Проблеми розміщення продуктивних сил. Карпатський регіон | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Проблеми розміщення продуктивних сил. Карпатський регіон

Зміст  

Введення

Карпатський регіон у державному вимірі

Економічний потенціал карпатського регіону. Стан, структура, проблеми

Соціальні проблеми карпатського регіону

Екологічна ситуація в карпатському регіоні

Загальний соціально-економічний розвиток Карпатського регіону

Стратегічні орієнтири розвитку карпатського регіону й Регіональні пріоритети

Державна програма соціально-економічного розвитку Карпатського регіону як інструмент регіональної політики

Введення

Карпатський регіон (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська й Чернівецька області) займає площу в 56,6 тис. км2 (або 9,4 % території України) , де проживають 6,5 млн. чіл. (або 12 % її населення) . Значну частину території регіону займають Українські Карпати - унікальна гірська екосистема на Заході нашої держави. У силу ряду об’єктивних і суб’єктивних причин намітилися (а в останні роки - поглибилися) тенденції до соціально - економічного занепаду краю: розбалансовані господарські зв’язки, прогресує безробіття, загострюються диспропорції в життєвому рівні населення в його гірській і рівнинній частинах, наближається до критичного демографічна ситуація, деградує унікальна природа Карпат, запущені історико-культурні цінності регіону.

Ці й ряд інших негативних явищ і тенденцій (не говорячи вже про чисто виробничі проблеми) є, безумовно, наслідком непродуманої, а іноді - і авантюрної економічної політики радянської влади в попередні роки. Правда, ряд помилок допущений уже в посткомуністичний період, особливо - у здійсненні ринкових реформ на рівні макроекономічного регулювання. Потрібно також визнати, що сьогоднішній соціально-економічний стан карпатських областей у значній мірі, є наслідком відсутності чіткої державної регіональної політики в Україні.

Карпатський регіон у державному вимірі

Рівень економічного розвитку Карпатського регіону оцінюється як середній. По виробництву національного доходу розраховуючи на душу населення тільки Львівська область перевершує среднереспубликанський рівень, а Закарпатська взагалі має найнижчий показник в Україні. Промисловий комплекс регіону робить майже 12 % всієї промислової продукції нашої держави; при цьому питома вага виробленої тут продукції машинобудування й металообробки становить 10,9 %, електроенергетики - 7,1 %, хімічної й нафтохімічної промисловості - 13 %, лісової, деревообробної й целюлозно-паперової промисловості - 32,7 %, промисловості будівельних матеріалів - 10,3 %. По випуську окремих видів промислової продукції (таких, як автобуси, телевізори, автонавантажувачі, алмазний інструмент, сірка, калійні добрива, гумове взуття й ін.) регіон є монополістом на українському ринку.

Маючи найнижчий в Україні рівень землеобеспеченности розраховуючи на душу населення, усього 6,4 % площі сільськогосподарських угідь і 5,3 % ріллі, Карпатський регіон робить близько 10 % валової продукції рослинництва й тваринництва. Розраховуючи на 100 га сільськогосподарських угідь тут виробляється в 1,6 рази більше продукций сільського господарства, чим у середньому по республіці. Однак показник її виробництва розраховуючи на душу населення відстає від среднереспубликанського на 20 %. У цілому ефективність сільського господарства в регіоні низка, а тому він не забезпечує себе продуктами харчування. Низькими залишаються врожайність сільськогосподарських культур і продуктивність сільськогосподарської худоби. Якщо брати за орієнтир Угорщину, то в порівнянні з нею середня врожайність зернових і зерно-бобових у регіоні нижче в 1,8 рази, цукрового буряка - відповідно, в 1,6, картоплі - в 2,5, а удій молока від 1 корови - в 2 рази.

Слід окремо зазначити особливе місце Карпатського регіону в геополітичному контексті соціально-економічного й зовнішньополітичного розвитку України. Його географічне сусідство з розвиненими європейськими державами й тими країнами, які приськорено інтегруються в ЄС, завжди буде виступати сприятливим фактором для входження України в різноманітні міжнародні економічні й політичні структури.

