Проблема виникнення драми в Греції. Пристрій античного театру | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Проблема виникнення драми в Греції. Пристрій античного театру

Численні вказівки античних авторів свідчать про поширеність обрядів карнавального типу в Греції. Вони примикали до культів сільських божеств і перетворювалися іноді у велике драматичне дійство. Зразком грецької культової драми може служити священна гра під час містерій (таїнств, доступних лише присвяченим), що справлялися в Элевсине, біля Афін. Тут зображувалися викрадення Кори (стор. 19) підземним богом Плутоном, блукання її матері Деметри в пошуках за зниклою дочкою, повернення Кори на землю

Культ зрівнює людей (за допомогою вина?) - означало перемогу демократії над аристократією. У дионисийском куксі народ бере участь у святах (оргіях) четирежди в рік: Ленеи - міський «зимовий», Амфестерии - навесні, откупор. пляшок., великі дионисии й т.д. Трагедія - «пісня козлів». На честь Диониса на святах устраиваись улаштовувалися ходи, ряжение зображували свиту Диониса (надягали цапині шкіри, співали, танцювали, славили Диониса.) Поступово головною фігурою дійства ставали інші боги, а замість них - герої міфів. Драматичне подання усе більше ускладнювалося, віддалялося від своєї культової першооснови. Зачинателем літературної трагедії є Фесиид (6 в.). Трагедія продовжує розвиватися, стає усе більше світської, хор зменшується, а діалог збільшується, з’являються реальні персонажі. Однак, аж до Еврипида обов’язковий реквізит - жертовник, тема хору - величання богів., які прибувають на колісницях. З кінця VI в. драма буде продовжувати існувати як провідний рід словесності (Аристотель).

Схема будови трагедії: пролог (до 1 виступу хору), парод (вихід хору), эписодии - діалоги, стасими (стоячі пісні хору), хорові пісні, эксод (вихід). Коммос - спів хору й актора

У зв’язку з культом Диониса, як одна зі складових його частин, розвилася аттическая драма в її трьох відгалуженнях: трагедія, комедія й драма сатирів. Джерела трагедії відбивали "жагучу" сторону дионисийской релігії в її моральному переосмисленні, комедія була пов’язана з її карнавальною стороною. У своєму розвиненому виді обоє ці жанру далеко відійшли від безпосередніх форм обрядової гри й зробилися найважливішим знаряддям для постановки проблем, що хвилювали афінську демократію; що стосується драми сатирів (лісових демонів, супутників Диониса), те вона не грала самостійної ролі й була лише привеском до подання трагедії Трагедія одержала літературний розвиток раніше комедії й протягом усього V в. залишалася найважливішою галуззю афінської драми

На святі "великих Дионисий", заснованому афінським тираном Писистратом, виступали, крім ліричних хорів з обязателmним у культі Диониса дифірамбом, також і трагічні хори. Антична традиція називає першим трагічним поетом Афін Феспида й указує на 534 р. до н.е. як на дату першої постановки трагедії під час "великих Дионисий".

Ця рання аттическая трагедія кінця VI і початку V вв. ще не була драмою в повному розумінні слова. Вона була одним з відгалужень хорової лірики, але відрізнялася двома істотними особливостями:

1) крім хору, виступав актор, що робив повідомлення хору, обмінювався репліками з хором або з його проводирем (корифеєм); у той час як хор не залишав місця дії, актор ішов, вертався, робив нові повідомлення хору про происходящем за сценою й при потребі міг міняти обличие, виконуючи у свої різні приходи ролі різних осіб; на відміну від вокальних партій хору актор цей, уведений, відповідно до античного традиції, Феспидом, не співав, а декламував хореїчні або ямбічні вірші;

2) хор брав участь у грі, зображуючи групу осіб, поставлених у сюжетний зв’язок з тими, кого представляв актор. Кількісно партії актора були ще дуже незначні, і він, проте, був носієм динаміки гри, тому що залежно від його повідомлень мінялися ліричні настрої хору. Сюжети бралися з міфу, але в окремих випадках трагедії складалися й на сучасні теми; так, після узяття Милета персами в 494 р. "поет Фриних поставив трагедію "Узяття Милета"; перемога над персами при Саламине послужила темою для "Фінікіянок" того ж Фриниха (476 р.), що містили прославляння афінського вождя Фемистокла. Добутку перших трагіків не збереглися, і характер розробки сюжетів у ранній трагедії в точності не відомий; однак уже у Фриниха, а може бути ще й до нього, основним змістом трагедії служило зображення якого-небудь "страждання". Починаючи з останнього років VI в. за постановкою трагедії випливала "драма сатирів" - комічна п’єса на міфологічний сюжет, у якій хор складався із сатирів. Першим творцем сатировских драм для афінського театру традиція називає Пратина із Флиунта (у північному Пелопоннесі).

