Правова статистика | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Правова статистика

Правова статистика вивчає різного роду злочину й правопорушення, такі як бандитизм, пограбування, зґвалтування, проституція, наркоманія, алкоголізм, корупція, а так само порушення морально-етичних норм. Правова статистика вивчає не тільки негативні явища, але й позитивні, які характеризують моральний вигляд людей. Вона становить істотну частину соціальної статистики, тому вона містить показники, за допомогою яких проводиться глибокий і всебічний аналіз взаємозв’язку злочинності із соціальними змінами встране.

Правова статистика широко використовується при прийнятті урядових рішень по вдосконалюванню керування державою й може відбивати, чи відповідає вона чинним законам і правилам при плануванні різного роду соціальних заходів і аналізі внутрішньої політики держави. Також дані правової статистики дозволяють урядовим органам не тільки більш результативно боротися зі злочинністю й ефективно попереджати неї, але й цілеспрямовано проводити виховну роботу снаселением.

Крім того, розроблювальна статистична інформація сприяє поліпшенню організації спостереження й контролю з боку відповідних вищестоящих адміністративних органів за роботою міліції (поліції) і судів по запобіганню різного роду злочинів, дає можливість планувати заходу щодо боротьби зі злочинністю. Внаслідок идеологизации науки розвиток правової статистики було утруднено. Правова статистика розглядалася як “одна з форм суспільної свідомості, що представляє собою сукупність принципів і норм поводження, що охоплюють відносини людей друг до друга й до суспільства”.

Було уведене поняття “комуністичної моральності”, в основі якої лежав “марксистський світогляд”. Цей світогляд заперечувало те, що при соціалістичному способі життя можливі такі явища, як самогубство, проституція, наркоманія, клеветничество й багато інші

Кілька напрямків правової статистики не розглядалася, існувала й інша проблема - перекручування дійсних даних. Це було зв’язано й внаслідок не доконаної системи реєстрації, і внаслідок несвоєчасності подання в органи внутрішніх справ відомостей про доконані в країні злочинах, і внаслідок зацікавленості державних органів у прихованні, а, отже, у перекручуванні частини інформації, і внаслідок цілого ряду інших причин

У нашій країні після 1986 року відбулися значні зміни, що дозволили вільно розвиватися даному напрямку науки. До нього стали проявляти підвищений інтерес не тільки фахівці, але й державні органи, розуміючи, що при його допомозі можливо вирішити ряд соціально-політичних проблем розвитку нашого суспільства

Аналіз даних карної статистики будується на використанні цілого ряду статистичних показників, що виражаються у формі абсолютних, відносних, середніх величин, показників рядів динаміки. Абсолютні величини мають найбільш широке поширення: це чисельність осіб, що володіють тими або іншими моральними рисами, число порушників закону й т. д.

Крім традиційних видів відносних величин, у карній статистиці використовуються й деякі специфічні показники, наприклад коефіцієнт половозрастних груп населення. Аналогічна форма показника може бути використана й для дослідження поширеності прогресивних починань. Середні величини частіше використовуються в аналізі соціальних аномалій і правопорушень. Це показники середніх строків розслідувань, середнього віку порушників закону, середнього строку позбавлення волі по видах злочинів і др.

Показники динаміки, обчислюються для оцінки, швидкості зміни показників морального стану населення в часі. У силу переваги в карній статистиці атрибутивних ознак істотного значення набувають різні непараметричні методи перевірки гіпотез і непараметричні показники тісноти зв’язку

Високе значення в правовій статистиці є дослідження впливів соціальних, економічних, демографічних факторів на моральний вигляд людей, вивчень умов у яких відбувається формування як негативних, так і позитивних явищ, вивчення процесів формування моральних стереотипів у суспільстві. Коло джерел інформації карної статистики обмежений у порівнянні з іншими напрямками соціальної статистики. Це пов’язане з тим, що питанням карної статистики довгий час не приділявся належної уваги в теорії й практиці, а так само тим, що багато характеристик морального вигляду досить складно виразити за допомогою кількісних оцінок

Разом з тим тут можна використовувати й статистичну звітність правоохоронних органів, даних Всесоюзних переписів населення, статистики бюджетів, використовуються результати опитувань суспільної думки. Особливе місце по цінності інформації про моральний вигляд громадян займають дані конкретних соціологічних досліджень

Він відзначає, що нерідко через недосконалість системи реєстрації виникає кількаразове дублювання, наприклад: “Якщо кримінальна справа була порушена й по ньому кінчене розслідування, а потім із твердженням висновку направленно в суд, де було б розглянуте по суті, то на різних етапах свого руху воно кількаразово проходило реєстрацію в різних правоохоронних органах”.

