Рівень 2. Cоответствия між значеннями, які надає слову префікс | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Рівень 2. Cоответствия між значеннями, які надає слову префікс

Спишіть, вставте пропущені букви. Які слова ви не можете записати, не знаючи контексту? Визначите можливі значення цих слів, якщо буде потреба користуйтеся словником. Складіть із даними словами речення так, щоб був зрозумілий їх зміст

Пр…чудливий, пр…дати, пр… щоходить, пр…крутити, пр…неприємний. Перевірте свою роботу із ключа N 4. Оціните свою роботу

4. Робота з малюнками, що зображують фразеологізми (5 - 7 хв. Загалькласна усна робота)

Ціль. Знати фразеологічні звороти, уміти вживати їх вречи.

Розглянете малюнки. Які фразеологізми мали на увазі художники?

Індивідуальна робота (виконується в зошиті).

Запишіть ці фразеологізми, складіть із ними речення, визначите, яким членом речення вони є

5. Підведення підсумків уроку (1 - 2 хв.)

6. Тест (8 - 10 хв.)

Ціль. Перевірити знання учнів по вивченій темі

I. Установите відповідності між значеннями, які надає слову префікс, і наведеними словами

А. Значення близькості

1. пр…садибний

Б. Значення неповної дії

2. пр…підняти

В. Подібно зі значенням префікса пері-

3. пр…відкрити

4. пр…рвати

II. Укажіть слово із префіксом пре-

1. пр…справ 2. пр…задуматися 3. представляти 4. пр…швидкий

III. Укажіть слово, утворене приставково-суфіксальним способом

1. презабавний 2. пагорок 3. прибудувався 4. речення

IV. Знайдіть помилки

1) прибити - пишеться й, тому що префікс зі значенням приєднання;

2) призначати - у слові префікс перед-;

3) прескакати - пишеться е, тому що префікс близький до пері-;

4.) переказ - синонимично слову зрадництво

V. Поясните значення слів і складіть із ними речення:

перебувати_________________

прибути_________________

Ключі

Ключ N 1

Піднятий (неполн. дейст.)

неприступний (приближ.)

прийшов (приближ.) привіт

Ключ N 2

1. Переломитися (подібно зі значенням префікса пері-)

2.

А3

привіз < привозити

Б4

прибережний < беріг

В2

превеличезний < величезний

Г1

додаток < прикласти

Ключ N 3

Пригода, придивлятися, прислухатися, приємний, наприклад, безперервний, жовті-прежовті, присуджувати, прийшла, переборюючи, перешкода, доторкаються, прибережний, пригнулися, запрошують, відкрило, прекрасний

Рівень I

а) пригода, б) прислухатися, в) присуджуватися

Рівень II

а) звеличити, б) перетворити, в) переважати

Норми оцінок

Немає орфографічних помилок і вірно визначені слова по їхніх лексичних значеннях - “5″.

1 - 2 орфографічні помилки, 1 слово невірно визначене - “4″, 3 орфографічні помилки, 1 слово невірно визначене - “3″, більша кількість помилок - “2″.

Ключ N 4

Вигадливий, зрадити й додати, минущий і прихожий, прикрутити, пренеприємний

Додати - зробити яким-небудь по виду, характеру; підсилити, додатися

Зрадити - змінити, порушити вірність

Минущий - тимчасовий, недовговічний

Прихожий -, що є куди-небудь на час для виконання яких-небудь обов’язків

Норми оцінок

Немає орфографічних помилок і вірно визначені значення слів - “5″.

1 орфографічна помилка й 1 невірно певне значення слова - “4″.

1 орфографічна помилка й значення 2-х слів визначені невірно - “3″.

Більша кількість помилок - “2″.

Ключ ктексту.

I. А1;

Б2, 3;

В4.

II. 4.

III. 2.

IV. 3, 4.

V. “Перебувати” - перебувати де-небудь або в якому-небудь стані. (Перебувати в горах.)

“Прибувати”

1) Прийти, приїхати (поїзд прибуває до станції).

2) Збільшитися, помножитися (вода прибуває).

Збережи - » Рівень 2. Cоответствия між значеннями, які надає слову префікс . З'явився готовий твір.

Рівень 2. Cоответствия між значеннями, які надає слову префікс

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.