширені дві групи типів рослинності: арктична, котра займає чверть загальної території Якутії, і бореальная, що займає інша площа

Арктична рослинність присвячена до Новосибірських островів, узбережжю материка, омиваному водами моря Лаптєви й Східно-Сибірське море, і до гір, тобто до місць, розташованим північніше полярної й висотної границі лісу

Між високогірними й приморськими тундрами поряд із загальними рисами є екологічні відмінності (розходження у світловому режимі, сніжному покриві, ґрунтах). Проте флористична близькість, спільність екосистемних особливостей дають підстави для їхнього об’єднання в одну групу типів

У складі арктичної рослинності беруть участь 550 судинних рослин. Серед них переважне значення мають арктичні й арктоальпийские види. Гипоарктические й бореальние види відіграють підпорядковану роль, і лише в південних меж тундрової зони й у нижньої межі гольцового пояса спостерігається їхня зразкова рівновага (по чисельності, але не по фитоценотическому значенню) з арктичними й арктоальпийскнми видами. В арктичних типах рослинності Якутії налічується 15 ендемичних і субендемичних видів судинних рослин,

У господарстві арктична рослинність використовується переважно як пасовища північного оленя. Вона представляє також інтерес як база існування ряду коштовних промислових звірів: травоїдних (дикий північний олень) і хижаків (песець), а також птахів (куріпки, качки, гусаки й інші). Арктична рослинність містить ряд харчових (брусниця, лохина, морошка, гриби), лікарських (золотий корінь, кисличник) і декоративних (маки, перстачі, незабудки, митники й інші) рослин, запаси яких використовуються в незначному ступені

Арктична рослинність відрізняється великою нестійкістю стосовно антропогенних впливів і стихійних природних явищ (термокарст, солифлюкция, морозобойная тріщинуватість і т.п.) і має потребу в особливих мірах охорони й експлуатації

У бореальной групі переважне значення має тайговий тип з повсюдним розвитком светлохвойних лісів з модрин Гмелина й Каяндера. Лісова площа тут становить 67%, а покрита лісом 54%.

Бореальная рослинність займає рівнини до півдня від арктичної області й розташовується нижче безлісних поясів гір. Кліматичні умови тут сприятливі для рослин. До складу бореальной рослинності входять більше 1 500 видів судинних рослин. Серед них 50 ендемиков і субендемиков. З’являються й одержують широкий розвиток деревні породи, що визначають структуру й функціонування пануючих фітоценозів

Значення бореальной рослинності в господарстві велико; лісу — як джерела деревини й багатьох недеревних ресурсів [гриби, ягоди, хутрові Звірі, птахи); долинних і приозерних комплексів — як основної бази косовиць і пасовищ. Зростає значення й розмаїтість харчових, лікарських рослин у складі бореальной рослинності

Антропогенні впливи на рослинність розвинені досить широко. На відміну від арктичної рослинності бореальние асоціації більше стійкі. Проте, великі площі піддаються впливу таких факторів, як пожежі, лісозаготівлі, випас худоби, сінокосіння, гірські розробки, що викликає зміни в характері рослинності, іноді значні

Розподіл арктичної й бореальной рослинності визначає основні контури географії рослинного покриву Якутії. По високогір’ях арктична рослинність впроваджується в межі бореальной, доходячи до південної границі республіки. У міру просування до півдня, у зв’язку з підвищенням вертикальної границі лісу, а також зниженням висоти гір, площі арктичної рослинності зменшуються, і в південній і південно-західній Якутії вони утворять лише невеликі острівці серед безроздільно пануючої тайги

Широтна зональність рослинності на рівнинних територіях Якутії проявляється у вигляді зон і подзон, що простираються в загальному широтному напрямку, трохи відхиляючись від нього до південно-сходу. В арктичній області границі зон і подзон і вхідних у їхній склад широтних смуг більше певні, у бореальной - менш чіткі

Висотні пояси в тім або іншому ступені відбивають закономірні зміни в зональному ряді, що відбуваються на рівнині, але в той же час і істотно відрізняються від них. Нивальний пояс не має в Якутії аналога на рівнині. Кам’янисті пустелі більш-менш відповідають зоні арктичних пустель і напівпустель. Пояс гірських тундр у деяких випадках може бути підрозділений на подпояса, що відповідають тундровим подзонам на рівнині. Однак, загальна ширина пояса гірських тундр невелика, у той час як в арктичній області на рівнині тундрова зона переважає, і в ній розміщаються чотири чітко виражені смуги. Пояс гірських чагарників не завжди простежується, що пов’язане з особливостями сніжного режиму в горах, і не має аналога на рівнині. Пояс гірських рідколісь більш-менш аналогічний подзоне притундрових лісів, але в загальному він носить більше тундровий характер, що, імовірно, пояснюється більше молодим віком цих рідколісь, що розселяються в нижній частині пояса гірських тундр. Пояс гірських лісів тісно пов’язаний з навколишніми зональними рівнинними лісами. У відомій мері на рослинність усього висотного профілю, особливо його нижніх поясів, впливає зональне положення профілю. Загальний характер гірської рослинності трохи міняється в міру просування з півночі на південь. Із цим зв’язане не тільки збільшення кількості поясів, але й деякі зміни у флористичному складі й структурі фітоценозів

Арктичні пустелі й напівпустелі займають північний край о. Котельний, острова Де-Лонга. Рослинність розташовується в депресіях полигонально-тріщинуватого або медальонно-пятнистого мікрорельєфу. По кількості видів і запасам фітомаси переважають бриофити, накипні лишайники й напочвенние водорості. Судинні рослини представлені 20-25 видами

Арктичні тундри підрозділяються не дві смуги. У північній смузі рослинність займає 50-60% поверхні, потужність живого шару 5-5- 10 см , У південній смузі покриття збільшується до 80-100%, висота до 15 див . Флора судинних рослин стає богаче (до 125-130 видів), їхня роль у додаванні рослинних угруповань значно зростає. У північній смузі переважають чагарниково^-трав’яні зеленомошние тундри з вербою полярної й лисохвостом альпійським, у південної - кустарничковие зеленомошние з вербою полярної, дріадою крапкової, аулакомниумом роздутим, гилокомиумом аляскинским. У зв’язку з термокарстом повсюдно розвинені бугри, останци-байджерахи з різноманітними кустарничковими й трав’яними (осока прямостоящая, пухівка Шейхцера) тундрами. Рунистих лишайників (тамнолия червоподібна, дактилина арктична) украй мало. Арктична тундра особливо уразлива до антропогенних впливів і вимагає надзвичайно дбайливого відношення. У дельті Лени створений великий заповідник для збереження тундри в природному стані, щоб мати еталон у порівнянні, з яким можна визначати ступінь антропогенної зміни природи

Pages: 1 2 3

Збережи - » Рослинний покрив Республіки Саха (Якутія) . З'явився готовий твір.

Рослинний покрив Республіки Саха (Якутія)

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.