Також він підкреслює, що деякі правоохоронні органи прямо або побічно зацікавлені в прихованні певної частини інформації, що надходить до них. Карпухин виділяє проблему суперечливості публикуемих даних. Це він пояснює тим, що “дані бралися з різних джерел і давалися у відсотковому відношенні друг до друга без загального, єдиного показника, виражали кінцевий результат діяльності різних правоохоронних органів. Наприклад, згідно повідомлення колишнього міністра внутрішніх справ СРСР Власова А.В., в 1987 році осіб із установленим діагнозом “наркоманія” було 52 тис., а в іншому джерелі називалася цифра 46 тис.” Він робить висновок, що “сформована на той час система реєстрації й обліку доконаних у стані злочинів і їхніх осіб, що зробили, недостатньо доконані, має потребу у відшуканні нових суб’єктів і порядку реєстрації, а також у встановленні єдиного джерела даних про моральну статистику”.

Вихід з положення, що створилося, він бачив у тім, що первісним органом реєстрації вступник інформації про всі злочини буде такий суб’єкт, який би перебував у самій системі правоохоронних органів з безпосереднім підпорядкуванням Міністерству Юстиції СРСР. “Такий суб’єкт буде повністю незалежний від органів попереднього розслідування, прокуратури й судна”.

Карпухин відзначав, що “статистика злочинності повинна стати частиною державної статистики”.

М.Волков у статті “Що нам показує статистика злочинності” підкреслював, що в правовій статистиці найчастіше використовуються абсолютні показники й темпи росту (або приросту), рідше - відносні: ” інтенсивність-кількість злочинів або осіб, їх що зробили, що доводяться на 100 тис. чоловік, що більш рельєфно показує складну картину”. Також він надає великого значення обліку половозрастной структури населення

Як мені здається, необхідно відзначити те, що при подоланні вищезгаданих негативних явищ у правовій статистиці необхідно враховувати досвід фахівців інших країн, застосовувати їхні методи, розробки й підходи

У результаті злочинів загинуло в 1990 році 72 тис. чоловік проти 66,6 тис. в 1989 році. За 1990 рік збільшилося число учасників групових злочинів з 382,2 тис. до 421,2 тис., або на 7,9% .Групами відбувся кожний п’ятий злочин, третина зґвалтувань, розкрадань вогнепальної зброї й боєприпасів, грабежів, крадіжок, викрадень автотранспортних засобів, половина розбійних нападів

На ґрунті пияцтва частіше, ніж інші злочини, відбуваються вбивства, тяжкі тілесні ушкодження, зґвалтування, розбійні напади, хуліганства й склали 60% -70% . У стані наркотичного порушення зроблено 3,2 тис. злочинів, що на 19,1% більше, ніж в 1989 році. Більше високі темпи росту були в Грузії (в 1,5 разів), у Таджикистані й у нас на Україні (в 1,3 рази). Кожний шостий совершивший злочин у стані наркотичного порушення неповнолітній. У країні росла насильницька злочинність. Біля половини засуджених за навмисне вбивство й нанесення тяжких тілесних ушкоджень особи у віці 30-49 років. Зґвалтування відбувається у віці до 30 років (84%), з них кожний третій неповнолітній. Серед засуджених за зазначені злочини, незняту й непогашену судимість кожний четвертий (в1989 році кожний п’ятий) був засуджений за цей же злочин, а число рецидивістів, що мали три й більше судимості, виросло на17,7%.

Pages: 1 2 3

Збережи - » Правова статистика . З'явився готовий твір.

Правова статистика

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.