Економічний потенціал Карпатського регіону

Стан, структура, проблеми

Природні ресурси Карпатського регіону (мінерально-сировинні, земельній, лісовій, водній і рекреаційні) в істотній мері впливають на формування просторової й галузевої структур його господарського комплексу, тим самим визначаючи пріоритетні напрямки розвитку останнього. У цілому їх можна вважати сприятливими для подальшого розвитку продуктивних сил. Правда, сьогодні потрібно зважати на те, що запаси окремих видів ресурсів вичерпуються а це, у свою чергу, провокує появу соціальних проблем, і в стратегічному плані порушує питання пошуку й залучення в господарський зворот альтернативних, конкурентоспроможних видів природних ресурсів.

Створений у регіоні виробничий потенціал, його структура й ефективність є прямим наслідком реалізації економічної політики радянської влади в західних областях України. За рахунок екстенсивного нарощування виробничих потужностей (і в першу чергу - у природоексплуатирующих галузях) благодатний край був фактично перетворений у сировинний придаток імперії. Регіон успадкував від колишнього СРСР економічно невиправдану структуру машинобудування: у більшості випадків підприємства галузі одержували комплектуючі деталі через межі України, туди ж надходила й основна маса її готової продукції. Якщо ж урахувати високу мілітаризацію машинобудування, то тепер змінити його й без того досить інертну структуру при відсталих технологіях нелегко.

Легка промисловість карпатських областей, випуськає різні види тканин, швейні, панчішно-шкарпеткові вироби, верхній і білизняний трикотаж, взуття й інші товари народного споживання. Питома вага цієї галузі в загальному обсязі виробництва промислової продукції у Львівській області становить 12,6 %, у Закарпатської - 17,6 %, в Івано-Франківської 19,3 % і в Чернівецької - 24,7 %.

Ґрунтово-кліматичні умови, сприятливі для виробництва сільськогосподарської сировини, забезпечили розвиток у регіоні начти всіх подотраслей харчової промисловості - м’ясний, молокопереробної, цукрової, спиртової, плодоовощеконсервной, маслодельной, борошномельної, крахмало-патокової, виноробної й ін. У загальному обсязі промислової продукції на цю галузь у Львівській області доводиться 12,9 %, у Закарпатської - 17,6 %, в Івано-Франківської - 19,3 % і в Чернівецької - 24,7 %.

У Карпатському регіоні є достатня сировинна база для розвитку лісопромислового комплексу: запаси деревини розраховуючи на душу населення в 4…6 разів перевищують середній показник по Україні. Лісопромисловий комплекс регіону спеціалізується на виготовленні меблів, меблевих заготівель, клееной і струганої фанери, древесно-стружечних плит, пиломатеріалів, а також продукції лісохімії. Найбільше цей комплекс розвинений у Закарпатській області, де на нього доводиться 18 % промислової продукції. В Івано-Франківській області продукція лісопромислового комплексу займає 12,9 %., у Чернівецької 8 %, а у Львівської - 4,6 % усього обсягу промислового виробництва. У структурі промислової продукції регіону частка цього комплексу поступово зменшується.

Розвиток у регіоні промисловості будівельних матеріалів опирається на власну сировинну базу. Тут перебувають підприємство з виробництва цементу різних марок, залізобетонних конструкцій і деталей, вапна, азбесту, цегли, керамічних блоків, черепиці, кахля, будівельного ськла. У структурі промислової продукції регіону на промисловість будівельних матеріалів доводиться 3…4 %.

В областях Карпатського регіону є всі види паливних ресурсів - нафта, горючий газ, кам’яне й буре вугілля, торф, горючі сланці, але їхні запаси або незначні, або вичерпуються. Найбільші об’єкти ПЕК зосереджені у Львівській і Івано-Франківській областях. Так, у загальній промисловій продукції Львівської області паливно-енергетичний комплекс становить 6,5 %, а Івано-Франківської - відповідно, 14,5 %.

Хімічне й нафтохімічне виробництво Карпатського регіону включає гірничо-хімічну промисловість (видобуток сірі, калійних солей) , основну хімію, промисловість хімічних волокон, лакофарбову, хімічних реактивів, пластичних мас і виробів з них. У загальній промисловій продукції Львівської області хімічна й нафтохімічна промисловість займає 6,3 %, Івано-Франківської - відповідно, 12 %, Закарпатської - 1,7 % і Чернівецької - 6,8 %.

Pages: 1 2 3 4

Збережи - » Проблеми розміщення продуктивних сил. Карпатський регіон . З'явився готовий твір.

Проблеми розміщення продуктивних сил. Карпатський регіон

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.