Принцип і порядок використання підрозділів у бої | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Принцип і порядок використання підрозділів у бої

Особливості бойового використання батальйонних тактичних груп. Із прийняттям концепції “повітряно-наземна операція” (бій) з’явилися деякі особливості в питаннях бойового використання бт. гр. Основна увага передбачається приділяти захопленню й утриманню ініціативи, веденню бойових дій на значну глибину, маневру з метою нанесення поразки першому й наступному заслонам супротивника, організації ретельної розвідки й т.д. Настання є основним видом бойових дій, тому що в ході його можуть бути досягнуті рішучі цілячи по розгрому супротивника, захопленню важливих об’єктів і районів місцевості, дезорганізація систем керування військами й т.п.

Американські устави визначають 4 етапи наступальних дій: зближення із супротивником, властиво настання (може бути 2 способи - з ходу й завчасно підготовлене), розвиток успіху й переслідування. На перших двох етапах бт. гр. може діяти самостійно або в складі бригади, на інших - звичайно в складі бригади. Крім того, вона може вести розвідку боєм, здійснювати рейди в тил супротивника, наносити відвернені удари, виконувати демонстративні дії

Зближення має на меті досягти безпосереднього зіткнення із супротивником або відновити його. Уважається, що цей етап наступальних дій буде характеризуватися стрімкістю, відсутністю достатніх даних про супротивника й включати швидке висування підрозділів у похідних порядках і їхнє розгортання для настання

Бойовий порядок бт. гр. у цих умовах будується, як правило, у колону з виділенням сильного головного (а при необхідності бічної й тилового) бойової охорони. У його склад звичайно виділяється розвідувальний взвод, посилений танковим взводом. Видалення бойової охорони від головних сил до 4км, що, дозволить командирові вчасно оцінити обстановку, прийняти рішення й розгорнути головні сили поза зоною їхньої поразки вогневими засобами

Настання з ходу є основним способом бойових дій у сучасних умовах і може вестися на що висувається або обороняється на слабко підготовлених позиціях супротивника. У першому випадку бойові дії класифікуються як зустрічні, у якому протиборчі сторони будуть вирішувати свої завдання настанням. У другому випадку настання має ряд особливостей, які можуть вплинути на побудову бойового порядку й послідовність знищення вогневих засобів і живої сили супротивника” Уважається, що поспішно перейшли до оборони його підрозділу зможуть протягом 1 години організувати ефективну систему вогню, і в першу чергу протитанкового, зробити установку протитанкових мінних полів на танкоопасних напрямках і розгорнути систему керування. Тому першорядним завданням наступаючих є придушення протитанкових засобів супротивника. Для її виконання можуть залучатися протитанкова рота, що підтримують артилерійські підрозділи й вертольоти вогневої підтримки. Бойовий порядок бт. гр. у цьому випадку може будуватися в один ешелон, що включає сковуючу групу й підрозділи, що роблять обхід. У резерв виділяється до мотопіхотного (танкового) взводу. Піхота атакує супротивника звичайно в пішому порядку за танками на видаленні до 300м. Бойові машини піхоти просуваються за атакуючою піхотою (дистанція до 400м) або роблять обхід (маневрена група БМП) оборонних позицій супротивника з метою виходу його втил.

Завчасно підготовлене настання бт. гр., проводиться, як правило, у складі бригади на супротивника, оборона якого обладнана в інженерному відношенні й насичена вогневими й протитанковими засобами. Підготовка такої оборони може займати 12 годин і більше. Організація такого способу наступальних дій проводиться звичайно в три етапи: ізоляція супротивника на ділянці прориву, прорив і знищення супротивника, що обороняється, розвиток успіху. На першому передбачається нанести поразки вогневим засобам і живій силі супротивника з використанням штатних, доданих і підтримуючих вогневих засобів на наміченій ділянці прориву й прилягаючих ділянок, а також у глибині, щоб виключити можливість перегрупування його підрозділів на напрямок зосередження основних зусиль батальйонної тактичної групи. Для введення супротивника в оману щодо напрямку головного удару можуть атаковиваться сусідні з ділянкою прориву оборонні позиції. На другому етапі основна увага приділяється визначенню найбільш слабких місць в обороні супротивника й ізоляції ділянки, де намечается здійснити прорив, проробленню проходів у мінних полях і загородженнях або пошуку обходів, а також проведенню інших заходів, що забезпечують батальйонній тактичній групі прорив наміченої ділянки оборони і його розширення в глибину й у сторони флангу. Третій етап полягає в оволодінні окремими об’єктами в глибині оборони супротивника, у порушенні системи його тилового забезпечення й знищення резервів

