Природознавство як система наукових знань про природу | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Природознавство як система наукових знань про природу

Все це разом з’явилося початком сучасного наукового методу дослідження природи. “Наука, що зв’язує теорію й експеримент, фактично почалася з робіт Галилея”, - писав А. енштейн.

Відкриття Галилея у фізику засновані на численні проведені їм досвідах і будується на чисто теоретичних висновках. Закон руху по інерції, лежить в основі принципу механічної відносності

Через рік після смерті Галилея народився геніальний учений Иссак Ньютон. Своїми працями він завершив створення класичної фізики й першої фізичної вже в нашім розумінні теорії часу

Картина миру представляється Ньютонові ясної й очевидної: у нескінченному порожньому просторі із часом відбувається рух мирів. Процеси у Всесвіті можуть бути дуже складними, різноманітними й заплутаними. Але якими би складними вони не були, це ніяк не впливає на нескінченну сцену - простір і на незмінний потік часу. По И. Ньютонові, ні на простір, ні на час ніяк не можна вплинути, тому вони й називаються абсолютними. Незмінність перебігу часу він підкреслює такими словами: “Всі рухи можуть прискоряться й уповільнюватися, плин абсолютного часу змінюватися не може. Тривалість і тривалість існування речей та сама, чи швидкі рухи (по яких виміряється час), чи повільні або їх зовсім немає.”

Описані погляди Ньютона дуже точно характеризують подання фізичної картини миру того часу

Pages: 1 2

Збережи - » Природознавство як система наукових знань про природу . З'явився готовий твір.

Природознавство як система наукових знань про природу

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.