Премії військовослужбовцем за особистий внесок і досягнуті результати в бойовій підготовці | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Премії військовослужбовцем за особистий внесок і досягнуті результати в бойовій підготовці

Курсантам і слухачам, виконуючим обов’язки командирів і заступників командирів навчальних взводів, старшин навчальних рот (батарей), курсів (факультетів) і командирів навчальних груп, відділень, сумлінно виконуючим покладені на них відповідними уставами, положеннями, наставляннями й інструкціями обов’язку, премія може встановлюватися в максимальних розмірах (тобто 3 ОДС або 1, 5 ОДС ) за умови успішного навчання

Премія виплачується щокварталу в розмірі 1/4 річної премії (75 % місячного окладу грошового змісту) у квітні, липні, жовтні, за IV квартал у грудні на підставі наказу командира військової частини

Премія обчислюється від окладу по військовому званню й окладу по військовій посаді, збільшеного на 25 % за службу у ВР РФ, але без підвищення за службу у віддалених і з важкими кліматичними умовами місцевостях, одержуваних військовослужбовцями на перше число місяця, що випливає за минулим кварталом, а за IV квартал – на 1 грудня календарного року

Командири військових частин мають право зменшувати військовослужбовцем розмір премії або позбавляти премії повністю за недогляди по службі, у навчанні й порушення військової дисципліни, про що оголошується в наказі командира військової частини із вказівкою конкретних причин

Рішення про виплату премії, позбавленні або зменшенні розміру премії приймається командиром частини на підставі представлених по команді наприкінці першого, другого й третього кварталів і наприкінці листопада рапортів командирів (начальників) із клопотаннями про виплату премії підпорядкованим військовослужбовцям. У рапортах із клопотаннями про зменшення або позбавлення премії військовослужбовця ними вказуються конкретні причини, що послужили підставою для такого клопотання. Військовослужбовцем, що прослужив і фактично исполняли посади неповний відповідний квартал премія обчислюється за період від дня вступу, або по день здачі справ і посади включно шляхом розподілу повної суми премії за квартал на 90 днів і множення отриманої суми на фактичні календарні дні виконання військової посади у відповідному кварталі

Курсантам і слухачам військово-навчальних закладів вирахування суми премії виходячи із установлених розмірів виробляється в зазначеному вище порядку від дня зарахування на навчання, але не раніше початку навчального року й по день підписання наказу про закінчення військово-навчального закладу, а для курсантів і не офіцерських звань, що мають у період навчання, слухачів - по день підписання наказу про присвоєння офіцерського звання

Військовослужбовцем, що убуває з військової частини у зв’язку з переміщенням по службі, звільненим з військової служби, виплата премії виробляється при убуванні на підставі наказу командира військової частини

Виплата їм премії по новому місцю служби (у військовому комісаріаті) за період військової служби у військовій частині, з якої вони убули, не виробляється

Виплата премії не виробляється :

 • солдатам і сержантам, що проходять військову службу по заклику;
 • курсантам і не мають офіцерського звання слухачам военно навчальних закладів до висновку контракту;
 • курсантам шкіл прапорщиків, мічманів, техніків, навчальних частин і підрозділів, курсів, навчальних загонів і навчальних центрів;
 • військовослужбовцем за період знаходження в розпорядженні відповідних командирів і начальників (крім військовослужбовців, тимчасово виконуючі вакантні посади, а також виконуючі завдання в умовах надзвичайного стану й при збройних конфліктах);
 • військовослужбовцем, що не виполнили (без поважних причин) нормативи по фізичній підготовці, контрольних стрілянин і т.д. , що не сдали заліки по дисциплінах, передбаченими тематичними планами командирської (професійної) підготовки за підсумками відповідного періоду навчання й інспекторських перевірок;
 • військовослужбовцем, що має на перше число місяця, що випливає за минулим кварталом, неясне дисциплінарні санкції;
 • військовослужбовцем, що проходить військову службу на підприємствах і в організаціях МО РФ, на яких діють системи преміювання за основні результати виробничо-господарської діяльності, а також у польових установах банку;
 • військовослужбовцем, спрямованим за кордон для надання технічної допомоги й виконання інших обов’язків, яким виплачуються оклади в іноземній валюті й грошове постачання в російських рублях по встановлених нормах;

Військовослужбовцем, що звільняється з військової служби за невиконання умов контракту, за здійснення провини, що ганьбить честь військовослужбовця, у зв’язку із призначенням карного покарання у вигляді позбавлення волі й у зв’язку з позбавленням військового звання

У випадку смерті військовослужбовця, премія, обчислена в зазначеному вище порядку пропорційно прослуженному часу у відповідному кварталі, виплачується разом з ним членам, що проживали, сім’ї, а також особам, що перебували на втриманні померлого

IX. Розміри й порядок виплати надбавки за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю.

Військовослужбовцем (у т.ч. минаючу військову службу по заклику), допущеним до державної таємниці на постійній основі, виплачується щомісячна процентна надбавка до окладу по військовій посаді за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю, залежно від ступеня таємності відомостей, до яких вони мають допуск, у наступних розмірах:

а) 25 % – за роботу з відомостями, що мають ступінь таємності “Особливої важливості”;

б) 20 % – за роботу з відомостями, що мають ступінь таємності ”Абсолютно секретно”;

в) 10 % – за роботу з відомостями, що мають ступінь таємності “Секретно”.

Процентна надбавка обчислюється з окладу по військовій посаді без збільшення на 25 % за службу у ВР РФ і без підвищення за службу у віддалених і з важкими кліматичними умовами місцевостях

Надбавка виплачується на підставі наказу командира військової частини, а йому - наказу вищестоящого командира, що видається, як правило, перед початком навчального року, але не рідше 1 рази в рік. У наказі вказується розмір надбавки, військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, займана посада, а також номер, число місяця й рік допуску до відомостей, що становлять державну таємницю

Підставою для включення в наказ командира військової частини військовослужбовця є:

 • оформлений у встановленому порядку за відповідною формою допуск до відомостей, що становлять державну таємницю;
 • постійна робота з відомостями, що становлять державну таємницю, у силу своїх посадових (функціональних) обов’язків відповідно до допуску;
 • призначення на посаду, включену в номенклатуру (перелік) посад працівників, що підлягають оформленню на допуск до особливо важливих, зовсім секретним або секретним відомостям відповідно до наказу МО 1990 року № 010;
 • наказу про вступ у виконання посади

Виплата надбавки не припиняється в період знаходження військовослужбовців у відрядженнях, на лікуванні, на навчанні, у відпустках, за винятком установлених законодавством і іншими нормативними правовими актами РФ випадків, коли при збереженні місця служби не виробляється виплата окладів по військовій посаді (наприклад, відпустка по догляду за дитиною).

Надбавка виплачується від дня вступу у виконання посади, але не раніше дня підписання відповідного наказу

Виплата надбавки припиняється від дня видання відповідного наказу командира військової частини, у якому вказується підстава для припинення виплати надбавки (позбавлення допуску, звільнення від роботи на постійній основі з відомостями відповідного ступеня таємності, звільнення від займаної посади).

Надбавка за стаж роботи в структурних підрозділах по захисту державної таємниці, якщо її розмір перевищує розмір процентної надбавки за вислугу років. Тому ця надбавка військовослужбовцем виплачуватися не може, оскільки вона нижче надбавки за вислугу літ

Pages: 1 2 3

Збережи - » Премії військовослужбовцем за особистий внесок і досягнуті результати в бойовій підготовці . З'явився готовий твір.

Премії військовослужбовцем за особистий внесок і досягнуті результати в бойовій підготовці

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.