Проблеми молоді в сучасній літературі | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Проблеми молоді в сучасній літературі

Питання про те, наскільки реалистично чи відбиває-тература останнього років життя молоді, є, по-моєму, каменем спотикання для критики. « чиЛегко бути молодим?», «Чим живе наша молодь, які її духовні потреби?» - ці питання встали перед суспільством найбільше гостро саме в останні роки. Одним із самих злободенних добутків, посвя-щенных цій темі, є, по-моєму, роман Ч. Айтма-Това «Плаха». Роман відрізняється постановкою гострих ідеологічних і філософських питань, що встали перед нами в останні роки

Головна діюча особа в книзі - Авдий Каллистратов, парубок, що не відрізняється особливо фізичною силою й красо-тої, але з ясно вираженою життєвою позицією, целе-спрямований і здатний на непохитну сме-лость, обумовлену вірою у свої переконання, нехай навіть і спірні. Авдий - людина віруючий, вона вважає, що Бог є в кожній людині, але тільки не всі люди розуміють це. Він відрізняється філософською спрямованістю мышле-ния, відмінно знає історію церкви й філософію хри-стианства, адже юнак закінчив вище духовне учеб-ное заклад православної церкви. Звертання Ч. Айтматова до героя, що виявляє-ся діячем церкви, по-моєму, не випадково. Ч. Айтматов, один з найвідоміших письменників-реалістів, сам отли-чается філософською постановкою питань нашої дей-ствительности. Він не міг «просто так», «випадково» зобразити all so ch. ru 2001 2005 діяча церкви вихідцем з молодіжного середовища, що вступили в лоно церкви ще в ранньої моло-дости, свідомо.

Певні передумови для цього створювалися в нашій дійсності. Це преж-де всього виникнення відчуження серед деякої частини молоді, що выразились у вживанні нарко-тиків, розчаруванні в колишніх ідеалах і т.д. Всі ці питання молодіжної дійсності аналізуються автором. Авдий відкидає зрештою филосо-фию релігії, висуваючи вимогу ревізії церкви. Захоплений ідеєю служіння Батьківщині, вона влаштовує-ся на роботу в редакцію однієї із провінційних га-зет, намагаючись у своїх кореспонденціях відбити реаль-ное положення справ встране.

Спочатку його замітки є дійсним при-мером гласності, але нарис про наркоманів у казахстанс-ких степах не залучає належної уваги. Видимо, комусь не сподобалися правдиві висловлення авто-ра. Авдий виявляється в складному становищі. Знову в його житті встають питання: «Що робити?

Як жити далечінь-ше?» Труднощі вибору подальшого шляху, складність життя приводять Авдия до усвідомлення необхідності перевиховання людей за допомогою релігії. І знову Каллистратов у степах Казахстану намагається ввести нар-команов, що полюють за анашой, у лоно церкви. Але ці нелюди, в упор расстреливающие беззахисних живіт-ных, що думають лише про власне благо, знищую-щие природу, зрештою вбивають і Авдия.

Якщо в романі «Плаха» досліджуються в основному иде-ологические й етичні проблеми, то в романі В. Чи-Патова «І це все про нього» піднімаються питання вдача-ственности у виробничій сфері, актуальні в наші дні. Молодий герой роману Євгеній Столетов - виходець із робочої сім’ї. Він людина чесних, пручи-мых переконань, можна сказати, передова особистість серед робітників. Совість Столетова завжди чиста. Але, використовуючи його, багато з людей намагаються зловживати службовим становищем в особистих цілях. Такий майстер Гасилов, що займається приписками

Не бажаючи мирити-ся з порушеннями законності на ділянці, Столетов ви-ступає на зборах проти Гасилова й «гасиловщины». Цим терміном автор позначає всю ту систему пра-вонарушений, що оформилася не тільки на даній лісосіці, але й по всій країні. Саме «гасиловщина» поставила Женьку в безвихідне положення, побічно виявилася дієприкметникової до його смерті. В останні роки підсилилася увага поетів до изоб-ражению сучасної молодіжної дійсності. Ціле покоління поетів, яких за віком не можна віднести до молоді, є молодіжним за духом, по цивільній і суспільній активності

Поет Андрій Вознесенськ у своєму знаменитому вірші « Про-Раби духу» призиває молодих більш активно участво-вать у духовній побудові нового суспыльства. Він ут-верждает, що суспільству потрібні не ті, хто руйнував Пе-Тергофы, а ті, хто їх будував. Вознесенський предупреж-дає молодь, що на її шляху можуть зустрітися много-численные перешкоди, що молодим у наші дні легко. Цікаве звертання до молодіжної теми й важко-стям молоді групи «співаючих поетів», так называе-мых бардів. У відомого автора-виконавця А. Розен-Баума є пісня «Гулливер».

Вона написана явно про наш час. Гулливеру «плювати на те, що ніде жити в домішках ліліпутських». Він намагається всім, чим може, допомогти ліліпутам у їхній війні з островом Блефуску, але: Здавалося б - навпаки: Від щедрості щедреют, Але - дивний народ - Чим більше Гулливер дає, Тим ліліпути злее.

У цьому вірші описані чисто життєві проблеми, так характерні для нашої молоді, осо-бенно відсутність житла в багатьох молодих людей. Як бачимо, проблема, що позначена темою мого твору, чи розробляється вітчизняної-тературой докладно й докладно. Серед причин того, чому молодь стикається із труднощами, називаються й економічні, і політичні, і соци-альные. Багато письменників говорять і пишуть, що моло-дим жити нелегко й бути нелегко, але тільки молодим вирішувати, у якому суспільстві і як имжить.

Збережи - » Проблеми молоді в сучасній літературі . З'явився готовий твір.

Проблеми молоді в сучасній літературі

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.