"Чуже слово" у поетичному тексті | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

"Чуже слово" у поетичному тексті

Відносини тексту й системи будуються в поезії специфічним образом. У звичайному язиковому контакті одержувач повідомлення реконструює текст і дешифрує його за допомогою системи кодів даної мови. Однак знання самої цієї мови, а також того, що переданий текст належить саме йому, дається слухаючий у деякій вихідній конвенції, що передує даному комунікативному акту

Сприйняття поетичного тексту будується інакше.

Поетичний текст живе в пересічному полі багатьох семантичних систем, багатьох “мов”, причому інформація про мову, на якому ведеться повідомлення, реконструкція цієї мови слухачем, “навчання” слухача новому для нього типу художнього моделювання часто становлять основну інформацію тексту

Тому, що як тільки сприймає поезію чує текст, що не укладається в рамки структурного очікування, неможливий у межах даної мови й, отже, являє собою фрагмент іншого тексту, тексту на іншій мові, вона робить спробу, іноді досить довільну, реконструювати цю мову

Відношення цих двох ідейних, культурних, художніх мов, відношення іноді близькості й сумісності, іноді далекості й несумісності, стає джерелом нового типу художнього впливу на читача

Наприклад, широко відомо, що критиці 1820-х рр. поема Пушкіна “Руслан і Людмила” здалася непристойної. Нам зараз майже неможливо відчути “непристойність” цього добутку. Але чи не так уже були педантичні читачі пушкінської епохи? Невже їх, що читали й “Небезпечного сусіда”, і “Орлеанскую незайману” Вольтера, і еротичні поеми Хлопці, і “Душеньку” Богдановича, що знали аж ніяк не понаслишке “Мистецтво любові” Овідія, оголену відвертість описів Петрония або Ювенала, знайомих з Апулеем і Боккаччо, могли всерйоз здивувати кілька двозначних віршів і вільних сцен? Не будемо забувати, що поема Пушкіна з’явилася в підцензурному виданні в епоху, коли моральність була запропонована в не меншій мері, чим політична благонадійність. Якби в тексті дійсно було що-небудь оскорбляющее загальноприйняту благопристойність тої епохи, поема, безперечно, була б затримана цензурою. Непристойність поеми бути іншого роду - літературного

Добуток відкривався віршами:

Справи давно минулих днів,

Преданья старовини глибокої

Це була цитата з Оссиана, відмінно відома читачам того років. Введення її було розраховано на те, що аудиторія ввімкнеться в певну систему ідейно-культурних зв’язків, у задане - високе, героїчний^-героїчне-національно-героїчне - переживання тексту. Ця система мала на увазі певні ситуації і їхні припустимі сполучення. Так, героїчні епізоди могли сполучатися з елегійними й не могли - з веселими, еротичними або фантастичними (відомо, що Макферсон, становлячи свої “Твори Оссиана” на основі справжніх текстів бардів, старанно видаляв всі фантастичні епізоди, надходячи при цьому так само, як перші німецькі й росіяни перекладачі “Макбета”, які викидали сцени з відьмами, у той час як фантастика в “Бурі” або “Сні в літню ніч” нікого не бентежила - героїчне з нею не з’єднувалося). “Оссиановский” ключ до тексту не був випадковістю - про нього й далі нагадували епізоди (наприклад, Руслан на поле бою), образи або епітети

Однак наступні уривки тексту побудовані були по системі, що рішуче не поєднувалася з “оссиановскими” шматками. Включався інший тип художньої організації - жартівлива “богатирська” поема. Він був теж добре відомий читачеві починаючи з останньої третини XVIII в. і вгадувався (”включався”) по невеликому наборі ознак, наприклад по умовних іменах, що повторювалося у творах Попова, Чулкова й Левшина, або типовому сюжету викрадення нареченої. Ці два типи художньої, організації були взаємно несумісні. Наприклад, “оссиановский” мав на увазі ліричний роздум і психологізм, а “богатирський” зосереджував увагу на сюжеті й авантюрно-фантастичних епізодах. Не випадкова невдача Карамзина, що кинув поему про Іллю Муромці, не впоравшись із з’єднанням стилю “богатирської” поеми, психологізму й іронії

