Повітряний флот | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Повітряний флот

Я хочу розповісти про тім часі, коли ще існував Радянський Союз, коли була Комуністична партія, коли наша країна вийшла на вирішальний етап будівництва розвиненого соціалізму. За період з 1945 по 1955 рік цивільний повітряний флот СРСР досяг значних успіхів. Випробувані й загартовані у важкі роки Великої Вітчизняної війни, натхненні історичною перемогою нашого народу над ворогом, радянські авіатори активно включилися в роботу по відбудові народного господарства, розгорнули боротьбу за виконання й перевиконання планових завдань, забезпечили прискорене відновлення й подальший розвиток цивільної авіації. У цей час були вжиті заходи, спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази Аерофлоту, удосконалювання ремонту й обслуговування авиатехники, підвищення регулярності й безпеки польотів

В аеропортах широко впроваджувалися нові радіо- і светотехнические системи посадки, літаки оснащувалися більше доконаним устаткуванням. На внутрішні й міжнародні повітряні лінії вийшли нові вітчизняні літаки. Зросла кількість рейсів, виконуваних у нічний час і в складні метеорологічні умовах

Швидкими темпами розвивалася авіація спеціального застосування. Авіапрацівники внесли гідний вклад у розвиток сільського й лісового господарства, обслуговування великих промислових об’єктів, освоєння Арктики й Антарктиди. Авіація грала все більшу роль у медичній допомозі населенню

Комуністична парія й Радянська держава, що визначили основні напрямки розвитку цивільного повітряного флоту, створювали необхідні умови для перетворення його в передову галузь народного господарства

Неухильно продовжувало зміцнювати всебічна співдружність країн соціалізму. Уміло використовуючи переваги світової соціалістичної системи й координуючи свої народногосподарські плани, країни-члени СеВ нарощували темпи росту промислового й сільськогосподарського виробництва, розширювали всебічне співробітництво, у тому числі в галузі економіки й транспорту

В умовах зростаючої агресивності провідних імперіалістичних держав, у першу чергу США, Радянська держава розгорнули енергійну й цілеспрямовану боротьбу за ослаблення міжнародної напруженості. Опираючись на братню підтримку соціалістичних держав, міжнародного робітничого класу, усього прогресивного людства, СРСР почав цілий ряд важливих кроків для зміцнення миру. Завдяки послідовному проведенню нашою країною політики мирного співіснування держав з різним соціальним ладом були усунуті вогнища військової пожежі, що роздмухується імперіалістами в Азії й на Близькому Сході, пересічені вилазки агресивних сил проти Угорської Народної Республіки. Світова соціалістична система ставала вирішальним фактором суспільного розвитку. Країни соціалізму усе більше розширювали взаємовигідні торговельні відносини

Велике принципове значення мало створення в нашій країні атомної й термоядерної зброї, освоєння виробництва міжконтинентальних ракет, що забезпечили надійний захист мирної праці народів країн соціалістичної співдружності, збереження й зміцнення загального миру. Ці досягнення наочно свідчили про високий рівень радянської науки й техніки, розвитий промисловості, здатних у короткий термін вирішувати самі складні проблеми

У лютому 1956 року відбувся XX з’їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. «Головні завдання шостого п’ятирічного плану полягали в тому, щоб на базі переважного розвитку важкої промисловості, безперервного технічного прогресу й підвищення продуктивності праці забезпечити подальший ріст всіх галузей народного господарства, здійснити розширення сільськогосподарського виробництва й на цій основі домогтися подальшого підйому матеріального добробуту й культурного рівня народу» . У директивах з’їзду по шостому п’ятирічному плані розвитку народного господарства СРСР на 1956-1960 роки перед повітряним транспортом ставилися відповідальні завдання: «Збільшити за п’ятиліття вантажообіг у два рази й обсяг пасажирських перевезень приблизно в 3,8 рази. Впровадити в експлуатацію на магістральних повітряних лініях швидкісні багатомісні пасажирські літаки. Реконструювати основні аеропорти на магістральних повітряних лініях» .