Розвиток успіху й переслідування є такими етапами ведення наступальних дій, які здійснюються з метою завершити знищення вогневих засобів і живої сили супротивника, порушити систему його тилового забезпечення, захопити ключові ділянки місцевості й досягти високого темпу настання. Розглядається два варіанти атаки переднього краю супротивника: нанесення удару на одному напрямку й нанесення ударів на двох і більше збіжних напрямках. При цьому атака може проводитися в пішому порядку за підтримкою танків і бойових машин піхоти або з використанням змішаного бойового порядку (у такій послідовності: танки, піхота, БМП або піхота, танки, БМП).

Для надійного керування й організації керування й організації взаємодіючи із сусідніми підрозділами батальйонній тактичній групі при постановці бойового завдання вказується об’єкт атаки, розмежувальні лінії, смуга й напрямок настання (вихідний район або рубіж для настання, рубіж атаки

Обсяг атаки ( 1-2) батальйонній тактичній групі може призначатися на видаленні до 10км від переднього краю. Американські фахівці в поняття “обсяг” вкладають знищення живої сили й вогневих засобів супротивника, захоплення й утримання вигідної ділянки місцевості в глибині оборони супротивника

Вихідний рубіж для настання призначений для координації часу початку настання. Він повинен визначатися по видимих орієнтирах на місцевості бути, як правило, перпендикулярним до основного напрямків настання й перебувати поза досяжністю вогню протитанкових средотв супротивника й вогневих засобів, що ведуть вогонь прямим наведенням. Вихідний рубіж для настання батальйонної тактичної групи вказує командир бригади

Рубіж атаки призначається підрозділам бт. гр. для узгодження дій, що входять у її склад сил і засобів. При настанні в пішому порядку він вибирається якнайближче до переднього краю оборони супротивника, а в деяких випадках може збігатися з вихідним рубежем для настання (при атаці на БМП).

Основними формами маневру, застосовуваними підрозділами бт. гр. у настанні є охоплення, прорив і фронтальне настання

Велика увага приділяється веденню наступальних дій уночі, які повинні вестися з такою ж інтенсивністю, як і вдень. Передбачається широко використовувати метод просочування невеликих мобільних груп піхоти через бойові порядки обороняющихся з наступним збором їх у призначеному районі, що перебуває на видаленні 2-зкм від переднього краю. Бойові завдання підрозділам ставляться на меншу глибину з таким розрахунком, щоб до світанку вони були виконані, а підрозділи могли перегрупуватися й закріпитися на захоплених рубежах

Оборона - вид бойових дій, до якого війська, як правило, переходять вимушено з метою зриву настання супротивника, виграшу часу, зосередження сил на вибраному напрямку, установлення контролю над важливими ділянками місцевості, виснаження супротивника перед переходом у настання й утримання важливих у тактичному відношенні районів

Американські устави не передбачають єдиного способу ведення оборонних дій, в одному випадку це може бути позиційна оборона, що веде винятково для втримання певних ділянок місцевості. Основний спосіб її ведення - вогонь із займаних позицій. В іншому випадку це мобільна оборона, основу якої становить маневр силами й засобами з метою порушити бойові порядки й знищити наступаючого супротивника. Перевага елементів того або іншого виду в кожному конкретному випадку залежить від бойового завдання, складу наявних сил і засобів, їхньої боєздатності й умов місцевості

Батальйонна тактична група веде оборонні бойові дії, як правило, у складі бригади. В окремих випадках вона може оборонятися й самостійно (на другорядних напрямках, у горах, пустелі й т.д.).

Pages: 1 2

Збережи - » Принцип і порядок використання підрозділів у бої . З'явився готовий твір.

Принцип і порядок використання підрозділів у бої

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.