Пристосувальні реакції серцево-судинної системи під час роботи | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Пристосувальні реакції серцево-судинної системи під час роботи

Механізми пристосування гемодинаміки при фізичній роботі представляють теоретичний і практичний інтерес. При фізичному навантаженні підвищується серцевий викид (головним чином у результаті збільшення частоти скорочень серця) і одночасно зростає кровоток у кістякових м’язах. У той же час кровоток через шкіру й органи черевної порожнини знижується. Ці пристосувальні циркуляторние реакції виникають практично одночасно з початком роботи

Вони здійснюються центральною нервовою системою через гіпоталамус

У собаки при електричному роздратуванні латеральної області гіпоталамуса на рівні мамиллярних тіл виникають точно такі ж вегетативні реакції, як і при бігу на тредбане. У тварин у стані наркозу електричне роздратування гіпоталамуса може супроводжуватися локомоторними актами й частішанням подиху. Шляхом невеликих змін положення дратівного електрода можна домогтися незалежний друг від друга вегетативних і соматичних реакцій. Всі ці ефекти усуваються при двосторонніх поразках відповідних зон; у собак з такими поразками зникають пристосувальні реакції серцево-судинної системи до роботи, і при бігу на тредбане, такі тварини швидко утомлюються. Ці дані свідчать про те, що в латеральній області гіпоталамуса розташовані групи нейронів, відповідальні за адаптацію гемодинаміки до м’язової роботи. У свою чергу ці відділи гіпоталамуса контролюються корою головного мозку. Невідомо, чи може здійснюватися така регуляція ізольованим гіпоталамусом, тому що для цього необхідно, щоб до гіпоталамуса надходили особливі сигнали кістякових м’язів

Електричне роздратування маленьких ділянок гіпоталамуса супроводжується виникненням у тваринних типових поведінкових реакцій, які настільки ж різноманітні, як і природні видоспецифические типи поводження конкретної тварини. Найважливішими з таких реакцій є оборонне поводження й втеча, харчове поводження (споживання їжі й води), полове поводження й терморегуляторні реакції. Всі ці поведінкові комплекси забезпечують виживання особини й виду, і тому їх можна назвати гомеостатическими процесами в широкому змісті цього слова. До складу кожного із цих комплексів входять соматорний, вегетативний і гормональний компоненти

При локальному електричному роздратуванні каудального кільця в бодрствующей кішки виникає оборонне поводження, що проявляється в таких типових соматорних реакціях, як вигинання спини, шипіння, розбіжність пальців, випускання пазурів, а також вегетативними реакціями - хеканням, розширенням зіниць і пилоерекцией в області спини й хвоста. Артеріальний тиск і кровоток у кістякових м’язах при цьому зростають, а кровоток у кишечнику знижується (мал.3 праворуч). Такі вегетативні реакції зв’язані головним чином з порушенням адренергических симпатичних нейронів. У захисному поводженні беруть участь не тільки соматорная й вегетативна реакції, але й гормональні фактори

При роздратуванні каудального відділу гіпоталамуса болючі роздратування викликають лише фрагменти оборонного поводження. Це свідчить про те, що нервові механізми оборонного поводження перебувають у задній частині гіпоталамуса

Харчове поводження, також зв’язане зі структурами гіпоталамуса, по своїх реакціях майже протилежно оборонному поводженню. Харчове поводження виникає при місцевому електричному роздратуванні зони, розташованої 2-3 мм дорсальнее зони оборонного поводження (мал.3 -1). У цьому випадку спостерігаються всі реакції, характерні для тварини в пошуках їжі. Підійшовши до миски, тварина зі штучно викликаним харчовим поводженням починає їсти, навіть якщо воно не голодно, і при цьому пережовує неїстівні предмети

При дослідженні вегетативних реакцій можна виявити, що таке поводження супроводжується збільшеним слиновиділенням, підвищенням моторики й кровопостачання кишечника й зниженням м’язового кровотока (мал.3). Всі ці типові зміни вегетативних функцій при харчовому поводженні служать як би підготовчим етапом до прийому їжі. Під час харчового поводження підвищується активність парасимпатических нервів шлунково-кишкового тракту

Дані систематичних досліджень гіпоталамуса за допомогою локального електричного роздратування свідчать про те, що в цьому центрі існують нервові структури, що керують найрізноманітнішими поведінковими реакціями. У досвідах з використанням інших методів - наприклад, руйнування або хімічного роздратування - це положення було підтверджено й розширене

Приклад: афагия (відмова від їжі), що виникає при поразках латеральних областей гіпоталамуса, електричне роздратування яких приводить до харчового поводження. Руйнування медіальних областей гіпоталамуса, роздратування яких гальмує харчове поводження (центрів насичення), супроводжується гиперфагией (надмірним споживанням їжі).

Області гіпоталамуса, роздратування яких приводить до поведінкових реакцій, широко перекриваються. У зв’язку із цим поки ще не вдалося виділити функціональні або анатомічні скупчення нейронів, відповідальних за те або інше поводження. Так, ядра гіпоталамуса, що виявляються за допомогою нейрогистологических методів, лише досить приблизно відповідають областям, роздратування яких супроводжується поведінковими реакціями. Таким чином, нервові утворення, що забезпечують формування цілісного поводження з окремих реакцій, не слід розглядати як чітко обкреслені анатомічні структури (на що могло б наштовхнути існування таких термінів, як “центр голоду” і “центр насичення” ).

Нейронна організація гіпоталамуса, завдяки якій це невелике утворення здатне керувати безліччю життєво важливих поведінкових реакцій і нейрогуморальних регуляторних процесів, залишається загадкою

Можливо, групи нейронів гіпоталамуса, відповідальні за виконання якої-небудь функції, відрізняються друг від друга афферентними й ефферентними зв’язками, медіаторами, розташуванням дендритів тощо. Можна припустити, що в маловивчені нами нервових ланцюгах гіпоталамуса заложенни численні програми. Активізація цих програм під впливом нервових сигналів від вишележащих відділів мозку (наприклад лимбической системи) і сигналів від рецепторів і внутрішнього Середовища організму може привести до різним поведінковим і нейрогуморальним регуляторним реакціям

У людини порушення діяльності гіпоталамуса бувають зв’язані головним чином з неопластическими (пухлинними), травматичними або запальними поразками. Подібні поразки можуть бути досить обмеженими, захоплюючи передній, проміжний або задній відділ гіпоталамуса. У таких хворих спостерігаються складні функціональні розлади. Характер цих розладів визначається, крім усього іншого, гостротою (наприклад при травмах) або тривалістю (наприклад, при повільно зростаючих пухлинах) процесу. При обмежених гострих поразках можуть виникати значні функціональні порушення, у той час як при повільно зростаючих пухлинах ці порушення починають проявлятися лише при далеко, що зайшов процесі,

У таблиці перераховані складні функції гіпоталамуса й порушення цих функцій. Розладу сприйняття, пам’яті й циклу сон/пильнування частково пов’язані з ушкодженням висхідних і спадних шляхів, що з’єднують гіпоталамус із лимбической системою

1. Фізіологія людини. Тім 1, під ред.акад. П.Г.Костюка. “Мир”, 1985.

2. Воробйова Г.А., Губарь Л.В., Сафьянникова С.Б., Анатомія й фізіологія

3. Єрмолаєв И.И., Вікова фізіологія

4. Фомін А.Б., Фізіологія людини, “Освіта”,1995.

Збережи - » Пристосувальні реакції серцево-судинної системи під час роботи . З'явився готовий твір.

Пристосувальні реакції серцево-судинної системи під час роботи

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.