Для рішення завдань, необхідно було забезпечити середньорічний приріст вантажообігу на 25,5 відсотка, а перевезення пасажирів на 30 відсотків

Такі високі темпи могли бути досягнуті лише шляхом значного підвищення продуктивності праці на основі подальшого технічного прогресу й, насамперед, широкого впровадження реактивної техніки, комплексній механізації й автоматизації виробництва, впровадження нового обладнання й передовой технології

Першим літаком, що по Директивах XX з’їзду КПРС впроваджувався в експлуатацію на магістральних повітряних лініях, був реактивний літак Ту-104. Його вихід на траси вимагав корінної перебудови роботи практично всіх служб, якісних змін в експлуатації літаків, двигунів і наземного встаткування, розробки й застосування нових форм і методів праці на авіапідприємствах

Ще в період експлуатаційних випробувань літака Ту-104 минулого навчені літні екіпажі, інженерний склад і технічні бригади по обслуговуванню цього літака. Фахівці Аерофлоту разом з конструкторами розробили всю необхідну технічну-льотно-технічну документацію

У зв’язку з майбутнім масовим надходженням в Аерофлот реактивних літаків з особового складу цехів лінійних експлуатаційно-ремонтних майстерень у Внукові була укомплектована спеціальна технічна бригада, а в березні 1956 року створений перший підрозділ реактивних літаків. Перед початком регулярних польотів на Ту-104 Керування авіаційною-авіаційній-інженерно-авіаційної служба ГУГВФ направило в аеропорти посадок (Омськ, Іркутськ) своїх провідних інженерів для перевірки підготовки служби до експлуатації реактивної техніки й надання практичної допомоги в обслуговуванні літаків

15 вересня 1956 року літак Ту-104 зробив перший регулярний рейс із пасажирами по трасі Москва-Іркутськ. Через 7 годин 10 мінут літного часу, переборовши з посадкою в Омську 4570 кілометрів, літак приземлився в Іркутську. Час у дорозі в порівнянні з польотом на поршневих літаках скоротилося майже втроє.

У тому ж році реактивні первістки стали літати на лініях Москва - Тбілісі, Москва - Ташкент, Москва - Хабаровськ

13 лютого 1958 року літак Ту-104 стартував у перший (технічний) рейс по авіалінії Москва - Владивосток - однієї із самих протяжних у нашій країні

Почавши регулярне перевезення пасажирів на реактивних літаках, Радянський Союз на два роки випередив США, Англію й інші західні країни по масовій експлуатації пасажирських турбореактивних літаків: американський реактивний літак «Боинг-707» і англійська «Комета-IV» вийшли на повітряні лінії тільки наприкінці 1958 року, а французький «Каравела» - в 1959 році

Нові багатомісні швидкісні повітряні кораблі Ту-104 швидко завоювали популярність серед населення, і обсяг пасажирських перевезень на них рік у рік зростав. Досвід освоєння нових реактивних літаків, накопичений у Московському керуванні транспортної авіації, був розповсюджений у Далекосхідних, Східно-Сибірських, Узбецьких і Грузинському територіальних керуваннях, які в 1957 році приступилися до експлуатації літаків Ту-104. У тому ж році підрозділу реактивних літаків були створені на авіапідприємствах Іркутська, Хабаровська, Ташкента, Києва. В 1958 році серед пілотів, першими освоивших експлуатацію літака Ту-104, було вже чимало «мільйонерів» .

У березні 1955 року було ухвалене рішення про створення нового магістрального турбогвинтового літака, призначеного для безпосадкових польотів на більші відстані. За короткий строк були розглянуті ескізний проект і макет літака Ту-114, створеного конструкторським бюро А. Н. Туполева, проведені заводські, державні й експлуатаційні випробування. На всіх етапах - від проектування до впровадження в експлуатацію літака Ту-114 - більшу роботу провів колектив наукових співробітників Госнии ЦПФ. Контроль за випробуваннями літака здійснювали провідні керування ГУГВФ - Керування літної служби, Керування інженерно-авіаційної служби й інші

Завдяки гарним аеродинамічним якостям, чотирьом турбогвинтовим двигунам НК-12МВ потужністю по 15 тисяч л. с., літак Ту-114 мав високі технічні-льотно-технічні характеристики - швидкість 800 км/год, дальність польоту 7000-8000 км і міг взяти на борт 120-170 пасажирів

Pages: 1 2

Збережи - » Повітряний флот . З'явився готовий твір.

Повітряний флот

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.