Прометей прикутий сама значна із трагедій есхила | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Прометей прикутий сама значна із трагедій есхила

Культура людства: грамота й рахунок, землеробство, ремесла, науки - все це плоди подвигу Прометея, друга людства. Розгніваний Зевс прирікає Прометея на жорстоку страту: він наказує навіки прикувати його до скелі. Виконання страти поручається Богові-Ковалеві Гефесту, якому повинні допомагати влада й насильство. Щодня орел Зевса прилітає терзати печінка Прометея. Але природа на стороні титана, вона вболіває про його страждання. Шляхетному образу Прометея есхил протиставив образ жорстокого й мстивого Зевса, якого наділив рисами, типовими для сучасних йому тиранів.

Прометей прикутий сама значна із трагедій есхила (частина трилогії про Прометее), у ній виражений світогляд художника-гуманіста. В основу сюжету покладений міф про боротьбу між богом Зевсом і титаном Прометеем, зовсім по-новому розроблений есхилом. Прометей проти волі Зевса приніс людям небесний вогонь і тим самим розбудив у них прагнення до свідомого життя.

Сюжет про боротьбу Прометея із Зевсом за щастя людей неодноразово використовувався найбільшими поетами нового часу - Ґете, Байроном, Шеллі, Шевченко

Збережи - » Прометей прикутий сама значна із трагедій есхила . З'явився готовий твір.

Прометей прикутий сама значна із трагедій есхила

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.