Росіянин «Фауст» | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Росіянин «Фауст»

Якби в літературній вікторині поставили запитання: хто першим перевів на російську мову що-небудь із «Фауста»? - мало хто знайшов би відповідь. Виявляється, автор «Горя від розуму». В 1825 р. у журналі «Полярна зірка» був надрукований його переклад уривка з «Театрального вступу» до «Фауста». Що ж залучило Грибоєдова саме до цієї частини утвору Ґете?

Найбільше — відношення публіки до театру. Як показав В. М. Жирмунський, якому ми зобов’язані докладним дослідженням доль «Фауста» у Росії, Грибоєдов у своєму перекладі «широко розгортає сатиричний огляд Директора, перетворюючи його в сатиру на сучасне суспільство, яким воно є а театральних кріслах, переосмислену в дусі викривальних монологів Чацкого». Переклад вийшов, природно, не дуже точним: «Грибоєдов подовжив уривок на одну гріти (замість 18 віршів — 24), Ряд мотивів сатиричного характеру він вставив від себе. За винятком останніх, рядків про переклад Б. Пастернаку розділ цілком заснований на матеріалах роботи В, М. Жирмунського

З кінця 1820-х до кінця 1830-х рр. у російських журналах з’являється кілька перекладів уривків з «Фауста». Увага ліричних поетів залучають пісня Гретхен за прядкою, балада «Фульский король». З видатних російських поетів лірикою гетевского «Фауста» захопилися Д. Веневітінов і Ф. Тютчев. Обох залучив монолог Фауста в Лісовій печері. Тютчев створив цікавий переклад «Фульского короля». Уже після смерті Пушкіна в «Сучаснику» були надруковані уривки з перекладу Э. Губера. Хоча великий поет, безсумнівно, схвалював намір перевести «Фауста», немає даних, які дозволили б судити, як оцінив він роботу Э. Губера й чи давав йому які-небудь ради. Запропонував «Сучасникові» уривки з «Фауста» і літератор А. Бек. Їх надрукували, помилково приписавши авторство Э. Губеру. Ображений перекладач виразив протест у пресі, і тільки що тоді мовчав до цього Губер підтвердив, що переклад цього уривка йому не належить. В 1838 р. окремою книгою вийшов переклад першої частини ч<Фауста», виконаний Э. Губером. Цензура безцеремонно обійшлася з текстом. Вона викинула цілих триста рядків. Був повністю виключений «Пролог на небі». Перо цензора не пощадило й тих рядків, де Фауст, перекладаючи Євангеліє від Іоанна, міркує про те, що було спочатку - слово або справа. Не доводиться говорити й про розправу над тими пасажами, де негожо говорилося про церкві. Пропущені місця, щоправда, були відзначені рядками крапок. Але, звичайно, ідейний зміст добутку виявився перекрученим

Бажаючи зм’якшити в очах влади бунтарський характер героя, Э. Губер у передмові приписав Ґете таке розуміння «Фауста», по якому виходило, що «свідомість власної немочі - доля людини» і «надмірне прагнення до волі - сваволя - веде (Фауста) до погибелі». Проте журнали «Бібліотека для читання», «Російський інвалід», «Син Батьківщини», «Сучасник», «Вітчизняні записки» привітали появу перекладу. Один В. Бєлінський помітив у переписці, що Губер «просто спотворює „фауста”». Друковане відкликання в «Московському спостерігачі» говорив: «Він не зрозумів, не передав „фауста”. У нього створення Ґете є не могутнім і міцним, перейнятим життям, що віє навіть у самих звуках віршів, але розслабленим і кволим». Згодом друг Губера А. Г. Тихменев спробував виправдати його й опублікував в 1859 р. текст перекладу з відновленням майже всіх пропущених цензурою місць. Переклад був потім егде кілька разів перевиданий. Той же Губер познайомив російських читачів із другою частиною «Фауста», переказавши її зміст прозою. Деякі місця він дав у віршованому перекладі. Його стаття з’явилася в 1840 м, в «Бібліотеці для читання».

