Порядок виплати грошового постачання | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Порядок виплати грошового постачання

Як ми вже відзначали в першому питанні лекції, порядок оформлення на військову службу як прапорщиків і військовослужбовців, що проходять службу за контрактом залежить від джерел комплектування посад і утворення, що у свою чергу визначає різний порядок виплати грошового постачання прапорщикам і військовослужбовцям, що проходять службу за контрактом на посадах рядового й сержантського складу

Почнемо розгляд питання з порядку виплати грошового постачання військовослужбовцем, зачислюваним на військову службу як прапорщиків

Військовослужбовцем, що проходить службу по заклику й контракту, а також солдатам, сержантам і старшинам запасу, оформлюваним на службу як прапорщиків шляхом присвоєння військового звання “ прапорщик ” без напрямку їх у школи підготовки прапорщиків, грошове зміст виплачується в такий спосіб:

а) військовослужбовцем, що проходить службу по заклику й контракту, від дня підписання наказу про присвоєння військового звання “ прапорщик ” - виплачується оклад по військовому званню в розмірі 130 рублів на місяць і оклад по основній штатній посаді, займаної військовослужбовцям перед присвоєнням військового звання (у розмірі, установленому для військовослужбовців, що проходять службу по заклику й контракту відповідно), а від дня вступу - оклад за посадою прапорщика

ПРИКЛАД : Командирові відділення (4 тарифний розряд) сержантові Носову наказом від 10 червня привласнене військове звання “ прапорщик ”. Наказом від 12 червня прапорщик Носов призначений на посаду старшини роти (7 тарифний розряд), у виконання якої він вступив 14 червня

Якщо військовослужбовці, що проходили службу по заклику займали посади прапорщиків і виявили бажання продовжувати службу в цих посадах як прапорщиків, то право на оклад по військовій посаді в розмірах, передбачених для прапорщиків, вони здобувають від дня підписання наказу про присвоєння їм звання “ прапорщик ”.

ПРИКЛАД : Старшина роти (7 тарифний розряд) старший сержант Павлов, що проходить службу по заклику, виявив бажання продовжувати службу як прапорщик у тій же посаді. Наказом від 25 травня старшому лейтенантові Павлову привласнене військове звання “ прапорщик ”. Цим же наказом він призначений старшиною рота як прапорщик. У цьому випадку прапорщикові Павлову грошове постачання (оклад по військовій посаді й оклад по військовому званню) по нормах прапорщика варто виплачувати з 25 томлячи

б) солдатам, сержантам і старшинам запасу, яким у зв’язку із зарахуванням на військову службу як прапорщиків військове звання “ прапорщик ” привласнено до вибуття їх у військові частини, а також прапорщикам запасу від дня вибуття з військкомату до місця служби виплачується оклад по військовій посаді в розмірі 1 370 руб. , оклад по військовому званню й додаткові види грошового постачання, а від дня фактичного вступу на посаду, але не раніше підписання наказу про призначення, грошове постачання по займаній посаді

Військовослужбовцем, що проходить службу по заклику й контракту, а також солдатам, сержантам і старшинам запасу, що изъявили бажання служити в Збройних силах Росії на посадах прапорщиків і у зв’язку із цим спрямованим у школи підготовки прапорщиків, грошове зміст варто виплачувати наступним порядком:

- військовослужбовцем, що проходить службу по заклику, від дня зарахування в школи підготовки прапорщиків - оклад по військовій посаді по останніх займаних посадах, але не менш 105 руб. на місяць, а з 1 числа місяця, у якому відповідно до указу Президента Росії починається звільнення їхніх однолітків у запас - оклад по військовій посаді в розмірі 1 370 руб. на місяць;

- військовослужбовцем, що проходить службу за контрактом за весь період навчання в школах підготовки прапорщиків - оклад по військовій посаді по останніх займаних посадах і оклади по військових званнях;

- солдатам, матросам, сержантам і старшинам запасу від дня вибуття з військкомату в школи підготовки прапорщиків і за весь період навчання - оклад по військовій посаді в розмірі 1 370 руб. на місяць і оклади по військових званнях

Військовослужбовцем, що закінчив школи підготовки прапорщиків, від дня підписання наказу про присвоєння їм військового звання “ прапорщик ” крім одержуваних окладів по військових посадах виплачується оклад по військовому званню в розмірі 130 руб. на місяць. Після прибуття у військову частину для проходження служби на посадах прапорщиків від дня вступу в посаді зазначені військовослужбовці здобувають право на оклад по військовій посаді прапорщика й додаткові види грошового постачання

ПРИКЛАД : Командир відділення (IV тарифний розряд) сержант Рижиков, що проходить службу по заклику, наказом від 12 лютого зарахований кандидатом у прапорщики й 14 лютого убув у школу підготовки прапорщиків, де з 15 лютого був зарахований у число курсантів. Після закінчення школи прапорщиків сержантові Рижкову наказом від 29 липня привласнене військове звання “ прапорщик ”, а наказом від 1 серпня він призначений на посаду начальника складу, тарифицируемую 3 розрядом, вступив у використання посади 12 серпня

Слід зазначити, що грошове постачання військовозобов’язаним, на яке в них виникає право у зв’язку з надходженням на військову службу як прапорщиків, виплачується ним у військових частинах або школах підготовки прапорщиків, у які вони були спрямовані військовими комісаріатами

Трохи інший порядок виплати грошового постачання встановлений для військовослужбовців і військовозобов’язаних, зачислюваних на службу за контрактом на посаді рядового й сержантського складу. Зазначеним військовослужбовцем - з дня одержання явки у військкомат для відправлення у військову частину й до дня вступу у використання посад грошове постачання підлягає виплаті по нормах, установленим для військовослужбовців, покликаних на військову службу (1 тарифний розряд).

Військовослужбовцем, спрямованим після висновку контракту в навчальні частини, від дня зарахування у списки цих частин і до вступу у виконання посад підлягають виплаті 50 % установленого по вибраній посаді окладу , а також додаткові види грошового постачання по нормах, установленим для військовослужбовців, покликаних на військову службу .

Особам, прийнятим на військову службу на посаді солдатів, сержантів і старшин у добровільному порядку - за контрактом із запасу, грошове постачання до дня вступу у виконання посад підлягає виплаті по нормах, установленим ст. 26 і 30 Положення “Про грошове постачання”.

Виплачувати військовослужбовцем, прийнятим на військову службу в добровільному порядку - за контрактом, після вступу у виконання посад одноразова допомога в розмірі окладу по військовій посаді, на яку вони прийняті (і окладу по військовому званню).

При наступних переукладаннях контракту одноразова допомога підлягає виплаті в розмірі одного, двох або п’яти окладів грошового змісту, залежно від строку продовження контракту на 3, 5 і 10 років відповідно.

Грошовий зміст прапорщиків і військовослужбовців, що проходять службу за контрактом при призначенні на посаді.

У період проходження військової служби прапорщики й військовослужбовці, що проходять службу за контрактом можуть призначатися:

  1. на посаді, що підлягають відповідно заміщенню прапорщиками й контрактниками;
  1. на посаді, що підлягають комплектуванню офіцерським складом

Pages: 1 2 3

Збережи - » Порядок виплати грошового постачання . З'явився готовий твір.

Порядок виплати грошового постачання

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.