Дуже важливі відомості про літературний генезис аттической трагедії повідомляє Аристотель. В 4-й главі його "Поетики" розповідається, що трагедія "піддалася багатьом змінам", перш ніж прийняла свою остаточну форму. На більше ранньому щаблі вона мала "сатировский" характер, відрізнялася нескладністю сюжету, жартівливим стилем і достатком танечного елемента; серйозним добутком вона стала лише згодом. ПРО "сатировском" характер трагедії Аристотель говорить у трохи невизначених вираженнях, але думка, очевидно, та, що трагедія ніколи мала форму драми сатирів. Джерелами трагедії Аристотель уважає імпровізації "зачинателів дифірамба".

Театральне подання в епоху розквіту грецького суспільства входила як складова частина в культ Диониса й відбувалося винятково під час свят, присвячених цьому богу. В Афінах V в. на честь Диониса справлявся ряд свят, але драми ставилися тільки під час "Великих Дионисий" (приблизно в березні - квітні) і Леней (у січні - лютому). "Великі Дионисии" - свято початку весни, що знаменував разом з тим відкриття навігації після зимових вітрів; на це свято були представники громад, що входили до складу афінського морського сполучника, для внесення податі в союзну касу; "Великі Дионисии" справлялися тому з великою пишністю й тривали шість днів. У перший день відбувалася врочиста процесія перенесення статуї Диониса з одного храму в інший, і бог мислився присутнім на поетичних змаганнях, які займали іншу частину свята; другий і третій день були приділені для дифірамбів ліричних хорів, останні три дні - для драматичних ігор

Трагедії, як уже було зазначено, ставилися з 534 р., тобто відтоді, коли свято було засновано; близько 488 - 486 р. до них приєдналися комедії. Леней, більше древнє свято, були збагачені драматичними змаганнями лише пізніше; близько 448 р. там почали ставитися комедії й близько 433 р. - трагедії. Всі ці ігри мали характер масових видовищ і були розраховані на велику кількість глядачів. До змагань в V в. допускалися, за рідкісними винятками, тільки нові п’єси; згодом новим п’єсам передувала п’єса старого репертуару, що, однак, не служила предметом змагання. Добутку афінських драматургів були, таким чином, призначені для однократної постановки, і це сприяло насиченості драм актуальним і навіть злободенним змістом

Порядок, установлений близько 501 - 500 р. для "Великих Дионисий", передбачав у трагічному змаганні трьох авторів, з яких кожний представляв три трагедії й драму сатирів. На комедійних змаганнях від поетів було потрібно тільки по одній п’єсі. Поет становив не тільки текст, але й музичну й балетну частини драми, він же був режисером, балетмейстером і найчастіше, особливо в більше ранній час, актором. Допущення поета до змагання залежало від архонта (члена уряду), заведивавшего святом; цим шляхом здійснювався також і ідеологічний контроль над п’єсами. Витрати по постановці драм кожного поета держава покладала на якого-небудь заможного громадянина, що призначався хорегом (керівником хору). Хорег набирав хор, числом в 12, а згодом в 15 чоловік для трагедії, в 24 для комедії, оплачував учасників хору, приміщення, у якому хор готувався, репетиції, костюми й т.д. Пишність постановки залежала від щедрості хорега.

Одне з найважливіших відмінностей грецького театру від сучасного "полягає в тому, що гра відбувалася під відкритим небом, при денному світлі. Відсутність даху й використання природного висвітлення зв’язані були, між іншим, і з величезними розмірами гречески? театрів, значно перевищуючі навіть самі більші сучасні театри. При рідкості театральних подань античні театральні приміщення повинні були будуватися розраховуючи на маси громадян, що справляють свято. Афінський театр, по обчисленнях археологів, уміщав 17000 глядачів, театр міста Мегалополя в Аркадії - 44000 чоловік. В Афінах подання спочатку відбувалися на одній з міських площ, і для глядачів споруджувалися тимчасові дерев’яні помости; коли вони один раз під час гри звалилися, для театральних цілей був пристосований південний скелястий схил Акрополя, до якого стали прикріплювати дерев’яні сидіння. Кам’яний театр був остаточно добудований лише в IV в.

Pages: 1 2

Збережи - » Проблема виникнення драми в Греції. Пристрій античного театру . З'явився готовий твір.

Проблема виникнення драми в Греції. Пристрій античного театру

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.