Роль особистості в історії по романі А. Н. Толстого “Петро Перший” | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Роль особистості в історії по романі А. Н. Толстого “Петро Перший”

На троні вічний був працівник А. С. Пушкін I Ідейний задум роману. II Становлення особистості Петра I. 1) Формування характеру Петра I під впливом історичних подій. 2) Втручання Петра I в історичний процес. 3) Епоха, що формує історичного діяча. III Історична й культурна цінність роману. Створенню роману “Петро Перший” передувала тривала робота А. Н.Толстого над цілим рядом добутків про Петровской епоху. В 1917 1918 роках були написані оповідання “Мара” і “День Петра”, в 1928 1929 роках він пише історичну п’єсу “На дибі”. В 1929 році Толстої починає роботу над романом “Петро Перший”, третя незакінчена через смерть письменника книга датована 1945 роком. Ідейний задум роману знайшов своє вираження в побудові добутку. Створюючи роман, А. Н.Толстой найменше хотів, щоб він перетворився в історичну хроніку царювання прогресивного царя. Товстої писав: “Історичний роман не може писатися у вигляді хроніки, у вигляді історії. Потрібна насамперед композиція…, установлення центра… зору. У моєму романі центром є фігура Петра I”. Однієї із завдань роману письменник уважав спробу зобразити становлення особистості в історії, в епосі. Весь хід оповідання повинен був довести взаємовплив особистості й епохи, підкреслити прогресивне значення перетворень Петра, їхня закономірність і необхідність. Іншим завданням він уважав “виявлення сил, що рухають, епохи” дозвіл проблеми народу. У центрі оповідання роману Петро. Товстої показує процес становлення особистості Петра, формування його характеру під впливом історичних обставин. Товстої писала: “Особистість є функцією епохи, вона виростає на родючому ґрунті, але, у свою чергу, велика, більша особистість починає рухати події епохи”. Образ Петра в зображенні Толстого дуже многопланов і складний показаний у постійній динаміці, у розвитку. На початку роману Петро довготелесий і кутастий хлопчик, що люто відстоює своє право на престол. Потім ми бачимо, як з юнака виростає державний чоловік, проникливий дипломат, досвідчений, безстрашний полководець. Учителем Петра стає життя. Азовський похід приводить його до думки про необхідність створення флоту, “нарвская конфузия” до реорганізації армії. На сторінках роману Толстой зображує найважливіші події в житті країни: повстання стрільців, правління Софії, кримські походи Голіцина, азовські походи Петра, стрілецький бунт, війна зі шведами, будівництво Петербурга. Товстої відбирає ці події, щоб показати, як вони впливають на формування особистості Петра. Але не тільки обставини впливають на Петра, він активно втручається в життя, змінює неї, знехтувавши вікові підвалини, велить “знатність по придатності вважати”. Скільки “пташеняти гнізда Петрова” об’єднав і згуртував довкола нього цей указ, скільком талановитим людям він дав можливість розвити свої здатності! Використовуючи прийом контрасту, протиставляючи сцени з Петром сценам із Софією, Іваном і Голіциним, Толстой оцінює загальний характер втручання Петра в історичний процес і доводить, що тільки Петро може встати на чолі перетворень. Але роман не стає біографією Петра I. Також Толстому важлива епоха, що формує історичного діяча. Він створює багатопланову композицію, показує життя всіляких верств населення Росії: селян, солдат, купців, бояр, дворян. Дія розвертається в різних місцях: у Кремлі, у хаті Ивашки Бровкина, у Німецької &copy A L L S o c h. r u слободі, Москві, Азові, Архангельську, Нарві. Епоха Петра створюється й зображенням його сподвижників, дійсного й вигаданих: Олександра Меньшикова, Микити Демидова, Бровкина, що висунулися з низів, і із честю, що боролися за справу Петра й Росії. Серед сподвижників Петра чимало й нащадків знатних пологів: Ромодановский, Шереметьєв, Репнін, які не за страх, а за совість служать молодому паную і його новим цілям. Роман А. Н. Толстого “Петро Перший” коштовний для нас не тільки як історичний добуток, Толстой використовував архівні документи, а як культурна спадщина. У романі безліч фольклорних образів і мотивів, використані народні пісні, прислів’я, приказки, жарти. Товстої не встиг завершити своя праця, роман залишився незакінченим. Але з його сторінок встають образи тої епохи й центральний її образ Петро I перетворювач і державний діяч, кровно зв’язаний зі своєю державою й епохою.

Збережи - » Роль особистості в історії по романі А. Н. Толстого “Петро Перший” . З'явився готовий твір.

Роль особистості в історії по романі А. Н. Толстого “Петро Перший”

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.