Переказ - ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Переказ - ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

Європейський Союз — це інтеграційне угруповання двадцяти п’яти західноєвропейських країн (Німеччина, Великобританія, Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди, Бельгія, Люксембург, Данія, Ірландія, Португалія, Греція, Австрія, Фінляндія, Швеція, та з 1 травня 2004 року — Чехія, Естонія, Литва, Латвія, Словенія, Словаччина, Кіпр, Польща, Угорщина, Мальта), які прагнуть до економічної та політичної єдності, частково відмовляючись від своїх національних суверенітетів.

Початком західноєвропейської економічної інтеграції можна вважати 1950 рік, коли було запропоновано створити Європейську Федерацію, що ґрунтувалася на економічному об’єднанні. Мета її діяльності передбачалась як інтеграція в гірничо-металургійні галузі, де традиційно велась жорстка конкурентна боротьба.

Наступним кроком стало створення ФРН, Францією, Італією, Бельгією, Нідерландами, Люксембургом Європейського об’єднання вугілля і сталі (ЄОВС) у 1951 році (Паризька угода), яке почало функціонувати з 1952 р., Римський договір про створення ЄЕС і Євроатому був підписаний 1957 року і набрав чинності з 1958 р.

Ним передбачалося ліквідувати всі національні бар’єри на шляху вільного руху товарів, послуг, капіталів та робочої сили між країнами-учасницями і перейти до вироблення спільної зовнішньоекономічної, сільськогосподарської і транспортної політики. У 1967 році відбулося злиття цих трьох співтовариств (ЄОВС, ЄЕС, Євроатому) в єдине Європейське співтовариство.

З 1973 року набула чинності угода про вільну торгівлю між ЄЕС і ЄОВС, з одного боку, і країнами Європейської асоціації вільної торгівлі, з іншого. 1979 року завершується процес створення Європейської Валютної Системи (ЄВС), вводиться в дію екю. Введення екю мало зменшити коливання валютних курсів, витіснити з міжнародних розрахунків долар СІЛА, стимулювати подальший розвиток інтеграційних процесів через забезпечення передумов формування єдиного валютного ринку ЄЄ.

1985 року було підписано програму подальшого розвитку Європейського співтовариства і перетворення його в Європейський Союз («Європа без кордонів»), а потім і досягнення цілковитої інтеграції. У 1992 році була підписана угода між ЄС і ЄАВТ про створення Європейського Економічного Простору (ЄЕП).

Цього ж року прийнято Маастрихтську угоду, суть якої характеризує новий якісний етап в еволюції ЄС — усунення діючих обмежень вільного руху капіталу в Португалії та Греції.


З 1 листопада 1993 р. Європейське співтовариство перейшло в нову стадію економічної інтеграції й, за рішенням держав і урядів країн-членів, стало називатись Європейським Союзом. У межах ЄС планується також перехід до політичної інтеграції — створення нової наддержави конфедеративного або федеративного типу. Поступово ЄС набуває рис єдиної державності, контури якої проступають в економіці, політиці і в соціальній сфері.

1 січня 2002 року з метою покращення умов для співпраці в межах Європи та зниження витрат, пов’язаних із обміном національних валют, було впроваджено єдину європейську валюту євро. Сьогодні ЄС — це сімейство демократичних європейських країн, об’єднаних ідеями миру і економічного процвітання.

Кількість населення, яке входить до ЄС, налічує 380 млн осіб із 25 країн світу. Тут враховуються також десять країн в основному Центральної та Східної Європи, які стали членами ЄС у травні 2004 року.

Для того, щоб стати членом ЄС, країна повинна мати стійкий демократичний лад, який гарантує верховенство законів, забезпечує права людини і захист національних меншин. Крім того, вона повинна бути країною із розвинутою ринковою економікою та мати державну службу, на базі якої може здійснюватись керівництво ЄС. Сам Союз надає фінансову і консультаційну підтримку країнам-претендентам на вступ до організації (3 Довідника; 492 сл.).

Завдання до тексту

1. Визначити стиль і тип мовлення.

2. Скласти план до тексту. Орієнтовний план

І. Євросоюз — економічне та політичне угрупування держав. II. Західноєвропейської економічної інтеграції.

1. Паризька угода, Римський договір, Євроатом.

2. Єдине Європейське співтовариство.

3. Європейська Валютна Система.

4. Створення Європейського Економічного Простору.

5. Європейський союз. III. Умови вступу в ЄС.

3. Лексична робота.

Інтеграція — доцільне об’єднання та координація дій різних частин цілісної системи.

Конфедерація — об’єднання, союз самостійних, суверенних держав.


Федерація — державне об’єднання, що складається з кількох

держав зі спільною верховною владою.

4. Словниковий диктант. Записати та пояснити правопис слів.

Країна-претендент, західноєвропейські країни, конфедератив

ний, федеративний, Євроатом, Європейська Валютна Система,

Європейський Економічний Простір.

5. Записати числівники словами.

З 1958 року, з 1 травня 2004 року, із 25 країн світу, 1 січня 2002 року, з 1 листопада 1993 р.

6. Питання до тексту.

• Які країни входять до ЄС?

• Розкажіть про етапність створення Євросоюзу?

• Скільки людей нараховує нині Євросоюз?

• Які умови вступу до ЄС?

7. За складеним планом Переказ - ати текст.

Збережи - » Переказ - ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ . З'явився готовий твір.

Переказ - ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.