Робота над твором в 3-ем класі | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Робота над твором в 3-ем класі

В 3-ем класі учні працюють над творами типу оповідання, але до цих робіт пред’являються більше високі вимоги. Свої зусилля вчитель направляє на те, щоб навчити учнів:

1. писати невеликі оповідання з елементами опису й міркування про екскурсії, роботу, спостереженнях

2. Написати оповідання про випадки зі свого життя

3. Писати оповідання по одній картині й по окремих епізодах кінофільму

4. Самостійно становити план твору у формі питальних, оповідальних і окличних речень

5. Правильно будувати прості речення різних типів

6. Умінню відбирати слова й уживати їх вречи.

Як усні оповідання, так і письмові твори проводяться в певній системі. На початку навчання відновлюються навички роботи над твором, придбані учнями раніше. Робота починається з колективного складання оповідань на теми літніх вражень. Де це можливо, у сюжети включаються елементи опису

В 3-ем класі в сюжетні оповідання й твори також уводяться описи одиничних предметів і нескладних дій: опис малюнка у творі « Що я люблю малювати», опис грибів у творі « За грибами». Методика роботи над творами з елементами опису та ж, що й в 2-ом класі

Твору з елементами міркування - новий вид роботи. Міркування - найбільш складний спосіб викладу думок, тому що ґрунтується на розумінні причинно слідчих зв’язків у явищах і подіях, на вмінні робити висновки зі спостережень, доводити висунуті положення. Такими вміннями діти ще не володіють, їх потрібно виробляти поступово.

З необхідністю міркувати учні зіштовхуються нерідко. Так, наприклад, у ході значеннєвого аналізу оповідання А. Гайдара «Гарячий камінь» учнем пропонується відповісти на такі питання: « Чиє щастя сьогодення: Ивашки, старого або оповідача?» Ці питання спонукують дітей до з’ясування причинно слідчих залежностей у вчинках героїв оповідання й вимагають викладати думки у формі елементарних міркувань

До складання творів з елементами міркувань учні приступають у другій чверті навчального року. На першому етапі роботи міркування виражаються в оцінці того, про що розказане всочинении.

Навчання елементарному міркуванню зручно зв’язати з колективною роботою над планом твору. Приведу приклад підготовки твору на тему « Що я люблю малювати». З’ясувавши в ході підготовчої бесіди, чи люблять діти малювати й що саме вони люблять, варто приступитися до колективного складання плану твору. Питання вчителя допомагають учнем визначити сюжет оповідання, а по ходу розгортання сюжету вимальовується план твору. План у міру його складання записується на дошці. На закінчення вчитель запитує учнів: « Про що б ви хотіли написати наприкінці твору?» Відповіді можуть бути всілякі, але вчитель направляє думку дітей. « Звичайно, - говорить він, - коли людина розповідає про свою роботу, він завжди відзначає, добре або погано виконана робота, цікава вона або нудна, тобто оцінює свої дії або дії інших людей. Ви розповіли, як малюєте тварин, людей, предмети. Давайте спробуємо одним реченням оцінити ваші малюнки, уникаючи слів добре або погано». Спроби дітей дати оцінки своїй праці вчитель коректує й допомагає включити в сюжет елемент міркування. Тому що у творі на дану тему учні пишуть про різні предмети, те останній пункт плану може вийти загалом, виді (удалий малюнок) і заключні речення в кожного учня будуть різними по лексичному складі. Так під керівництвом учителя діти вперше вводять у сюжетне оповідання елемент міркування

При підготовці наступних творів робота над міркуваннями триває: учитель мотивує введення у твір на ту або іншу тему елемента міркування, допомагає учнем дати оцінку тому, про що говориться у творі й дозволяє учням вносити його в готовому виді в текст твору

Велике місце в системі роботи з розвитку зв’язного мовлення, як в I-II класах, так і в III класі, приділяється усним оповіданням: по особистих враженнях і спостереженням; використовуючи сюжетні картинки; діафільми; демонстраційні картини. Але на відміну від II класу для цієї мети рекомендуються художні картини: « Чапаєв у бої» П.В.Васильєва, «Сосновий бор» И.И.Шишкіна

Письмові твори в III класі різноманітні по тематиці. Поряд із творами на теми з життєвого досвіду й за спостереженнями, з оповіданнями по сюжетних картинках і діафільмам, проводяться й твору по одній картині, по окремих епізодах, фрагментам кінофільмів. При підборі тематики творів варто прагнути до того, щоб діти писали їх по свіжих враженнях, щоб сюжети не були надумані, щоб вони відбивали життєву правду

В III класі триває робота з навчання особливому виду творів - складанню листів. Учитель повинен допомогти дітям усвідомити вимоги, яким потрібно випливати при роботі над творами цього виду: писати грамотно, ясно, конкретним особам. Лист особливим образом оформляється: спочатку пишеться вітання й називається людина, до якого лист адресований, а наприкінці ставиться дата, підпис. Учитель допомагає дітям почати переписку з учнями інших шкіл і тактовно керує нею

Збережи - » Робота над твором в 3-ем класі . З'явився готовий твір.

Робота над твором в 3-ем класі

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.