Робоча карта командира це топографічна карта | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Робоча карта командира це топографічна карта

Робоча карта командира це топографічна карта, підготовлена до роботи й використовувана командиром при рішенні поставлених завдань. Командири підрозділів наносять на свої робочі карти лише ті дані обстановки, які необхідні їм при з’ясуванні бойового завдання, доповідях, постановці завдань підпорядкованим підрозділам, а також при складанні повідомлень і інших бойових документів. Не рекомендується наносити на карату інформацію, що не має прямого відношення до виконання своїх функціональних обов’язків

Підготовка карти до роботи містить у собі:

  • ознайомлення з картою, полягає в з’ясуванні її основних характеристик - графічної точності, подробиці й сучасності, а також відомостей, поміщених у зарамковому оформленні карти;
  • склеювання карти;
  • складання карти;
  • підйом карти (нанесення основних об’єктів для командирів підрозділу).
  1. Види умовних топографічних знаків. У чому їхня відмінність від тактичних умовних знаків (привести приклади).

Умовні знаки по їхньому призначенню й властивостям підрозділяються на наступні три види: масштабні, внемасштабние й пояснювальні

Масштабними, або контурними, умовними знаками позначаються об’єкти, що виражаються в масштабі карти, тобто такі, розміри яких (і довжину, і ширину, і площа) можна виміряти по карті

Кожний такий знак складається з контуру, тобто планового обрису зображуваного об’єкта, і його пояснювального позначення, що заповнює, ^ виді фонового фарбування, кольорового штрихування або сітки однакових по своєму малюнку значків (заполняющих знаків), що вказують рід і різновид об’єкта

Контури об’єктів показуються на картах пунктиром, якщо вони не збігаються з іншими лініями місцевості (канавами, береговими лініями, дорогами, заборами й т.п.), які позначаються своїми умовними знаками

У немасштабним і, або крапковими, умовними знаками зображуються малорозмірні об’єкти (колодязі, спорудження баштового типу, окремо варті дерева-орієнтири й др.), що не виражаються в масштабі карти, і тому їх можна представити на ній лише у вигляді крапок

Фігурний малюнок такого знака включає цю як би головну крапку, що показує точне положення даного об’єкта на місцевості, і позначає, що це за предмет. Така головна крапка перебуває (мал. 33):

- у знаків симетричної форми (кружок, квадрат, прямокутник, зірочка) - у центрі фігури;

- у знаків, що мають форму фігури із широкою підставою, - у середині підстави;

- у знаків, що мають підставу у вигляді прямого кута, - у вершині кута;

- у знаків, що представляють собою сполучення декількох фігур, - у центрі нижньої фігури

Цими головними крапками треба користуватися при точних вимірах по карті відстаней між об’єктами й при визначенні їх координат

До внемасштабним умовних знаків ставляться також знаки дорогий, струмків і інших лінійних місцевих предметів, у яких у масштабі виражається лише довжина; ширина ж не може бути обмірювана по карті. Точне положення таких об’єктів на місцевості відповідає поздовжній осі (середині) знака на карті

Необхідно мати на увазі, що такі малорозмірні об’єкти, як, наприклад, колодязі, автозаправні станції (бензоколонки), водонапірні башти й т.п., зображуються на всіх картах внемасштабними умовними знаками, більше ж великі об’єкти (населені пункти, ріки й т.п.) зображуються залежно від Масштабу карти контурними або внемасштабними знаками. Наприклад, населені пункти у великому масштабі зображуються контурними умовними знаками з багатьма подробицями. Зі зменшенням масштабу карти ті ж самі пункти зображуються з меншими подробицями, більш узагальнено; на картах же дрібних масштабів вони можуть бути показані лише кружками або іншими невеликими фігурами, тобто внемасштабними умовними знаками

Внемасштабние умовні знаки самі по собі не вказують розмірів предметів або займаної ними площі, тому не можна вимірювати по карті, наприклад, ширину мосту

Пояснювальні умовні знаки застосовуються для додаткової характеристики об’єктів і показу їхніх різновидів. Наприклад, умовний знак хвойного або листяного дерева усередині контуру лісу показує переважну в ньому породу дерев, стрілка на ріці напрямок плину й т. п.

  1. Топографічна карта, її призначення. Номенклатура топографічних карт (привести приклади).

