Правова природа звільнення від кримінальної відповідальності й покарання | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Правова природа звільнення від кримінальної відповідальності й покарання

Тому, з одного боку, теоретичне рішення питання про поняття, сутність і зміст кримінальної відповідальності служить базою для рішення питань про природу звільнення від її. З іншого боку, законодавче рішення питань звільнення від кримінальної відповідальності - той матеріал, опираючись на який ми можемо з’ясувати думку законодавця про зміст кримінальної відповідальності, стадіях її реалізації

Утрудняє процес виявлення правової природи звільнення від кримінальної відповідальності відсутність єдиної точки зору на питання про кримінальну відповідальність і її сутності

Існують дві основні тенденції рішення даного питання. Прихильники першої позиції вирішують проблему в ключі ототожнення кримінальної відповідальності з покаранням і, відповідно, звільнення від кримінальної відповідальності зі звільненням від покарання. Друга ж позиція має у своїй основі поняття кримінальної відповідальності як і інших невигідних наслідків, установлених законом для особи, що совершили злочин. А звільнення від кримінальної відповідальності не зводиться до звільнення від покарання й вклчает у себе звільнення від інших невигідних наслідків, таких, наприклад, як осуд

Існує безліч прихильників як однієї, так і інший точок зору. Такі вчені як, Карпушин, Курляндский уважають, що “кримінальна відповідальність - обов’язок винного понести всі встановлені законом невигідні наслідки доконаного злочину”. Інші ж ( Алексєєв, Корнеева, Гальперин) дотримуються іншого формулювання - кримінальна відповідальність - претерпевание покарання

Я ж дотримуюся першої точки зору . Тобто я вважаю, що кримінальна відповідальність не обмежується тільки претерпеванием покарання

Поясню свою позицію

По-перше, якщо прийняти іншу точку зору, то прийде визнати, що в карному законі розрізняються поняття звільнення від кримінальної відповідальності й звільнення від покарання й дане розходження не обґрунтоване

По-друге, варто тоді визнати, що не має значення, на якому етапі відбувається звільнення від карної отвественности. Однак, виходячи з карного й карно-процесуального законів, є підстави затверджувати, що правове значення й правові наслідки аж ніяк не однакові при звільненні від кримінальної відповідальності до залучення особи в якості обвинувачуваного, після залучення в якості обвинувачуваного, до суду або в суді до винесення обвинувального вироку, звільненні засудженого від відбування покарання при винесенні обвинувального вироку, звільненні від подальшого відбування покарання. Обсяг примусових мір, застосовуваних у всіх цих випадках до особи, різний

У третіх, звільнення від притерпевания покарання можливо лише в тому випадку, якщо особа вже перетерплює його, якщо покарання вже застосовується, виконується. Тобто, у такому випадку мовлення повинна йти про факти, коли засуджений до позбавлення волі, наприклад, уже позбавлений її.

Тобто, звільнення від кримінальної відповідальності, на мою думку, це не звільнення від претерпевания покарання, а звільнення від обов’язку притерпеть покарання

Можна заперечити, що винний не притягнутий до кримінальної відповідальності не несе ніяких невигідних наслідків, крім, хіба що, страху перед можливою розплатою. І що дане положення речей підриває саме значення обов’язку відповідати за злочин

Однак, здається, що даний обов’язок не повинна розглядатися в нестандартному варіанті, коли винний іде від правосуддя. Взагалі ж даний обов’язок у нормальному варіанті перетворюється в претерпевание покарання. І цей процес і є не що інше, як розвиток і реалізація обов’язку перетерпіти покарання

Таким чином, обов’язок відповідати за вчинене повинна бути реалізована й для цього діють органи правосуддя. А те, що найчастіше вони не залучають злочинця до відповідальності підриває авторитет даних органів, але не карного закону

Тепер мені хотілося б розглянути що означає поняття “звільнення від відповідальності”.

