Позакласна робота з іноземної мови | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Позакласна робота з іноземної мови

Позакласну роботу з іноземної мови можна визначити, як систему неоднорідних за змістом, призначенням та методикою проведення освітньо-виховних заходів, що виходять за межі обов’язкових навчальних програм. Позакласна робота з ІМ вирішує такі завдання:

- удосконалення знань, навичок і вмінь, набутих на уроках ІМ;

- розширення світогляду учнів;

- розвиток їх творчих здібностей, самостійності, естетичних смаків;

- виховання любові та поваги до людей свого рідного краю та країни, мова якої вивчається.

Важливим фактором успішного виконання цих завдань є врахування психолого-педагогічних особливостей навчання ІМ на різних ступенях.

Позакласна робота базується на володінні учнями навичками та вміннями, набутими на уроках ІМ, тому дуже важливим є те, щоб учні якнайповніше використовували ці навички та вміння під час позакласного заходу.

Розрізняють три форми позакласної роботи: індивідуальні, групові та масові.

За змістом можна виділити такі форми позакласної роботи з ІМ: 1) змагальні, 2) засоби масової інформації, 3) культурно-масові, 4) політико-масові.

Збережи - » Позакласна робота з іноземної мови . З'явився готовий твір.

Позакласна робота з іноземної мови

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.