Номенклатура аркушів карт

Номенклатура кожного аркуша зазначена ,над північною стороною його рамки. Поруч із номенклатурою, крім того, підписана назва найбільш великого з показаних на ньому населених пунктів

На кожному аркуші вказується також номенклатура суміжних е їм аркушів, що полегшує їхній підбор при склейці -карти. Ці підписи поміщені посередині сторін зовнішньої рамки аркуша. ” В основу позначення аркушів топографічних карт будь-якого масштабу покладена номенклатура аркушів мільйонної карти

Ряди аркушів цієї карти позначаються заголовними буквами латинського алфавіту (від А до V) і рахунок їх ведеться від екватора до полюсів. Колони ж аркушів нумеруються цифрами від 1 до 60. Рахунок колон ведеться від меридіана 180° із заходу на схід

Номенклатура аркуша карти 1:1000000 складається із вказівки ряду (букви) і колони (цифри), у перетинанні яких він розташований. Наприклад, аркуш із м. Смоленськ має номенклатуру N-36 (рис.7).

Колони аркушів мільйонної карти збігаються із шестиградусними координатними зонами, на які розбивається поверхня земного еліпсоїда при обчисленні координат і складанні карт у проекції Гаусса. Розходження полягає лише в їхній нумерації: тому що рахунок координатних зон ведеться від нульового (Гринвичского) меридіана, а рахунок колон аркушів мільйонної карти від меридіана 180°, то номер зони.відрізняється від номера колони на 30. Тому, знаючи номенклатуру дієта карти, легко визначити, до якої зони він ставиться. Наприклад, аркуш М-35 розташований в 5-й зоні ( 35-30), а аркуш ДО-29 - в 59-й зоні (29 + 30).

Номенклатура аркушів карт масштабів 1:100 000 - 1:500 000 складається з номенклатури відповідного аркуша мільйонної карти з додаванням до неї цифри (цифр) або букви, що вказує розташування на ньому даного аркуша

Як видно з мал. 8, рахунок аркушів всіх масштабів ведеться ліворуч праворуч і зверху долілиць, при цьому:

- аркуші масштабу 1:500000 (4 аркуші) позначаються російськими прописними буквами А, Б, У и Г. Отже, якщо номенклатура аркуша мільйонної карти буде, наприклад, N-36, те заштрихований на малюнку аркуш масштабу 1:500 000 має номенклатуру N-36-Г а аркуш із м. Смоленськ N-36-А;

- аркуші масштабу 1:200000 (36 аркушів) позначаються римськими цифрами від I до XXXVI. Таким чином, номенклатура аркуша з м. Смоленськ буде N-36-IX;

- аркуші масштабу 1:100000 нумеруються цифрами від 1 до 144. Наприклад, аркуш із м. Смоленськ має номенклатуру N-36-41.

Аркушу карти масштабу 1:100000 відповідають 4 аркуші масштабу 1:50 000, позначувані російськими прописними буквами А, Б, В, Г, а аркушу масштабу 1:50 000 - 4 аркуші карти 1:25000, які позначаються малими літерами а, б, в, г (мал. 9). Відповідно до цього номенклатура аркушів карти 1:50000 складається з номенклатури аркуша масштабу 1:100000, а аркушів карти 1:25000 - з номенклатури аркуша масштабу 1:50000 із приєднанням до неї букви, що вказує даний аркуш

Наприклад, 36-41-8 позначає аркуш масштабу 1:50000, а 3641-В-А - аркуш масштабу 1:25000 з м. Смоленськ

На райони північніше паралелі 60° топографічні карти всіх масштабів видаються здвоєними по довготі аркушами, а північніше паралелі 76° — зчетвереними, за винятком карти масштабу 1:200000, що видається строєними аркушами. Номенклатура таких зведених аркушів складається з номенклатури лівого одинарного аркуша з додаванням до неї кінцевих індексів (букв або цифр) номенклатур інших аркушів. Наприклад, Р- 52-V, VI (карта масштабу 1 :200 000), Р- 52-23, 24 (карта масштабу 1: 100000).

Pages: 1 2 3

Збережи - » Робоча карта командира це топографічна карта . З'явився готовий твір.

Робоча карта командира це топографічна карта

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.