Більшість критиків зустріли схвально й другий переклад першої частини, видана в 1844 р. М. Вронченко. Він був і ближче до оригіналу, і більше поетичний. У тих випадках, коли він відхилявся від оригіналу, Вронченко давав у примітках точний прозаїчний переклад. Але, звичайно, із цензурою доводилося вважатися і йому. В «Пролозі на небі» бог позначений як «один з парфумів», поряд з іншими «чистими парфумами» - архангелами. Всі зміни, які Вронченко змушена був зробити по цензурних міркуваннях, він обмовив у примітках. Друга частина в нього викладена прозою. У великій статті М. Вронченко негативно поставився до духовних шукань героя, уважаючи, що його мудрування до добра не ведуть. Друга частина «Фауста» зовсім не задовольнила Вронченко: ясно й виразно, прийшла не до того кінця, до якого прийти потрібно». Ґете не відповів, у чому Фауст «знаходить шлях щирий?». До того ж друга частина розтягнута, мрячна, у ній часто зустрічаються непорозуміння й незрозумілості, у ній немає драматичного життя». И. С. Тургенєв піддав переклад і статтю М. Вронченко різанням критиці. «Ненависть до „мудрствованию”,- писав він,- перемагає в поважному перекладачі його сумлінність, що не підлягає ніякому сумніву: він перекладає невірно… не перестаючи керуватися здоровим розумом». Стаття И. С. Тургенєва дала російським читачам високу оцінку філософського змісту «Фауста», наблизила до його розумінню

В. Бєлінський у пору роботи в «Вітчизняних записках» спонукував зайнятися перекладом «Фауста» Олександра Струговщикова, у якому бачив одного із кращих поетичних перекладачів. Почавши з публікації уривків, А. Струговщиков уже після смерті великого критика завершив _ і надрукував у журналі «Сучасник» (3 856) повний переклад першої частини. У найближчі півстоліття цей переклад уважався кращим. В 1851 р. А. Овчинников видав у Ризі перший повний переклад другої частини «Фауста», що відрізнявся; язиковими нововведеннями, які дали критикам привід потішатися над перекладачем,

Подальші переклади першої частини створили П. Трунин, Н. Врангель (1889), Д. Цертелев (1901). Окремі місця вдалися цим перекладачам - не більше

В останній чверті XIX в. з’являються повні віршовані переклади обох частин. Один з них був виконаний відомим поетом А. А. Фетом 1882—1883. «На противагу більшості перекладачів цієї епохи,— пише В. М. Жирмунський,— Фет, як поет, і при тім поет музичного складу, з більшою увагою ставився до метричної структури перекладу. (.,.} Він не тільки зберігає в „Фаусте” всі розміри оригіналу, у тому числі незвичайні в російської поезії того часу дольники. Але треба чергуванню рим оригіналу, у вільних ямбах намагається відтворити, приблизно, послідовність більше довгих і більше коротких віршів, зберігає, де можливо, синтаксичне членування фрази у вірші й т.д. ». Але, продовжує дослідник, увага до музики вірша сполучається з «неуважністю до логічно значеннєвої стихії слова». Незважаючи на безсумнівні поетичні достоїнства в перекладі багатьох місць, праця Фета не одержав визнання й у нашому сторіччі не перевидавався

Переклад Н. Голованова (1599—1900) поетичних достоїнств не мав. Серед перекладів другої половини XIX в. найбільш значний зроблений Н. А. Холодковским для Зібрання творів Ґете (виданий Н. Гербелем в 1878 р.). Вчений-зоолог, Н. А. Холодковский створив найбільш точний переклад утвору Ґете. При кожному перевиданні він прагнув поліпшити його. Коли М. Горький керував видавництвом «Всесвітня література», поетові Мих. Лозинскому доручили відредагувати переклад Холодковского. Цей новий варіант неодноразово перевидавався в наш час і зберігає своє значення дотепер як один із кращих перекладів шедевра Ґете

«Фауст» привернув увагу двох поетів-символістів. К. Бальмонт опублікував кілька уривків з першої частини, тоді як Валерій Брюсов створив повний переклад. Перша частина в його перекладі була надрукована після його смерті в 1928 р., п’ятий акт другої частини — в 1932 р. в «Літературній спадщині» (т. 4—6). На думку В. М. Жирмунського, «переклад зроблений зі старанністю, що характеризує Брюсова як філолога й з тим розумінням метричної форми оригіналу, які відрізняють Брюсова як поета епохи символізму. Проте не можна вважати переклад удалим: як і в інших перекладах з Ґете, єдності й цілісності враження заважає протиріччя між стилем Ґете і його ускладненням у стилі російського поета-символіста, у його абстрактній і багатоплановій образності». В 1953 р. з’явився переклад «Фауста», створений Борисом Пастернаком. Поет виправив окремі неточності, відзначені критикою, і його робота у варіанті 1955 р. неодноразово перевидавалася

Pages: 1 2

Збережи - » Росіянин «Фауст» . З'явився готовий твір.

Росіянин «Фауст»

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.