Але й сполучення структур, що не сполучаться, “оссианизма” і “богатирської” поеми не вичерпувало конструктивних диссонансов “Руслана й Людмили”. Витончений еротизм у дусі Богдановича або Батюшкова (з погляду культури карамзинизма ці два стилі зближалися; порівн. програмне твердження Карамзина про Богдановича як родоначальнику “легкої поезії”), “розкішні” вірші типу:

Упадуть ревниві одяги

На цареградские килими…2 -

сполучалися з натуралізмом віршів про півня, у якого шуліка викрав кохану, або “вольтерьянскими” міркуваннями про фізичні можливості Черномора або ступеня платонізму відносин двох головних героїв

Згадування ім’я художника Орловського повинне включити текст у систему сверхнових і тому особливо, що відчуваються гостро в ті роки роман-(*112)тических переживань. Однак посилання на балади Жуковського викликали в пам’яті художня мова романтизму лише для того, щоб піддати його грубому осміянню

Текст поеми вільно й з робленою безтурботністю перемикався з однієї системи в іншу, зіштовхував їх, а читач не міг знайти у своєму культурному арсеналі єдиного “мови” для всього тексту. Текст говорив багатьма голосами, і художній ефект виникав від їх соположения, незважаючи на гадану несумісність

Так розкривається структурний зміст “чужого слова”. Подібно тому як сторонній предмет, потрапляючи в пересичений розчин, викликає випадання кристалів, тобто виявляє власну структуру розчиненої речовини, “чуже слово” своєю несумісністю зі структурою тексту активізує цю структуру. У цьому зміст тих “смітинок”, від яких вода стає тільки чистіше, по хрестоматійній цитаті Л. Толстого. Структура невідчутна, поки вона не зіставляється з іншою структурою або не порушується. Ці два засоби її активізації становлять саме життя художнього тексту

Уперше проблему “чужого слова” і його художньої функції зробив предметом розгляду М. Бахтин3. У його роботах був також відзначений зв’язок між проблемами “чужого слова” і диалогизации художнього мовлення: “Шляхом абсолютного розігрування між чужим мовленням і авторським контекстом установлюються відносини, аналогічні відношенню однієї репліки до іншої в діалозі. Цим автор стає поруч із героєм і їхні відносини диалогизируются”.

Наведена вище думка надзвичайно істотна для таких добутків, як “Євгеній Онєгін”, у яких достаток цитат, літературних, побутових, ідейно-політичних і філософських відсилань приводить до включення численних контекстів і руйнує монологизм тексту

Сказане розкриває ще один істотний конфлікт, властивій поетичній структурі. По своїй побудові як деякий тип мовлення лінгвістично поезія тяжіє до монологу. У силу того що будь-яка формальна структура в мистецтві має тенденцію ставати змістовної, монологизм поезії здобуває конструктивну значимість, витлумачуючись в одних системах як ліризм, в інші як лірико-епічний початок (залежно від того, хто приймається як центр поетичного миру).

Однак принцип монологизма вступає в протиріччя з постійним переміщенням семантичних одиниць у загальному полі побудови значень. У тексті увесь час іде полібалка різних систем, зіштовхуються різні способи пояснення й систематизації миру, різні картини миру. Поетичний (художній) текст у принципі полифоничен.

Було б занадто просто показати внутрішню многоязичность тексту на прикладах пародійної поезії або ж випадків відкритого використання поетом різноманітних інтонацій або суперечних один одному стилів. Подивимося, як цей принцип реалізується у творчості, наприклад, такого принципово монологічного, що свідомо замикається в межах ретельно створюваного поетичного миру поета, як Інокентій Анненский. Розглянемо із цього погляду його вірш “Ще лілії”.

Коли під чорними крилами

Схилюся втомленою головою

И мовчачи смерть погасить полум’я

У моїй лампаді золотий…

Коль, посміхаючись життя нової,

И із земного житія

Душа, що порвала окови,

Несе атом буття, -

Pages: 1 2

Збережи - » "Чуже слово" у поетичному тексті . З'явився готовий твір.

"Чуже слово" у поетичному тексті

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.