Постатейний розгляд підстав | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Постатейний розгляд підстав

У статті 50 Кримінального Кодексу втримується дві частини , одна йз яких передбачає звільнення від кримінальної відповідальності, а друга - звільнення від покарання. У першій частині ст.50 передбачається звільнення від кримінальної відповідальності в тих випадках, коли внаслідок зміни обстановки доконане особою діяння втратила характер суспільно небезпечного або особа, що зробила злочин, перестало бути суспільно небезпечним. Як з погляду загального, так і з погляду спеціального попередження залучення до кримінальної відповідальності й застосування покарання в подібних випадках є недоцільними

За загальним правилом, ч.1 ст.50 може застосовуватися лише у випадках здійснення менш небезпечних злочинів, причому особами, які вперше роблять злочин

Звільнення від кримінальної відповідальності по підставах, зазначеним у ч.1 ст.50, може вироблятися як органами наслідку,так і судом,однак практично звільнення в подовляющем більшості випадків виробляється вже в стадії попереднього наслідку

У другій частині ст.50 передбачається звільнення від покарання. Це може бути зроблено лише судом у тому випадку, коли особа, що зробила злочин, зізнається вчасно розгляду справи в суді утратившим суспільну небезпеку в силу наступного( після здійснення злочину ) бездоганного поводження й чесного відношення ктруду.

Про бездоганне поводження особи, що совершили в недалекому минулому злочин, можна говорити тоді, коли воно є з винної або будучи затриманим, щиросердно зізнається й кається у вчиненому, приймає всі міри до відшкодування збитку або ліквідації шкідливих наслідків, сприяє повному раскритиюю злочину й т.д.

Чесне відношення до праці не потрібно розуміти як обов’язкове перевиконання планів, норм і т.д. Мається на увазі прагнення особи трудитися відповідно до принципів суспільства. Таким чином, якщо особа сумлінно трудиться, але в силу низької трудової кваліфікації або стану здоров’я, фізичних недоліків не може дати високих показників у праці, це не може розглядатися як нечесне відношення до праці, не може ставити під сумнів його поводження

У відмінності від першої частини частина 2 ст.50 може застосовуватися в окремих випадках і при здійсненні досить небезпечних злочинів

Звичайно, коли мова йде про здійснення особою більш-менш небезпечного злочину, необхідно бути дуже обережним. Суд у цих випадках повинен не тільки переконатися в справді бездоганному й щирому поводженні особи після здійснення злочину, але й ретельно перевірити всі дані про особистість винного. Тільки при твердій упевненості, що особа дійсно втратила суспільну опсность і здатна виправдати довіру суду, можливе звільнення винного від покарання

Звільнення від кримінальної відповідальності з передачею винного на поруки(ст.52).

Від кримінальної відповідальності з передачею на поруки може бути звільнене особа, що зробив злочин, що не представляє великої суспільної небезпеки й не повлекшее за собою важких наслідків, якщо при цьому винний також не представляє великий суспільної небезпеки, щиросердно покаявся у вчиненому й про передачу даної особи на поруки клопоче колектив трудящих по місці його роботи, навчання або проживання

Про передачу на поруки при совершщении злочину може встати лише тоді, коли дане злочин не спричинило важких наслідків і коли сама особа, що зробила злочин, не представляє великий суспільної небезпеки, тобто не є особливо небезпечним рецидивістом або злісним порушником правопорядку

Особа, що зробила злочин, що представляє більшу суспільну небезпеку (особливо небезпечні державні злочин, бандитизм, навмисне вбивство, фальшивомонетничество…), або злочин, повлекшее тяжкі наслідки, не може бути передане на поруки, оскільки в подібних випадках винний, за загальним правилом, представляє підвищену суспільну небезпеку і його звільнення від кримінальної відповідальності суперечило б цілям як загального, так і спеціального попередження

