Переказ роману Германа Гессе «Степовий вовк» | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Переказ роману Германа Гессе «Степовий вовк»

Напружені идейно-эстетические шукання рухають героями Германа Гессе. Людина для Гессе — одночасно й індивідуальність, і крапка схрещення світових явищ. «Кожна людина - це не тільки він сам, - пише Гессе, - він також неповторна, зовсім особлива, у всякому разі важлива й примітна крапка, де світові явища схрещуються саме так лише один раз і ніколи більше». Хвороби століття Гессе зображує як хвороби душі, протиріччя епохи - як суперечка людини із самим собою. Герой його роману «Степовий вовк» письменник Гарри Галлер - мандрівник, заколотна душа. Сюжет роману становить духовне сходження героя через внутрішній хаос, протиріччя, бури до досконалості й гармонії

Гостро відчуваючи внутрішню порочність і кризовий стан навколишньої його буржуазної дійсності, але залишаючись людиною, далеким від визвольного руху, Гессе шукав опору у внутрішньому світі особистості. Безкомпромісний супротивник війни й імперіалізму, він сподівався, що са мосовершенствование особистості приведе до відновлення суспільства. Очевидна ілюзорність таких надій,, але очевидна так само гуманістична спрямованість творчості письменника. Як і герой Т. Манна, герой Гессе, що осмислює, оцінюючої історичні-соціально-історичної обставини, мало залежить від них духовно. Це зближає його й з героями романтичної літератури. Але думка Гарри Галлера (як і Гансу Касторпа) звернена не до позахмарної далечіні, а до протиріч сучасності. Роман про «маленьку людину», що затвердилася в німецькій літературі кінця 20-х - початку 30-х. гг., теж по-своєму пов’язаний з романтичними традиціями й по-своєму їх обновляє

Дійсність у ньому оцінюється з позицій героя, що тіснить усім зовнішнім світом. У такому романі помітний вплив російської літератури із властивої їй любов’ю до «маленької людини» і гострою тривогою за нього - «Шинелі» Гоголя, романів Достоєвського

Термін маленька людина в соціальному його значенні широкий і розпливчастий. Родові риси «маленької людини» - соціальна приниженість, безправ’я, відчуженість від громадського життя. Він вірить у чесність, людяність, любов і, прагнучи зберегти їх від руйнування, намагається вкритися у своєму маленькому мирке - у сім’ї, у дружньому колі. Політична нерозвиненість «маленької людини» дозволяє легко зробити його видобутком реакційної демагогії, перетворити у винтик фашистського механізму. Але він може також піднятися до осмислення протиріч дійсності, до цивільної активності, і тоді він перестає бути маленьким

Німецька література здавна виявляла цікавість до «маленької людини». Він рисувався як обиватель, міщанин, філістер, викликаючи іронію Ґете, сатирові Гофмана,, сарказм Гейне. І він. же зображувався як трудівник із чистою, наївною душею - і Гофманом, і Гейне, і Келлером, і Раабе. Ще в. 80-90-х рр. Наприкінці минулого сторіччя з’явилися добутки, що відбивають нещадний трагізм долі «маленької людини», придушує жорстоко в імперіалістичній Німеччині («Майстер Тим-ис» М. Крейцера, «Селянин» В. Полінця). На рубежі 20- 30-х рр. XX в., у період напруженої боротьби комуністичної партії Німеччини з наступаючими силами фашистської реакції за вплив у масах, проблема «маленької людини» придбала надзвичайну гостроту. Адже тому, за ким підуть «маленькі люди», значною мірою залежала доля країни. І те, що цей шар чи ледве не в більшій частині виявився в мережах брехливої нацистської пропаганди, було аж ніяк не останнім з факторів, що сприяли захопленню влади фашистами в 1933 г.

Долі «маленької людини» цілком присвятив свою творчість Ганс Фаллада (сьогодення ім’я - Рудольф Дитцен; 1893-1947). На сторінках його добутків встає Німеччина 1914-1945 р., тобто пори першої світової війни, Веймарской республіки й панування гітлеризму - часу драматичного й жорстокого, що чітко показали й ідеологічна нестійкість, і моральні можливості «маленької людини».

Фаллада писав про повсякденному, щоденному, життєвому, створював зримі, густо написані картини нелегкого життя звичайних людей, розповідав про скромні радості, даримих чуйністю й серцевою теплотою, але також про лиха й слабості «маленької людини», про його поступки пануючому режиму. Письменник шукав у душі «маленької людини» початку, здатні протистояти розбещуючому впливу атмосфери буржуазного мира

Збережи - » Переказ роману Германа Гессе «Степовий вовк» . З'явився готовий твір.

Переказ роману Германа Гессе «Степовий вовк»

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.