Поняття “звільнити” має на увазі, що вже имеюются якого-небудь обмеження

Звільнення від кримінальної відповідальності застосовно лише до особи совершившему злочин і зобов’язаному відповідати за це. Відповідно, звільнення від обов’язків означає, що з особи сниматся такі обов’язки, котроие на ньому лежали. Відповідальність означає обов’язок, необхідність відповідати за що -або.

Якщо особа не зобов’язана відповідати, то воно не має потреби у звільненні від відповідальності. Якщо особа не зробила злочинних діянь, то його нема чого звільняти від кримінальної відповідальності. У цьому випадку вірніше говорити,що “особа не підлягає кримінальній відповідальності”. Відповідно, особа , що зробила злочин, підлягає кримінальній відповідальності, а не зробило - не підлягає

Те, що для того, щоб звільнити особу від кримінальної відповідальності потрібно спочатку встановити в діяннях особи склад злочину, підкреслюють Филимонов, Курляндский, Карпушин, Келина.

Так, Филимонов В.Д. говорить: “Існування в нашім законодавстві різноманітних видів овобождения від кримінальної відповідальності зовсім не позначає, що у випадку застосування хоча б деяких з них відсутні підстави кримінальної відповідальності. Навпроти, їхнє існування є доказом, що такі підстави були. Якби не було підстав для залучення до кримінальної відповідальності, сама би постановка питання про звільнення від цієї відповідальності була б немислимою. Адже не ставимо ж ми питання про звільнення від кримінальної відповідальності при необхідній обороні або гострій потребі, не ставимо тому, що в цих випадках немає підстав кримінальної відповідальності, або , інакше кажучи, складу злочину”.

У зв’язку з вищерозглянутими нюансами можна вивчити ряд статей Кримінального кодексу РФ і виявити, що формулювання в ряді статей не зовсім коректні. Наприклад, у статті 48 “Давнина залучення до кримінальної відповідальності” сказане про те, що особа “не може бути притягнуте до кримінальної відповідальності, якщо від дня здійснення їм злочину минули наступні строки:…”. Але особа вже вчинила злочин ,тому вірніше говорити про звільнення від кримінальної відповідальності. А також, якщо обставина витікання строків з’ясується під час судового засідання, особа буде звільнено від покарання, але не від карної ответственноси. Поосему все перераховане вище варто сформулювати як ” звільнення від кримінальної відповідальності й покарання”.

Викладена мною позиція підтверджується постановою Пленуму Верховного Суду СРСР від 31 липня 1962 р. ” Про судову практику по справах про взяточнистве”. У даній постанові говориться:”Звільнення хабародавця від кримінальної відповідальності за мотивами вимагання в нього чи хабара добровільної заяви про те, що трапилося, не означає відсутності в діях цієї особи ознак злочину. Тому хабародавець не може визнаватися потерпілої й не вправі претендувати на повернення йому цінностей, переданих у вигляді хабара” (”Збірник постанов Пленуму Вреховного Суду СРСР, 1924-1970″).

Отже, наявність у діях особи ознак складу злочину не означає ще, що ця особа у всіх випадках повинне нести карну відповідальність із застосуванням покарання. Якщо діяння або особа, що його зробило, втрачають за якимись причинами суспільну небезпеку вчасно розслідування або розгляду справи в суді,або ж небезпека винного виявиться незначної й він може бути перевихований без застосування мерла карного покарання, російське карне право допускає можливість у встановленому законом порядку звільнити особу або від кримінальної відповідальності, або від покарання. Також допускається можливість звільнення від відбування деяких видів покарання ,якщо до повного від’їзду призначеного судом покарання особа доведе своє виправлення

Якщо розглянути всі передбачені законом підстави звільнення від кримінальної відповідальності й покарання по стадіях, те можна їх класифікувати в наступному порядку:

1. Особа повністю звільняється від кримінальної відповідальності до залучення в якості обвинувачуваного

У цьому випадку винний практично не несе ніяких негативних наслідків свого злочину

Pages: 1 2 3

Збережи - » Правова природа звільнення від кримінальної відповідальності й покарання . З'явився готовий твір.

Правова природа звільнення від кримінальної відповідальності й покарання

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.