У статті 52 Кримінального Кодексу втримується спеціальне застереження про те, що на поруки не може бути передане особа, що раніше була засуджена за здійснення навмисного злочину або вже передавалася на поруки

Обов’язковою умовою для передачі на поруки є також щире розкаяння винного у вчиненому, що свідчить про те, що особа глибоко усвідомила свою провину, зрозуміло неприпустимість свого поводження, що є, по суті справи, уже початком перевиховання винного

Для того, щоб винний у здійсненні злочину міг бути переданий на поруки всі розглянуті умови повинні бути на особу й у них сукупності

Звільнення від кримінальної відповідальності з передачею винного на поруки є умовним видом звільнення, тому що в цьому випадку особа протягом року повинне бути поставлене під контроль громадськості, що спостерігає за ним до повного виправлення

При цьому, якщо особа, узята на поруки, протягом року не виправдає довіра колективу, порушуючи свою обіцянку виправитися, громадські організації або колектив, що взяв його на поруки, можуть винести рішення про відмову від поручництва й направити це рішення в прокуратуру або в суд для розгляду питання про залучення винного до кримінальної відповідальності за те злочин, у зв’язку зі здійсненням якого він був переданий на поруки. Якщо протягом року переданий на поруки не зробив нового злочину, то він уважається не має судимості, у противному випадку наступає ответственноть по сукупності злочинів

Право звільнення від кримінальної відповідальності з передачею винного на поруки надається не тільки суду , але й прокуророві, органам наслідку й дізнання за узгодженням спрокурором.

У тих випадках, коли особа, у відношенні якого збуджується клопотання про узяття його на поруки не вважає себе винним і наполягає на розгляді справи в судовому порядку, припинення справи органами наслідку або дізнання по даних обставинах не допускається

Передача винного на поруки не звільняє його від обов’язку відшкодувати у встановленому законом порядку заподіяний збиток організаціям і громадянам

Звільнення від кримінальної відповідальності з передачею справи в товариський суд (ст.51) може вироблятися судом , прокурором, слідчим, а також органами дізнання за згодою прокурора в тих випадках, коли особою зроблений уперше малозначний злочин

У КК говориться про три групи таких малозначних злочинів:

1) навмисне легке тілесне ушкодження або нанесення побоїв, не повлекшее розладу здоров’я, поширення в колективі помилкових ганебного члена колективу вигадництв, образи, крадіжка малоцінних предметом споживання побуту, що перебувають в особистій власності громадян - за умови, що винний і потрепевший є членами одного колективу

2) інше діяння, за яке, відповідно до статті Особливої частини КК допускається застосування мір суспільного впливу

3) інше діяння, що містить ознаки злочину, що не представляє великої суспільної небезпеки, якщо по характері доконаного діяння й особистості ця особа може бути виправлене без застосування покарання, за допомогою мер суспільного впливу

Справи про злочини, віднесених до першої групи, називаються справами приватного обвинувачення. Вони збуджуються тільки по скарзі потерпілого, а в товариський суд ці справи можуть передані за згодою потерпілого на таке порядок розгляду справи

Передача справи в товариський суд є безумовним звільненням від кримінальної відповідальності й тому до неї варто прибігати тоді, коли судово-слідчі органи прийшли до висновку, що факт розгляду справи в товариському суді й певна цим судом захід впливу є достатнім для перевиховання винного

Умовно-дострокове звільнення від покарання й заміна покарання більше м’яким(ст.53).

Ця форма являє собою звільнення від продовження від’їзду покарання особи, що довело своє виправлення зразковим поводженням і чесним відношенням до праці в процесі відбування покарання. У таких випадках продовження відбування покарання втрачає свій зміст, тому що особа вже не представляє суспільної небезпеки й ,якщо звільнити його від покарання й надати можливість жити як повноправний громадянин те суспільство одержить більше користі

Pages: 1 2 3

Збережи - » Постатейний розгляд підстав . З'явився готовий твір.

Постатейний розгляд підстав

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.