Проект: Всеосяжна світоглядна система, заснована на християнській догматиці про "Неподільно й неслиянно" | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Проект: Всеосяжна світоглядна система, заснована на християнській догматиці про "Неподільно й неслиянно&quot

П Р О Е К Т

I. Назва проекту

Всеосяжна світоглядна система, заснована на християнській догматиці про “Неподільно й неслиянно”.

Це можна представити по трьох основних напрямках:

1 і 2.) Дві взаємозалежні філософські всеосяжні системи “Філософія Форми” і “Філософія Почуття”;

3.) Конкретне застосування того у філософській і богословській концепції “Про зміст новітньої російської історії в її православній ретроспективі”.

[Див. під Виносками *1, *2 і *3 огляд відповідно цих трьох пунктів]

II. Мета проекту:

Познайомити громадськість зі свіжим своєю самобутністю поглядом на те, що представляло собою завжди основну проблему гуманітарних сфер знання: філософії, богослов’я, психології, педагогіки, політології, соціології.., основу шукань будь-якого художнього твору, а також особистого правдошукацтва. Разом з тим, висуваються глибоко практичні міркування в зазначених сферах, що вносять внесок у відповідь на споконвічне російське питання: “Що робити? “. Це видно з наступні:

III. Основна ідея проекту:

і Подібно тому, як сучасна фізика пояснює увесь світ співвідношенням щодо невеликого числа елементарних часток, те ж і саме тут, тільки в сфері моральної, духовні й моральної: Відповідно до християнського догматики, в Ісусові Христі Бог і Людина (”земне з небесним”, так само як і все інше) з’єднані НЕПОДІЛЬНО Й НЕСЛИЯННО. У той час як у світі без Бога, усе співвідноситься лише РОЗДІЛЬНО Й РАЗОМ (приводиться конкретна аргументація з досвіду світової філософії на підставі праць такого її видатного енциклопедиста й християнського інтерпретатора як А. Ф. Лосєва) .

У силу настільки чіткого протиставлення, звідси вже зовсім неважко виробити християнський концептуальний підхід до вищезгаданих сфер, який би виявився багато в чому без перебільшення - революційним у порівнянні із многим з того, що загальноприйнято.

IV. Про значення проекту для міста Костроми

В історії філософії завжди поминається доброю пам’яттю місто, з якого вийшла та або інша концепція або система. З огляду на, що весь світовий досвід - 2 ще також показує й на неможливість дати заздалегідь правильно в цьому оцінку (що для самого автора б було ще й нескромно) , глибоко реалистично пропоную піти на ризик, зв’язаний як з попередньою оцінкою моїх вишукувань, так і з доведенням їх до якої-небудь міри популярності.

V. Попередня оцінка матеріальних витрат:

Сприяння, про яке я сам на даному етапі прошу - НЕ СТІЛЬКИ МАТЕРІАЛЬНЕ, скільки ІНФОРМАЦІЙНЕ:

Допоможіть знайти (у нас у місті, або інших місцях) людей, кого це могло б зацікавити. Надалі, я сподіваюся, уже вони б могли мені допомогти.

Можливо, для цього необхідно залучити такі засоби як Internet, і т.д., людей, хто в цьому добре розбирається. Цим і обмежені всі матеріальні витрати на даному етапі.

VI. Рекомендації:

Що стосується рекомендацій, то в минулому на філософських читаннях і в особистих бесідах мав доброзичливі відкликання від таких викладачів філософів нашого міста як Дурилов П. А. і Зайцев А. В, а також настоятеля Іпатіївського монастиря архімандрита Ієроніма.

Виноски:

*1.) “Філософія Форми”: Саме Роздільність і Злитість служить початком формоутворення, що протікає безбожно. Відповідно ж, у Христі вноситься новий формотворний початок - “Нероздільне й неслиянно” .

У цьому й полягає перетворення таких існуючих форм, як ДЕРЖАВА, КУЛЬТУРА, ВІДНОСИНИ МІЖ ЛЮДЬМИ. Висувається новий принцип економіки.

*2.) “Філософія Почуття”: На початку протиставляється “Ідея” і “Почуття” як ідеологія й твір мистецтва . Відповідно ж, звідси - идеолого” логічна система (заперечення почуття) і мистецтвознавча (навпроти: вся основанность тільки на ньому) . Завершується ж “Філософія Почуття” уже тим самим вищим, до чого довести можна почуття: БОГОСЛОВСЬКЕ ЙОГО ЗНАЧЕННЯ (і зокрема ж, розбирається весь заснований тільки на тім МОМЕНТ ПЕРЕТВОРЕННЯ, який він є в християнстві) *3.) Той щирий лад, що закладений був споконвічно в Росії, розуміється як Теократія, а вся її історія - продовження Священної Історії (відзначеної у Священному Писанні) . Відповідно, всі лиха, що зустрічаються на цьому шляху - покарання за гріх (як це й було в біблійні часи) . Звідси - заклик до покаяння, тому що ДИВЛЯЧИСЬ КОНКРЕТНО НА ТАКИЙ “ДИВНИЙ” ПЕРІОД УСЕ ТОЇ Ж ІСТОРІЇ ЯК БІЛЬШОВИЗМ, можливо зрозуміти, У ЧОМУ Ж КОНКРЕТНО цей гріх (уже до того) складався

Збережи - » Проект: Всеосяжна світоглядна система, заснована на християнській догматиці про "Неподільно й неслиянно" . З'явився готовий твір.

Проект: Всеосяжна світоглядна система, заснована на християнській догматиці про "Неподільно й неслиянно&quot

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.